ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.05.2019


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakantajām ierēdņu amata vietām Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļā – vecākais eksperts/-e (3 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlams sociālo zinātņu jomā);
 • praktiska pieredze korporatīvo klientu apkalpošanas vai personāla atlases jomā ne mazāk kā 1 gads;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un darba devēju sadarbību.;
 • zināšanas par klientu apkalpošanas darba organizāciju un aktuālajām metodēm;
 • zināšanas par personāla atlases procesu;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, orientācija uz pozitīvu darba rezultātu;
 • svešvalodu zināšanas – angļu valodas un krievu valodas zināšanas labi rakstos un sarunvalodā.
 • pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku (ikdienas lietotāja līmenī).

 

Galvenie amata pienākumi:

 • pārstāvēt Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk – Aģentūra) sadarbībā ar darba devējiem, darba devēju organizācijām un nozaru asociācijām prezentēntējot Aģentūras pakalpojumus;
 • veidot un attīstīt sadarbību ar valstiski nozīmīgākajiem darba devējiem, sniegt atbalstu darba devējiem brīvo darba vietu aizpildīšanā;
 • nodrošināt metodisko vadību par vakanču reģistrēšanu un uzskaites atbilstību kā arī Aģentūras mājas lapas, CV un vakanču portāla saturisku pārraudzību un pilnveidi atbilstoši amata kompetencei;
 • prezentēt Nodarbinātības valsts aģentūras mērķus un pakalpojumus amata kompetences ietvaros.
 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 805.00 EUR, 2.kategorija: 926.00 EUR, 3.kategorija: 1057.00 EUR (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010 vai uz e-pastu: konkursi@nva.gov.lv ar norādi “PD_DMAN_vecākais_eksperts_3amv”. Informācija pa tālruni 67021801 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv.


Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.


Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteiktu punktu skaits.


Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010.