ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
24.08.2019


Reģistrētā bezdarba līmenis jūlijā Latvijā samazinājies līdz 5,7%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2007.gada jūlija beigās bija 5,7% (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2007.gada jūniju samazinājies par 0,1 procenta punktu. Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2007.gada jūlija sākumā bija 62287, jūlija beigās – 60635 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 1652 cilvēkiem.

Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), jūlijā bija 5,3%.
2007.gada jūlijā bezdarbnieka statuss tika piešķirts 6817 personām, tas ir par 742 cilvēkiem mazāk nekā 2007.gada jūnijā. Bezdarbnieka statusu 2007.gada jūlijā zaudēja 8524 cilvēki, tas ir par 370 cilvēkiem vairāk nekā iepriekšējā mēnesī.
Jūlijā bezdarba līmenis samazinājies 28, palicis nemainīgs 3, bet pieaudzis 2 valsts rajonos un pilsētās. Zemākais bezdarba līmenis jūlijā reģistrēts: Tukuma rajonā – 4,1%, Rīgas rajonā – 4,5%, Bauskas rajonā – 4,6%, Jelgavas rajonā – 4,6%, Valmieras rajonā – 4,6%, Cēsu rajonā – 4,7%, Ogres rajonā – 5,0 %, Saldus rajonā – 5,4%, Talsu rajonā – 5,7%, Ventspils rajonā – 6,0 %, Aizkraukles rajonā – 6,5%, Valkas rajonā – 6,5%, Kuldīgas rajonā– 6,6%, Liepājas rajonā – 6,7%, Madonas rajonā – 6,7%, Gulbenes rajonā – 6,8%, Alūksnes rajonā – 6,9%, Limbažu rajonā – 6,9%. No pilsētām viszemākais bezdarba līmenis ir Rīgā 3,4%, Ventspilī – 4,4%, Jelgavā – 4,7%, Jūrmalā – 4,8%, Daugavpilī – 5,1%, Liepājā - 5,4%, Jūlijā Rēzeknē bezdarba līmenis bija 8,3%. Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: jūlijā Rēzeknes rajonā tas bija 19,1%, Ludzas rajonā – 18,7%, Balvu rajonā – 16,5%, Krāslavas rajonā – 15,6%, Daugavpils rajonā – 12,6%, Preiļu rajonā – 12,0%.


NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 26114728;
Dainis Jukonis@nva.gov.lv