ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.06.2018


NVA direktore tikās ar LDDK ģenērāldirektori

19.aprīlī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone tikās ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektori Līgu Meņģelsoni un LDDK projekta vadītāju ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Jolantu Vjaksi. NVA un LDDK vadītāju pārrunās piedalījās arī NVA Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļas vadītāja Kristīne Stašāne.


Tikšanās laikā tika apspriesta līdzšinējā NVA un LDDK sadarbība, šīs sadarbības attīstības iespējas, kā arī NVA piedāvātie pakalpojumi darba devējiem. Uzmanības centrā bija arī jauns ESF projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam”, ko NVA īstenos sadarbībā ar LDDK un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS). Projekts paredz veikt darba vides un cilvēkresursu iespēju izvērtējumu darbavietās, nosakot darba organizācijas piemērotību gados vecāko darbinieku potenciāla izmantošanai, plānoti pasākumi darba devēju un sabiedrības izpratnes veidošanai par nodarbināto vecumā virs 50 gadiem potenciālu un iespējām. Būs atbalsts uzņēmumiem esošās vai jaunās darbavietas pielāgošanai, lai nodrošinātu nodarbinātā veselības stāvoklim atbilstošu darba vidi, bet lai novērtētu darbinieka vecumā virs 50 gadiem veselības stāvokli, paredzēts noteikt profesionālo piemērotību, nosakot veselības stāvoklim atbilstošāku darbu. Gados vecākiem cilvēkiem tiks piedāvātas iespējas apgūt papildu prasmes darba turpināšanai esošajā vai citā amatā, kas būtu piemērots nodarbinātā veselības stāvoklim.