ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
24.08.2019


Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā jūnijā samazinājies līdz 5,8%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2007.gada jūnija beigās bija 5,8% (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Valstī mēneša laikā bezdarba līmenis, salīdzinājumā ar maiju, samazinājies par 0,1 procenta punktu. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2007.gada jūnija sākumā bija 62833, jūnija beigās – 62287 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 546 cilvēkiem.

Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), jūnijā bija 5,4%.

2007.gada jūnijā bezdarbnieka statuss tika piešķirts 7559 cilvēkiem, tas ir par 712 cilvēkiem jeb 10,4% vairāk kā maijā. Bezdarbnieka statusu jūnijā zaudēja 8154 cilvēki, tas ir, par 1040 cilvēkiem jeb 11,3% mazāk kā iepriekšējā mēnesī. Jūnijā bezdarbnieka statusu zaudējušo bezdarbnieku kopskaitā 49,7% personu bez attaisnojoša iemesla nebija pildījušas bezdarbnieka pienākumus.

Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2007.gada jūnijā tika iesaistīts 5561 bezdarbnieks.

Zemākais bezdarba līmenis jūnijā reģistrēts: Tukuma rajonā – 4,2%, Rīgas rajonā - 4,6%, Jelgavas rajonā – 4,6%, Bauskas rajonā – 4,7%, Valmieras rajonā – 4,8%, Cēsu rajonā – 4,9%, Ogres rajonā – 5,1%, Saldus rajonā – 5,3%, Talsu rajonā – 5,8%, Ventspils rajonā – 6,2%, Kuldīgas rajonā – 6,6%, Aizkraukles rajonā – 6,7%, Madonas rajonā – 6,8%, Liepājas rajonā – 6,9%, Valkas rajonā- 7,0%, Alūksnes rajonā – 7,2%, Gulbenes rajonā – 7,2%, Limbažu rajonā – 7,3%, Jēkabpils rajonā – 7,7%.

No pilsētām viszemākais bezdarba līmenis jūnijā bija Rīgā - 3,5%, Jelgavā – 4,8%, Jūrmalā – 4,7%, Ventspilī – 4,4%, Liepājā – 5,7%, Daugavpilī – 5,3%. Jūnijā bezdarba līmenis Rēzeknē bija 8,5%.

Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: jūnijā Ludzas rajonā tas bija 20,4%, Rēzeknes rajonā – 19,3%, Krāslavas rajonā – 16,3%, Balvu rajonā – 17,0%, Preiļu rajonā – 12,4%, Daugavpils rajonā – 13,2%.

Nodarbinātības valsts aģentūras
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67021812; 67021744
Mob.tālr.: 26110065; 26114728
Ilona.Jursevska@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv