1.3. Mana motivācija un mērķi

Cilvēka attieksmi pret darbu un darba izvēli nosaka motivācija. Tas ir dažādu apstākļu kopums, kāpēc interesē, patīk kāds darbs, kāpēc cilvēks vēlas strādāt kādā noteiktā darba vietā. Izšķir ārējos un iekšējos apstākļus jeb faktorus, ko var dēvēt vienā vārdā - motivatori:

  • ārējie motivatori - darba alga, darba vietas saglabāšana, darba apstākļi, organizācijas kultūra - cilvēku attiecības darba vidē, tiešā priekšnieka attieksme, personīgās attiecības ar kolēģiem darbā;
  • iekšējie motivatori - panākumi darbā, atzinība un novērtējums, atbildība, izaugsmes iespējas, darbs kā vērtība, profesionālās karjeras iespējas, ticība tam, ko dara, pārliecība, u.c.

Ieteikums (aizpildot 4. darba lapu): ne visiem „motivācijas faktoriem” jābūt ar atbildi „vienmēr”, jo tad rodas priekšstats, ka cilvēks grib būt „perfekts un ideāls”, kaut visi zina, ka tā nav. Darba devējam ir svarīgi zināt, kādi ir Jūsu motivatori, jo tos var izmantot „personāla vadībā”, piemēram, ja vairākumam kolēģu ir svarīgas „attiecības kolektīvā”, tad darba devējs var organizēt un piedāvāt neformālus pasākumus vai apmācības, kurās šīs attiecības tiek uzlabotas un veidotas.

Darba meklēšanas un darba intervijas laikā cilvēki bieži saskaras ar jautājumiem: "Kādi ir Jūsu profesionālie mērķi?", "Kā Jūs sevi saredzat šajā jomā pēc pāris gadiem?". Pārdomājiet šos jautājums pirms darba intervijas! Ja to neesat izdarījuši un apmulstat intervijas laikā, tad var rasties priekšstats, ka cilvēks īsti nezina, ko grib. Ar šo jautājumu darba devējs vēlas noskaidrot, vai Jums ir mērķi un izpratne, kā tos sasniegt. Mērķu esamība pierāda, ka cilvēks domā par attīstību un zina, ko vēlas.

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process - cilvēks izmanto informāciju par sevi, dzīves vidi, kultūru, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam arī konkrētu profesiju. Izvēloties profesionālās karjeras virzienu un profesiju, būtu jāapsver, vai:

  • profesija Jums būs interesanta un saistoša;
  • profesija atbilst Jūsu spējām;
  • Jūs varēsiet atrast darbu šajā profesijā.

Izpratne par dzīves jēgu, personiskiem un profesionāliem mērķiem nemitīgi mainās, tā attīstās kopā ar Jums. Parasti cilvēkam ir grūti pieņemt lēmumu par labu kādai vienai profesijai, jo intereses ir daudz plašākas, īpaši jaunībā. Savukārt brieduma gados cilvēki nereti apmulst: mainot vai zaudējot vienu darbu un nolemjot pamēģināt jaunu nodarbošanos, daudzi īsti nezina, vai ir piemēroti jaunai profesijai. Gan jaunam, gan nobriedušam cilvēkam labāk saprast sevi darba meklējumos var palīdzēt karjeras konsultants. NVA Jums piedāvā bezmaksas karjeras konsultācijas. Karjeras konsultants palīdzēs apzināties savas spējas un dotības, izprast, kā tās var izmantot ikdienas darbā, pārbaudīt profesionālās prasmes, izvēlēties profesiju, noteikt atbilstību izvēlētajai profesijai un atrast mācību iestādes, kur var to apgūt, kā arī pilnveidot Jūsu darba meklēšanas iemaņas.

Ja vēlaties izprast savas vērtības, pārliecināties par savām profesionālajām spējām kādā jomā, iegūt sev pielāgotu karjeras plānu un sagatavoties darba intervijai, tad dodieties uz individuālu karjeras konsultāciju.

Jums pieejamas arī grupu karjeras konsultācijas. Tajās ne vien labāk sapratīsiet sevi, bet, iespējams, „ielūkosieties spogulī”, sastopot sev līdzīgā situācijā esošus cilvēkus, sniegsiet vai saņemsiet atbalstu, un, kas to zina, varbūt arī vēlāk kopā veidosiet uzņēmumu vai nevalstisku organizāciju.