ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.06.2018


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam’’ vecākā eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz projekta īstenošanas laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:
  • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
  • vēlama darba pieredze juridiskos jautājumos vismaz viens gads;
  • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā;
  • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
  • spēja strādāt pastāvīgi, identificēt problēmas, novērtēt riskus, piedāvāt risinājumus;
  • datorprasmes MS Office – lietotāja līmenī, prasme strādāt ar biroja tehniku.

 

Amata mērķis: nodrošināt ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” īstenošanai nepieciešamo juridisko atbalstu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.

 

Galvenie amata pienākumi: sagatavot amata kompetences ietvaros projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus un līgumu projektus. Risināt juridiskus jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu. Sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos. Nodrošināt projekta un tā aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu, t.sk. izstrādāt iepirkuma dokumentāciju.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: EUR 805.00, 2.kategorija: EUR 926.00, 3.kategorija: EUR 1057.00 (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija, 15 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: Kr.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010 vai pa e-pastu: konkursi@nva.gov.lv ar norādi “AIDM_vecākais_eksperts”. Informācija pa tālruni 22003265 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā: www.nva.gov.lv.

 

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteiktu punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Vakance aktuāla līdz 31.07.2017.g.