ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.06.2018


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu – Finanšu un attīstības departamenta direktora vietnieks – Attīstības nodaļas vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, vadības zinātnēs, vai matemātikā un statistikā;
 • pieredze vadošā amatā valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās – ne mazāk kā divi gadi;
 • pieredze organizācijas darbības vidēja un īstermiņa darbības plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanas uzraudzībā;
 • pieredze organizācijas darbības vai attīstības projekta kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju noteikšanā, darbības efektivitātes analizēšanā – ne mazāk kā divi gadi;
 • praktiska pieredze finanšu resursu plānošanas jautājumos;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • izpratne par Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu mērķiem, mērķgrupām un sadarbības partneriem pasākumu organizēšanā;
 • vadības, mērķu noteikšanas, komunikācijas un darbības plānošanas prasmes;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt informāciju, paredzēt un novērtēt riskus, prezentēt viedokli;
 • svešvalodu zināšanas: angļu – ļoti labi mutvārdos un rakstos (vismaz B2 līmenī).

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt efektīvu nodaļas darba organizāciju un procesu pārvaldību, t.sk. vadīt un pārraudzīt Aģentūras plānošanas dokumentu izstrādi; organizēt kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju noteikšanu un to izpildes kontroli un analīzi; organizēt Aģentūras īstenoto aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba mazināšanas pasākumu efektivitātes izvērtēšanu, bezdarba situācijas analīzi; piedalīties finanšu plānošanas, budžeta izstrādes procesos; pārraudzīt sadarbības veidošanu ar citu valstu nodarbinātības dienestiem un vadīt un pārraudzīt starptautiskās sadarbības projektu izstrādi un ieviešanu.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: EUR 1216.00, 2.kategorija: EUR 1399.00, 3.kategorija: EUR 1598.00 (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 15 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas “Latvijas Vēstnesī”, Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā, Kr.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010 vai nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi “Attīstības_nodaļas_vadītājs” Informācija pa tālruni 67021794 kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

 

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteikts punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Vakance aktuālā līdz 2017.gada 10.jūlijam.