ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.08.2019


Rīgas bezdarbnieki vēlas saņemt algu virs 500 latiem

Rīgas reģionālās filiāles darbinieki 2006. gada septembrī un 2007.gada jūlijā aptaujāja Rīgas bezdarbniekus, lai noskaidrotu viņu viedokli par darbā iekārtošanās jautājumiem un vēlamo darba samaksu. Jaunākās aptaujas rezultāti ir apkopoti un salīdzināti ar pagājušā gada datiem.
Ja pirms gada visvairāk aptaujāto (32%) vēlējās par darbu saņemt no 200 līdz 300 latu mēnesī pēc nodokļu nomaksāšanas, tad šogad lielākā daļa aptaujas dalībnieku (34%) grib saņemt virs 500 latiem mēnesī. Šogad par atalgojumu līdz 100 latiem gatavi strādāt 1%, līdz 200 latiem – 8%, līdz 300 latiem – 18% aptaujāto. Algu līdz 400 latiem par pieņemamu nosauca 20% respondentu.
Uz pusi (no 20% 2006. gadā līdz 10% 2007. gadā) samazinājies to bezdarbnieku skaits, kuru iepriekšējais vidējais mēneša atalgojums pēc nodokļu nomaksas bija līdz 100 latiem, toties būtiski (no 15% 2006. gadā līdz 26% 2007. gadā) pieaudzis to bezdarbnieku skaits, kuri pirms darba zaudēšanas saņēmuši algu virs 400 latiem pēc nodokļu nomaksas.
Kā svarīgus darba vietas izvēles nosacījumus papildu mēnešalgai gan pērn, gan šogad aptaujātie visbiežāk minēja veselības apdrošināšanu un prēmēšanu. 2007.gada aptaujā to cilvēku skaits, kuriem nozīmīgas šīs priekšrocības, divkāršojies, bet veselības apdrošināšanu kā svarīgu papildnosacījumu nosaukuši pat 70% aptaujāto. Pieaudzis arī to respondentu skaits, kuri par svarīgu priekšrocību uzskata apmaksātus mācību kursus (12% 2006. gadā un 37% 2007.gadā). Šogad 35% respondentu (12% 2006.gadā) kā būtisku priekšrocību minēja atvaļinājumu vasaras laikā.
58% aptaujāto uzskata, ka, ja ir vēlēšanās, tad arī patstāvīgi darbu var atrast īsā laika periodā. 2006. gadā tā uzskatīja 47% aptaujāto. Nelegāla darba piedāvājumus šogad izteica gatavību pieņemt 57% aptaujāto, 2006. gadā strādāt neoficiāli bija gatavi par 5% vairāk bezdarbnieku - 63%.
57% aptaujāto (31% 2006.gadā) par bezdarbnieka statusa iegūšanas iemeslu minēja iespēju saņemt bezdarbnieka pabalstu. 37% respondentu šogad (32% 2006.g.) NVA reģistrējas, lai varētu ātrāk atrast darbu, savukārt, iespēju mācīties kursos kā reģistrēšanās iemeslu minēja 36% aptaujāto (2006.gadā - 27%).
Apmēram vienāds bezdarbnieku skaits gan šogad( 21%), gan pērn(22%) izteica gatavību mainīt dzīvesvietu Latvijā, ja citā pilsētā vai rajonā piedāvās darbu ar vēlamo atalgojumu. Zīmīgi, ka starp aptaujātajiem Rīgas bezdarbniekiem šogad uz pusi mazāk bija tādu, kuri brauktu strādāt uz ārzemēm. 2006. gadā iespēju strādāt ārzemēs pieļāva 68% aptaujāto, savukārt, šogad – 34%.
Kvalifikācijas trūkuma dēļ bez darba ir 7% aptaujāto bezdarbnieku (2006. gadā uz kvalifikācijas trūkumu norādīja 16%). 10% aptaujāto par nestrādāšanas iemeslu nosauca valodu zināšanas trūkumu (30% 2006.g.). Tikai 4% (2006. gadā – 12%) bezdarbnieku uzskata, ka atrast darbu viņiem traucē datorprasmju trūkums. 17% aptaujāto atzina, ka nestrādā, jo vēlas atpūsties (2006.gadā – 11%). 78% respondentu (2006.g.- 30% ) nosauca citus iemeslus, starp tiem mazu bērnu audzināšana, veselības problēmas, labāk apmaksāta darba meklēšana utt.

Atgādināsim, ka šī gada maijā NVA Rīgas reģionālās filiāles speciālisti izpētīja arī darba devēju piedāvāto atalgojumu vakancēm, kas bija reģistrētas datu bāzē. Tika apkopota un izanalizēta informācija par 1913 vakancēm. Iegūtie dati ļauj secināt, ka, salīdzinot ar 2006.gada jūliju, kad tika veikts iepriekšējais piedāvāto algu apkopojums, samazinājies zemu (līdz 200 Ls mēnesī) atalgoto darba vietu piedāvājums, taču būtiski nav palielinājies vakanču skaits ar atalgojumu virs 400-500 latiem.

Nodarbinātības valsts aģentūras
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67021812; 67021744;
Mob. tālr.: 26114728; 26110065
Ilona.Jursevska@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv