2.4. Mana "Pieredzes un sasniegumu mape"

Jūs jau esat gatavi pārmaiņām, bet līdz brīdim, kad atvērsiet jaunās darbavietas durvis, vēl jāveic kāds svarīgs darbs. Jāsakārto personiskā „mape”, kas parādīs visu Jūsu dzīves un darba pieredzi, Jūsu sasniegumus. Tā būs arī labs palīgs, gatavojoties darba intervijai. Mūsdienās aizvien biežāk „mapes” veido elektroniski. Proti, visu svarīgo informāciju par jūsu darba dzīvi ievieto atsevišķā mapē datorā, personisko dokumentu krātuvē vai zibatmiņā (ierīce datu uzglabāšanai). Piemēram, CV, diplomu kopijas u.c. dokumenti tiek uzglabāti datorā, un nepieciešamības gadījumā CV un motivācijas vēstule tiek labota atbilstoši vēlamajam darbam un darba devēja prasībām.

„Mapē” jāietver jūsu profesionalitāti un kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti:

 1. CV – izglītības un profesionālās darba pieredzes apraksts;
 2. motivācijas vēstules vai kvalifikāciju raksturojošais apraksts (vēstules formā);
 3. izglītības dokumentu kopijas;
 4. kursu un semināru sertifikāti;
 5. darba pieredzi apstiprinošie dokumenti;
 6. iepriekšējo darba devēju atsauksmes, ieteikumu vēstules;
 7. apbalvojumi, pateicības;
 8. apliecinājumi par piedalīšanos konferencēs, projektos, starptautiskos pasākumos, izstādēs u. tml.;
 9. amatniekiem, māksliniekiem un amata meistariem, citu radošu profesiju pārstāvjiem – fotogrāfijas, skices u. tml.;
 10. atsauksmes par darbu vai publikācijas presē vai internetā;
 11. profesionālo organizāciju vai biedrību atsauksmes par saviem biedriem vai nozares pārstāvjiem.

Ieteikums: izveidojiet savu elektronisko „mapi”. Pārskatiet, vai esat tajā apkopojis visus izglītības un papildu izglītības dokumentus! Izgatavojiet kopijas visiem Jūsu zināšanas un pieredzi apstiprinošajiem dokumentiem! Savu personīgo „mapi” ņemiet līdzi uz darba interviju!

Jūsu "mapē" apkopotajām atsauksmēm un rekomendācijas vēstulēm ir būtiska nozīme. Iepriekšējā darba devēja vēstules sniegs viedokli par Jums kā darbinieku. Rekomendācijas vēstule var būt no skolotāja, pasniedzēja vai kādas profesionālās autoritātes, kas iesaka Jūs šim darbam. Tā ir svarīga informācija, jo bieži vien pretendentu CV ir vienlīdz labi, taču ne vienmēr darba attiecībās labākais ir tas, kuram labāks CV.

Kas raksturo labu atsauksmi un rekomendācijas vēstuli?

 1. Vēstuli raksta lietišķā stilā uz organizācijas veidlapas. To paraksta, norādot autora kontaktinformāciju: telefonu un e-pastu.
 2. Vēstulē ir īsa informācija par rekomendācijas sniedzēju.
 3. Īsumā apraksta profesionālās - darba vai izglītības - attiecības ar rekomendējamo.
 4. Apraksta, kā un kādā kvalitātē rekomendējamais darba ņēmējs pildīja darba pienākumus vai mācījās.
 5. Raksturo darbinieka attiecības ar darba devēju un citiem kolēģiem.
 6. Novērtē un sniedz atziņas par darbinieka personību un pieredzi darba attiecībās, minot stiprās un vājās puses.
 7. Rekomendē noteiktai darba jomai. Ja darbinieks ir pateicis, kur ies strādāt, tad vēstules autors var rekomendēt viņu noteiktam darbam vai uzņēmumam.