MEKLĒT:
LV
AKTUALITĀTES
PAR MUMS
VAKANCES
APMĀCĪBAS
DARBA UN SADZĪVES APSTĀKĻI
AKTUALITĀTES
Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde
Drukāt

2014. gada 15.aprīlī plkst. 11.00 NVA Ludzas filiālē notiks aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām ” (valsts speciālā budžeta ietvaros)  īstenotāju izvēles komisijas sēde.      Tiks izskatīti līdz 2014. gada 08.aprīlim iesniegtie pieteikumi personu ar invaliditāti nodarbināšanu ...
Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde
Drukāt

  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒEiropas Sociālā fonda projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām” (projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001)2014. gada 15.aprīlī plkst. 11.30 NVA Ludzas filiālē notiks aktīvā nodarbinātī...
Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde
Drukāt

2014. gada 15. aprīlī plkst. 12.00 NVA Ludzas filiālē notiks aktīvā nodarbinātības pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskā sektorā" ( ESF projekta "Jauniešu garantijas" ietvaros) īstenotāju izvēles komisijas sēde. Tiks izskatīti līdz 2014. gada 11. aprīlīm iesniegtie biedrību un nodibinājumu pieteikumi. Sīkāka informāci...
Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāle informē, ka 2014. gada 26. februārī plkst. 11.00 notiks aktīvo nodarbinātības pas
Drukāt

Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāle informē, ka 2014. gada 26. februārī plkst. 11.00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu realizācijas izvēles komisijas sēde, kurā tiks izskatīti un vērtēti līdz 2014.gada 25.februārim iesniegtie darba devēju pieteikumi aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs”, kas tiek realizēti Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācī...
No 29.jūlija NVA Ludzas filiāles darbinieki savus klientus pieņems jaunā adresē - Stacijas ielā 44
Drukāt

Ļ.cien.klienti!Informējam, ka no 2013.gada 29.jūlija Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāles darbinieki savus klientus pieņems jaunā adresē - Stacijas ielā 44, Ludzā, 4.stāvs.Sakarā ar pārcelšanos uz jaunām telpām 2013.gada 25.un 26.jūlijā tiks apkalpoti tikai bezdarbnieki un klientu apkalpošana var aizņemt ilgāku laiku. Darba devēji šajos datumos netiks apkalpoti. Steidzamības gadījumos lūdzu zvanīt uz mobīliem t...

5  10   Uz priekšu