Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Preiļu
filiāle

Sadarbības partnerus informēs par ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” aktivitātēm

2017-11-08

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001

 

9.novembrī no plkst. 11:00 līdz 14:00 Preiļu novada domes telpās (Raiņa bulvāris 19, Preiļi) notiks Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) seminārs nevalstiskajām organizācijām un sociālo dienestu darbiniekiem par ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” aktivitātēm.

 

Semināra dalībniekiem tiks sniegta informācija par šādiem atbalsta pasākumiem ilgstošajiem bezdarbniekiem:

 • Motivācijas programma darba meklēšanai, kas ietver motivēšanas veicināšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanai, kā arī mentora pakalpojumus, lai pēc motivācijas programmas pabeigšanas bezdarbniekam nodrošinātu psiholoģisko atbalstu un palīdzētu iekārtoties pastāvīgā darbā;
 • Karjeras, psihologa un psihoterapeita individuālas un grupu konsultācijas;
 • Veselības pārbaudes, lai noteiktu veselības stāvokļa piemērotību piedāvātajam darbam un darba vides faktoriem;
 • Profesionālās piemērotības noteikšana, sniedzot ieteikumus par piemērotu darbu vai iesaisti nodarbinātības pasākumos, sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru tiek piedāvāta bezdarbniekiem ar esošu un prognozējamo invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem, vai kuri atbalsta pasākuma “Veselības pārbaudes” ietvaros saņēmuši rekomendāciju veikt profesionālās piemērotības noteikšanu;
 • Minesotas 12 soļu programma, emocionālā stresa terapija un narkologa atzinuma saņemšana bezdarbniekiem ar atkarības problēmām, veicinot ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā vai apmācībā, mazinot sociālās atstumtības riskus un ceļot pašapziņu ar speciālistu palīdzību, kas motivēs un atbalstīs.Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2017-10-19

 

 

NVA Preiļu filiālē Raiņa bulvāris 19, Preiļi 2017. gada 24.oktobrī plkst. 15:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.

Sēdē tiks izvērtēti darba devēju pieteikumi:

 • ESF projekta „Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai, kas iesniegti Preiļu filiālē no darba devēju konkursa izsludināšanas dienas 2017.gada 11.oktobra līdz 2017. gada 20.oktobrim.

Filiāles atbildīgā persona Vita Piskunova, tālr.65324315.

 • ESF projekta „Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai, kas iesniegti Preiļu filiālē no darba devēju konkursa izsludināšanas dienas 2017.gada 11.septembra līdz 2017. gada 22.septembrim.

Filiāles atbildīgā persona Dagmāra Skutele; tālrunis 65324315.

 • ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ( Nr. 7.1.1.0/15/I/001) ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai, kas iesniegti Preiļu filiālē no darba devēju konkursa izsludināšanas dienas 2017.gada 13.septembra līdz 2017. gada 25.septembrim.

Filiāles atbildīgā persona Māra Kārkliņa; tālrunis 65314044

Informācija par pasākumiem, pieteikuma un līgumu formas, pasākuma realizētāju izvēles kārtība pieejama NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā DARBA DEVĒJIEM.

Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana subsidēto darba vietu izveidei

2017-09-18

 

 

Nodarbinātība valsts aģentūras Preiļu filiālē 2017.gadā ir noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana aktīvam nodarbinātības pasākumam "Pasākums noteiktām personu grupām", kurš īstenots ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Nr.9.1.1.1/15/I/001) ietvaros.


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2017-08-21

 

 

NVA Preiļu filiālē Raiņa bulvāris 19, Preiļi 2017. gada 24.augustā plkst. 14:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.


