ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.06.2018


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – Finanšu un attīstības departamenta Attīstības nodaļas eksperts/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:
  • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams ekonomikā vai vadības zinātnēs;
  • darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās plānošanas dokumentu vai normatīvo aktu izstrādes, statistikas datu apkopošanas un analīzes jomā – ne mazāka par vienu gadu;
  • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
  • izpratne par valsts un Eiropas Savienības politiku nodarbinātības jomā;
  • izpratne par Aģentūras pakalpojumu mērķiem, mērķgrupām un sadarbības partneriem pasākumu organizēšanā;
  • prasme vērtēt faktus, analizēt informāciju, paredzēt un novērtēt riskus, prezentēt viedokli;
  • pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: uzturēt Aģentūras darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju sistēmu; Piedalīties - Aģentūras plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanas uzraudzībā, Aģentūras darbības stratēģijas, ikgadējo darba plānu un citu plānošanas dokumentu un to grozījumu izstrādē; Aģentūras darbības un aktīvo nodarbinātības un bezdarba mazināšanas preventīvo pasākumu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju sagatavošanā (tai skaitā metode „Vadība saskaņā ar mērķiem”); Sagatavot Aģentūras ikgadējo darbības pārskatu un informāciju par darba tirgus situāciju Latvijā, Aģentūras darbības kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem, atzinumus par valsts pārvaldes iestāžu, valsts un pašvaldības institūciju izstrādāto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem; Analizēt ES valstu un citu valstu pieredzi bezdarba samazināšanas, nodarbinātības veicināšanas, darba tirgus izpētes jomā.


Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 719.00 EUR, 2. kategorija: 827.00 EUR, 3. kategorija: 945.00 EUR (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 20 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1050, vai nosūtot uz e pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi “Attīstības_nodaļas_eksperts”. Informācija pa tālruni 67021794, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.


Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


Vakance aktuāla līdz 19.07.2017.