ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.06.2018


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – ES fondu projektu departamenta direktors/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams ekonomikas, finanšu vai vadības jomā;
 • vismaz trīs gadu pieredze darbā vadošā amatā valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās;
 • darba pieredze ES fondu jomā ne mazāk kā trīs gadi;
 • profesionāla pieredze darba plānošanā, izpildes analīzē un novērtēšanā, normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Latvijas Republikas un ES normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, tai skaitā ES fondu jomā;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības politikas jautājumiem;
 • izpratne un prasme prezentēt Aģentūras pakalpojumu mērķus un darbību mērķa grupām un sadarbības partneriem pasākumu organizēšanā;
 • profesionālā vadības prasme komandas darba organizēšanā, darba izpildes analīzē un novērtēšanā;
 • prasme liela apjoma informācijas izmantošanā, prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt problēmu risinājumu;
 • svešvalodu zināšanas – angļu valodas un krievu valodas zināšanas labi rakstos un sarunvalodā.


Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: plānot, vadīt un koordinēt Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Savienības fondu projektu departamenta darbību, lai nodrošinātu Aģentūras kopējo mērķu sasniegšanu atbilstoši Aģentūras stratēģijai, ikgadējam darbības plānam un nodarbinātības politikai valstī. Nodrošināt Aģentūras īstenoto ES fondu projektu, kā arī citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētu atbalstāmo darbību un projektu plānošanu, izstrādi un ieviešanu. Iepazīt un analizēt ES valstu un citu valstu nodarbinātības dienesta pakalpojumus, izmantot informāciju Aģentūras pakalpojumu attīstībā un pilnveidē, nodrošinot inovatīvu metožu un risinājumu izstrādi un ieviešanu darbā ar Aģentūras klientiem un sadarbības partneriem.


Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 1415.00 EUR, 2. kategorija: 1628.00 EUR, 3. kategorija: 1860.00 EUR (bruto alga).


Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 15 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas “Latvijas Vēstnesī”, Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1050, vai nosūtot uz e pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi “ES_fondu_projektu_departamenta_direktors”. Informācija pa tālruni 22003265, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.


Atlases konkurss notiks trijās kārtās.
Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteikts punktu skaits.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Vakance aktuāla līdz 28.07.2017.