MEKLĒT:
LV
AKTUALITĀTES
PAR MUMS
VAKANCES
APMĀCĪBAS
DARBA UN SADZĪVES APSTĀKĻI
Kontakti
Kontakti
Drukāt

 

Madonas filiāle:

 

 

 

  Kāda informācija
 Amats
Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 

Vadība

Projekts "Pasākumi pašnodarbinātības vai

komercdarbības uzsākšanai" 

Filiāles vadītāja Lidija Kraukle

648 07913

mob.26548091

Lidija.Kraukle@nva.gov.lv

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi,

Darbs ar darba devēju, vakanču reģistrēšana

Nodarbinātības organizatore Lilita Pavloviča

648 60839

mob.25685275

Lilita.Pavlovica@nva.gov.lv

Apmācība, pārkvalifikācija,

neformālā izglītība
Koordinējošā eksperte Emerita Čačka

648 60837

mob. 26627464

Emerita.Cacka@nva.gov.lv
ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” Koordinējošā eksperte Mārīte Caune

648 21536

mob.29520698

Marite.Caune@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākums noteiktām personu grupām" Koordinējošā eksperte Elīna Krupko

648 07912

mob. 25685325

Elina.Krupko@nva.gov.lv

Darba laiks:
Pirmdiena-ceturtdiena
Pasākums "Jauniešu  garantijas" Koordinējošā eksperte Dace Zeile 648 07096 
Dace.Zeile@nva.lv
Pasākums "Jauniešu  garantijas" Koordinējošā eksperte Agrita Mūrniece 648 07097
Agrita.Murniece@nva.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām", EURES (informācija par darbu ārzemēs) Koordinējošā eksperte Jolanta Utināne

648 60838

Jolanta.Utinane@nva.gov.lv

darba laiks:

Pirmdiena-ceturtdiena

10.00-18.30

Piektdiena-

8.30-17.00

Pusdienas pārtraukums-

12.30-13.00
ESF projekts "Kompleksie atbalsta pasākumi" Projekta karjeras konsultante Laura Saleniece

648 07097

mob.28233767

Laura.Saleniece@nva.gov.lv
Pakalpojumi, kas saistīti arprofesionālo izvēli un karjeras plānošanu Psiholoģe, karjeras konsultante Inese Kalniņa

648 07097

Inese.Kalnina@nva.gov.lv

Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana

Skolēnu vasaras nodarbinātība

Nodarbinātības organizatore Veronika Putāne

648 60837

mob.tālr. 28373768

Veronika.Putane@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija Nodarbinātības aģente Tatjana Bistrova

64814122

Tatjana.Bistrova@nva.gov.lv

Bezdarbnieku un darba meklētāju

reģistrācija, klientu apkalpošana

Ērgļos

Nodarbinātības aģente Sanita Zalpētere

648 14124

mob. 25406909

Sanita.Zalpetere@nva.gov.lv

Bezdarbnieku un darba meklētāju

reģistrācija, klientu apkalpošana

Lubānā

Nodarbinātības aģente Iluta Antule

648 94867

mob. 25685277 

Iluta.Antule@nva.gov.lv

Bezdarbnieku un darba meklētāju

reģistrācija, klientu apkalpošana

Varakļānos
Nodarbinātības aģente Velta Tropa

648 14119

mob. 29548061

Velta.Tropa@nva.gov.lv