ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.04.2018


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu – Daugavpils filiāles vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:
  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā akadēmiskā izglītība;
  • darba pieredze vadītāja amatā vismaz divi gadi, vēlams valsts pārvaldes iestādēs;
  • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
  • zināšanas par valsts politiku nodarbinātības jomā;
  • zināšanas lietvedībā un dokumentu noformēšanā;
  • zināšanas par personāla vadības procesiem;
  • organizatoriskas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes;
  • vismaz divu svešvalodu zināšana (vēlams krievu un angļu valodas zināšanas);
  • pieredze darbā (lietotāja līmenī) ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint, resursu vadības sistēmu Horizon) un biroju tehniku.

 

Amata mērķis: plānot, vadīt, organizēt un koordinēt filiāles darbību, sadarbību ar sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu Aģentūras mērķu sasniegšanu atbilstoši Aģentūras stratēģijai un nodarbinātības politikai valstī.

 

Galvenie amata pienākumi: organizēt un īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus; organizēt un nodrošināt sadarbību ar pašvaldībām un darba devējiem, lai īstenotu valsts politiku bezdarba samazināšanas, kā arī bezdarbnieku un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā; piedalīties valsts un vietējo bezdarba samazināšanas programmu, kā arī starpvalstu sadarbības līgumu projektu izstrādē un šo projektu īstenošanā; organizēt un koordinēt darba tirgus analizēšanu un prognožu izstrādāšanu, informēt sabiedrību par situāciju darba tirgū; īstenot filiāles personāla vadību; pārstāvēt Aģentūru komunikācijā ar valsts, pašvaldību iestādēm, privātiem uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām, sabiedrību un medijiem.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: EUR 1066.00, 2.kategorija: EUR 1226.00, 3.kategorija: EUR 1400.00 (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 15 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas “Latvijas Vēstnesī”, Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā, Kr.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010 vai nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi “Daugavpils_filiāles_vadītājs” Informācija pa tālruni 22003265  kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

 

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Intervija notiks Nodarbinātības valsts aģentūrā, Kr.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā.

 

Vakance aktuāla līdz 31.07.2017.g.