ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.09.2019


Nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā darbu uzsāka 7780 skolēni

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) apkopoja jaunākos datus par skolēnu piedalīšanos NVA organizētajā vasaras nodarbinātības pasākumā. Latvijā kopumā ar NVA starpniecību darbu uzsāka 7780 skolēni, t.sk. 1554 trīspadsmit un četrpadsmit gadus veci bērni un 6226 pusaudži, kuru vecums ir 15 un vairāk gadu. Pirmajā periodā (no 15.jūnija) strādāja 4378 skolēni, to skaitā 71 skolēns ar speciālām vajadzībām, savukārt, otrajā periodā (no 16. jūlija) – 3402 un to skaitā 47 – ar speciālām vajadzībām.

Visvairāk nodarbināto skolēnu ir Rīgā un Rīgas rajonā (1582), Rēzeknes (511), Daugavpils (433), Liepājas (371), Jelgavas (328), Jēkabpils (308), Preiļu (299), Madonas (281), Bauskas (270), Ogres (263), Kuldīgas rajonā (255) un Jūrmalā (248). Vismazāk skolēnu vasaras darbu uzsāka Balvu (99), Alūksnes (102), Krāslavas (119) un Ludzas rajonā (138).

Pirmajā periodā darba attiecības pārtrauca 97 skolēni. Pārsvarā darba attiecības tika pārtrauktas sakarā ar neattaisnotiem kavējumiem un nevēlēšanos strādāt konkrētu darbu. Dažos gadījumos bija citi iemesli – slimība, ģimenes apstākļi (izbraukšana no valsts, dzīvesvietas maiņa u.c.)

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums notiek jau ceturto gadu un tiek finansēts no valsts budžeta un darba devēja līdzekļiem. Iespēja strādāt algotu darbu tiek piedāvāta bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī skolēniem ar speciālām vajadzībām, ja viņu darba vietai nav nepieciešams īpašs aprīkojums. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šovasar strādāt var skolēni jau no 13 gadu vecuma, taču trīspadsmit un četrpadsmit gadus veciem bērniem uzņēmēji piedāvājuši ļoti ierobežotu darba vietu skaitu.

Skolēni tiek nodarbināti laikposmā no 15.jūnija līdz 16.augustam.


Nodarbinātības valsts aģentūras
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67021812; 67021744
Mob.tālr.: 26110065; 26114728
Ilona.Jursevska@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv