Pirmdiena, 2015.gada 30.novembris. Vārda diena: Andrejs, Andris, Andrievs

Izmaiņas klientu pieņemšanā Varakļānu klientu apkalpošanas centrā

2015-11-03    
Sakarā ar NVA Varakļānu klientu apkalpošanas punkta darbinieces atvaļinājumu klientu pieņemšana nenotiks laika posmā no 4.11.2015. līdz 10.11.2015. Nepieciešamības gadījumā zvanīt uz tālruni 25685275, 64860836, vai ierasties Madonas filiālē, Upes ielā 3, Madonā.

Darbinieces slimības dēļ NVA Madonas filiāles klientu apkalpošanas punktā Lubānā klientu pieņemšana 5., 6. un 7.oktobrī nenotiks

2015-10-05    
Darbinieces slimības dēļ NVA Madonas filiāles klientu apkalpošanas punktā Lubānā klientu pieņemšana 5., 6. un 7.oktobrī nenotiks. Nepieciešamības gadījumā lūdzu griezties NVA Madonas filiālē Upes ielā 3, Madonā vai zvanīt pa tālruni 64860839 vai 64860836, mobilie tālruņi 26548091 vai 25685275. 

Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana mērķa grupas bezdarbnieku darba vietu izveidei pasākumā "Pasākumi noteiktām personu grupām" (turpmāk – pasākums). Turpinās pieteikumu pieņemšana tikai bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu izveidei pasākumā.

2015-09-07    
Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana mērķa grupas bezdarbnieku darba vietu izveidei pasākumā "Pasākumi noteiktām personu grupām" (turpmāk – pasākums). Turpinās pieteikumu pieņemšana tikai bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu izveidei pasākumā. Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma „Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ietvaros.