ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
24.08.2019


Reģistrētā bezdarba līmenis augustā Latvijā samazinājies līdz 5,4%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2007.gada augusta beigās bija 5,4% (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2007.gada jūliju samazinājies par 0,3 procenta punktiem. Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2007.gada augusta sākumā bija 60635, augusta beigās – 57940 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 2695 cilvēkiem.

Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), augustā bija 5,0%.

2007.gada augustā bezdarbnieka statuss tika piešķirts 6380 personām, tas ir par 437 cilvēkiem jeb 6,4% mazāk nekā 2007.gada jūlijā. Bezdarbnieka statusu 2007.gada augustā zaudēja 9144 cilvēki, tas ir par 620 cilvēkiem jeb 7,3% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Augustā bezdarba līmenis samazinājies 31, bet palicis nemainīgs 2 valsts rajonos un pilsētās. Zemākais bezdarba līmenis augustā reģistrēts: Tukuma rajonā – 3,9%, Bauskas rajonā – 4,4%, Jelgavas rajonā – 4,4%, Rīgas rajonā – 4,5%, Valmieras rajonā – 4,5%, Cēsu rajonā – 4,6%, Ogres rajonā – 4,9 %, Limbažu rajonā – 5,0%, Saldus rajonā – 5,0%, Talsu rajonā – 5,5%, Ventspils rajonā – 5,6 %, Valkas rajonā – 5,8%, Aizkraukles rajonā – 5,9%, Liepājas rajonā – 6,4%, Alūksnes rajonā – 6,5%, Kuldīgas rajonā– 6,5%, Madonas rajonā – 6,5%, Gulbenes rajonā – 6,6%.

No pilsētām viszemākais bezdarba līmenis ir Rīgā - 3,4%, Ventspilī – 4,2%, Jelgavā – 4,5%, Jūrmalā – 4,6%, Daugavpilī – 4,9%, Liepājā - 5,1%. Augustā Rēzeknē bezdarba līmenis bija 7,9%.

Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: augustā Rēzeknes rajonā tas bija 18,7%, Ludzas rajonā – 16,8%, Balvu rajonā – 16,0%, Krāslavas rajonā – 14,6%, Daugavpils rajonā – 11,8%, Preiļu rajonā – 11,7%.

NVA Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta
Mārketinga un starptautisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 67021838; 26114728;
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv