ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.06.2018


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – Finanšu un attīstības departamenta Finanšu vadības nodaļas vecākais ekonomists/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

  • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams ekonomikā vai kādā no finanšu vadības jomām),
  • Darba pieredze valsts pārvaldē finanšu vai ekonomikas, vai grāmatvedības jomā ne mazāka par 1 gadu;
  • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
  • Zināšanas finanšu plānošanā, uzskaites organizēšanā un analīzē;
  • Prasmes vērtēt faktus, analizēt datus un situācijas paredzēt un novērtēt riskus;
  • Sadarbības un komunikācijas prasmes;
  • Analītiķa prasmes;
  • Prasme darbā ar MS Word, MS Excel un dažādām ar finanšu plānošanu un uzraudzību saistītām datu bāzēm.


Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras budžeta plānošanu, datu ievadi, aktualizēšanu un uzturēšanu finanšu plānošanai paredzētajās elektroniskajās datu bāzēs, kā arī piedalīties personāla izmaksu plānošanā, atbilstoši piešķirtajam finansējumam un apstiprinātajam amatu vietu skaitam; veikt personāla izmaksu aprēķinus un plānošanu atbilstoši piešķirtajam finansējumam un apstiprinātajam amatu vietu skaitam; nodrošināt atalgojuma fonda izpildes analīzi; piedalīties budžeta projekta un priekšlikumu grozījumiem sagatavošanā; piedalīties īstenoto budžeta pasākumu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmju sagatavošanā.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 719.00 EUR, 2. kategorija: 827.00 EUR, 3. kategorija: 945.00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 20 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1050, vai nosūtot uz e‑pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi “FVN_vecākais_ekonomists”. Informācija pa tālruni 67021794, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

 

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs ieguvuši augstāko punktu skaitu.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Vakance aktuālā līdz 2017.gada 15.jūlijam.