1. Sēdē tiks izvērtēti darba devēju pieteikumi:

 • ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/I/001 finansēta atbalsta pasākuma “Pirmā darba pieredze jaunietim” īstenošanai, kas iesniegti Preiļu filiālē no darba devēju konkursa izsludināšanas dienas 2017.gada 26.jūlija līdz 2017. gada 10.augustam.
Filiāles atbildīgā persona Dagmāra Skutele, tālr.65324315.
 • ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/I/001 finansēta atbalsta pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai, kas iesniegti Preiļu filiālē no darba devēju konkursa izsludināšanas dienas 2017.gada 26.jūlija līdz 2017. gada 10.augustam.
Filiāles atbildīgā persona Dagmāra Skutele, tālr.65324315.
 • ESF projekta Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem Nr.9.1.1.1/15/I/001 aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai, kas iesniegti Preiļu filiālē no darba devēju konkursa izsludināšanas dienas 2017.gada 26.jūlija līdz 2017. gada 04.augustam.
Filiāles atbildīgā persona Lidija Gorenko, Inese Gribuste; tālrunis 65314022.
 • ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai, kas iesniegti Preiļu filiālē no darba devēju konkursa izsludināšanas dienas 2017.gada 19.jūlija līdz 2017. gada 01.augustam.
Filiāles atbildīgā persona Māra Kārkliņa; tālrunis 65314044


Informācija par pasākumiem, pieteikuma un līgumu formas, pasākuma realizētāju izvēles kārtība pieejama NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā DARBA DEVĒJIEM.


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2017-07-13

NVA Preiļu filiālē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, 2017. gada 17.jūlijā plkst 14.00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.

 

Komisijas sēdē izvērtēs darba devēju pieteikumus:

 1. pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai, kas iesniegti Preiļu filiālē no darba devēju konkursa izsludināšanas dienas 2017.gada 27.marta līdz 2017. gada 19.aprīlim. Filiāles atbildīgā persona Anita Anspoka, tālrunis 65314023.
 2.  ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/I/001 finansēta atbalsta pasākuma ”Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai, kas iesniegti Preiļu filiālē no darba devēju konkursa izsludināšanas dienas 2017.gada 15.jūnija līdz 2017. gada 29.jūnijam. Filiāles atbildīgā persona Vita Piskunova, tālr.65324315.
 3. ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/I/001 finansēta atbalsta pasākuma ”Pirmā darba pieredze jaunietim” īstenošanai, kas iesniegti Preiļu filiālē no darba devēju konkursa izsludināšanas dienas 2017.gada 27.jūnija līdz 2017. gada 10.jūlijam. Filiāles atbildīgā persona Vita Piskunova, tālr.65324315.


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2017-06-02
 
 
 
NVA Preiļu filiālē Raiņa bulvāris 19, Preiļi 2017. gada 06.jūnijā plkst. 14:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.
 
1. Sēdē tiks izvērtēti darba devēju pieteikumi ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001, pasākumiem:
 • “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”, (22.05.2017. izsludināta pieteikumu pieņemšana līdz 31.05.2017.)
 • “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”, (08.05.2017. izsludināta pieteikumu pieņemšana līdz 22.05.2017.)
Atbildīgie par pasākumiem - projekta koordinējošā ekspertes: Dagmāra Skutele, Vita Piskunova, tālr.65324315
 
2. Sēdē tiks izvērtēti darba devēju pieteikumi ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.1/15/I/001 aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai, (22.05.2017. izsludināta pieteikumu pieņemšana līdz 31.05.2017.)
Atbildīgie par pasākumu - projekta koordinējošā eksperte Lidija Gorenko, Inese Gribuste; tālrunis 65314022
 
3. Sēdē tiks izvērtēti darba devēju pieteikumi ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība pie darba devēja” īstenošanai (13.04.2017. izsludināta pieteikumu pieņemšana līdz 28.04.2017.).
Atbildīgie par pasākumu - projekta koordinējošā ekspertes: Iveta Gribuste, tālr. 65314042, Māra Kārkliņa; tālrunis 65314044

Informācija par pasākumiem, pieteikuma un līgumu formas, pasākuma realizētāju izvēles kārtība pieejama NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā DARBA DEVĒJIEM.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv