2.3. Mans rīcības plāns un tā izpildes analīze

Lai Jūsu darba meklēšana vainagotos ar uzvaru, iesakām Jums izveidot rīcības plānu. Vēlreiz ieskatieties savās darba lapās, kurās ierakstījāt savus padomdevējus un atbalstītājus darba meklējumos. Tas Jums liks pārdomāt, kas un kurā laikā ir jāveic, izvērtēt, kurš Jums varētu palīdzēt. Lūdzam aizpildīt tabulu un pašam sekot tās izpildei. Vēlreiz ieskatieties savās darba lapās (9., 10., 11., 12.), kurās gan attēlojāt savu ideālo darba vietu, gan ierakstījāt savu padomdevēju un atbalstītāju darba meklējumos vārdus un kontaktus.

13. darba lapa. Manu darba meklēšanas uzdevumu plānošana

Ir paveikts liels pašnovērtējuma darbs, bet vēl Jūs uzzināsiet, kā veiksmīgāk sagatavoties pirmajam gājienam uz darba vietu, kurā vēlaties strādāt.

Darba meklējumus varētu salīdzināt ar orientēšanās sportu − Latvijā populāru un pazīstamu sporta veidu. Izmantojot karti un norādes mežā, Jūs meklējat kontrolpunktu. To sasniedzot, atzīmējaties un dodaties tālāk. Arī ātrumam ir nozīme, bet vēl lielāka nozīme laba orientierista karjerā ir savu panākumu un kļūdu analīzei − lai nākamajās sacensībās Jums veiktos labāk nekā iepriekš.

Darba meklējumos svarīgi, lai jūs ne tikai aktīvi meklētu darbu - ja vien, piemēram, neesat jau pats izveidojis savu mikrouzņēmumu, - bet arī, lai katrs neveiksmīgs pieteikums noteiktai vakancei jums būtu daļa no „skolas”. Nākamajā lapā Jūs redzēsiet NVA izstrādātu darba meklējumu dienasgrāmatu, kas domāta tieši Jums.

Dienasgrāmata dos iespēju sakārtot domas un priekšstatus, kādēļ šoreiz Jums vēl nav paveicies. Piemēram, varbūt kāda no Jūsu priekšrocībām − radošums un iniciatīva − nav izrādījušās piemērotas standartizētu uzdevumu veikšanai. Aicinām Jūs izvērtēt katru noraidījumu un attiecīgajā ailē minēt, Jūsuprāt, īsto noraidījuma iemeslu. Starp citu, var izrādīties, ka Jums vēl kaut kas jāapgūst, jāiemācās, lai izvēlēto darbu paveiktu patiešām atbilstoši darba devēja gaidītajam, savukārt NVA piedāvā plašu apmācības programmu klāstu, par ko jau lasījāt 1. solī.