ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.03.2019


NVA informē sadarbības partnerus par ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” aktivitātēm

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001

 

14. martā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ludzas filiālē (Stacijas iela 44, Ludza), 15. martā viesnīcā “Park Hotel Latgola” (Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils) un 28. martā Kandavas novada Sociālā dienesta telpās (Jelgavas iela 4A, Kandava) NVA rīko semināru nevalstiskajām organizācijām un sociālo dienestu darbiniekiem par ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” aktivitātēm.

 

Semināra dalībnieki tiks informēti par šādiem atbalsta pasākumiem ilgstošajiem bezdarbniekiem:

  • Motivācijas programma darba meklēšanai, kas ietver motivēšanas veicināšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanai, kā arī mentora pakalpojumus, lai pēc motivācijas programmas pabeigšanas bezdarbniekam nodrošinātu psiholoģisko atbalstu un palīdzētu iekārtoties pastāvīgā darbā;
  • Karjeras, psihologa un psihoterapeita individuālas un grupu konsultācijas;
  • Veselības pārbaudes, lai noteiktu veselības stāvokļa piemērotību piedāvātajam darbam un darba vides faktoriem;
  • Profesionālās piemērotības noteikšana - sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru bezdarbniekiem ar esošu un prognozējamo invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem tiek sniegti ieteikumi par piemērotu darbu vai iesaisti nodarbinātības pasākumos. Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu var saņemt arī tie bezdarbnieki, kuriem atbalsta pasākuma “Veselības pārbaudes” ietvaros ir ieteikta profesionālās piemērotības noteikšana.
  • Minesotas 12 soļu programma, emocionālā stresa terapija un narkologa atzinuma saņemšana bezdarbniekiem ar atkarības problēmām, veicinot ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā vai apmācībā, mazinot sociālās atstumtības riskus un ceļot pašapziņu ar speciālistu palīdzību, kas motivēs un atbalstīs.

 

Par ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” aktivitātēm sadarbības partnerus valsts reģionos NVA informēs arī turpmākajos mēnešos.

 

Detalizētāka informācija par ESF projektu “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” izlasāma šeit. NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA mājaslapā.

 

_____________________

Uzziņai: 2018. gada marta sākumā NVA uzskaitē bija 18 036 ilgstošie bezdarbnieki jeb 27,6% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita. Gada laikā ilgstošo bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 4 529 personām, salīdzinājumam: 2017.gada marta sākumā NVA uzskaitē bija 22 565 ilgstošie bezdarbnieki.

 

Ilgstošo bezdarbnieku vidū 56,3% ir bezdarbnieki vecumā virs 50 gadiem; 22,9% - vecumā no 40 līdz 49 gadiem; 18,6% - vecumā no 25 līdz 39 gadiem un 2,1% - jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Gandrīz puse ilgstošo bezdarbnieku ir ar zemu izglītības līmeni (ieguvuši tikai vispārējo vidējo izglītību, pamatizglītību vai nav ieguvuši pat pamatizglītību), 41,1% ilgstošo bezdarbnieku ir profesionālā izglītība, 9,3% - augstākā.

 

2017.gadā pastāvīgā darbā bija iekārtojušies 12 862 ilgstošie bezdarbnieki.