ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.05.2017


KONTAKTINFORMĀCIJA


 

Klientu apkalpošana un bezdarbnieku reģistrēšana notiek NVA filiālēs:
adreses un darba laiki
 
Informācija darba devējiem:
kontaktinformācija vakanču reģistrēšanai
 
Informācija žurnālistiem:

NVA Pārvalde:
K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv 


Reģ.Nr.90001634668
Valsts kase
Konts: LV06TREL2180451041000
Kods: TRELLV22
 
 
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos  saziņas līdzekļus!