ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.06.2018


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas eksperts/-te (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

  • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlama sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesību zinātnē);
  • Pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās, vai pieredze ES fondu īstenošanas jomā;
  • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
  • Izpratne par valsts un Eiropas Savienības politiku nodarbinātības jomā;
  • Sadarbības, kontroles un komunikācijas prasmes. Orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
  • Vēlamas svešvalodu zināšanas – angļu un krievu valodas zināšanas labi rakstos un sarunvalodā;
  • Pieredze darbā ar datoru (lietotāja līmenī) un biroja tehniku.


Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanai nepieciešamo Kvalitātes vadības sistēmas (KVS) procesu pārvaldību, procesu savstarpējo koordinēšanu un īstenošanas rezultātu atbilstību procesa kvalitātes raksturotājiem. Procesu pārvaldībā nodrošināt pakalpojumu pēctecību un attīstību, priekšlikumu sagatavošanu ārējo un iekšējo normatīvo aktu izstrādei un pilnveidei, piedalīties pārvaldībā esošo KVS procesu pasākumu īstenotāju izvēles procedūrās, t.sk. tehnisko specifikāciju izstrādē pasākuma īstenošanai nepieciešamo pakalpojumu iepirkumu veikšanai. Sniegt priekšlikumus par pasākumu īstenošanas pilnveidi un jaunu pasākumu attīstīšanu, gatavot atzinumus par valsts pārvaldes iestāžu, valsts un pašvaldības institūciju izstrādāto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem.


Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 719.00 EUR, 2.kategorija: 827.00 EUR, 3.kategorija: 945.00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 15 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010 vai uz e-pastu: konkursi@nva.gov.lv ar norādi “PD_NPN_eksperts_kvs”. Informācija pa tālruni 67021794 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv.


Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteikts punktu skaits.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


Vakance aktuāla līdz 19.07.2017.