ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.06.2018


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz Finanšu un attīstības departamenta Statistikas nodaļas ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) vecākā statistiķa/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:
  • augstākā izglītība (vēlams ekonomikā vai matemātikā);
  • pieredze darbā ar statistisko datu apstrādi vismaz viens gads;
  • pieredze statistisko pārskatu sagatavošanā;
  • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
  • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
  • analītiskās prasmes, prasme liela apjoma informācijas izmantošanā un precizitāte statistisko datu apkopošanā un apstrādē;
  • prasme darbā ar MS Excel (datu atlase, kārtošana, filtrēšana, aprēķinu funkciju pielietošana, rakursa tabulu veidošana utt.), MS Word un informācijas resursiem.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 statistiskās informācijas apstrādi un analīzi projekta īstenošanas gaitas uzraudzībai un novērtēšanai. Sagatavot projekta īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamās statistikas atskaites un informāciju noteiktajā formātā un termiņā. Veikt statistisko datu analīzi par sasniedzamajiem rādītājiem un novērtēt iegūtos rezultātus. Veikt datu kvalitātes pārbaudi Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā, organizēt konstatēto nepilnību novēršanu. Sniegt metodisku palīdzību, konsultācijas projekta personālam, datu lietotājiem jautājumos, kas saistīti ar datu ievadi, uzkrāšanu, statistiku.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 719.00 EUR, 2. kategorija: 827.00 EUR, 3. kategorija: 945.00 EUR (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija, 20 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: Kr.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010 vai pa e-pastu: konkursi@nva.gov.lv ar norādiAIB_vecākais_statistiķis”. Informācija pa tālruni 22003265 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā: www.nva.gov.lv.

 

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteikts punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Vakance aktuāla līdz 05.08.2017.g.