1.2. Mans dzīvesstāsts: jaunām iespējām atvērts un papildināms

Lenarts Meri, bijušais Igaunijas prezidents, ir teicis, ka mūs vērtē pēc stāstiem par sevi. Tas nozīmē, ka cilvēki par Jūsu pieredzi un attieksmēm visvairāk uzzinās tieši no Jums. Praksē ir iespēja parādīt prasmes un iemaņas, taču, ja stāsts par Jums būs negatīvs, tad līdz praksei bieži vien netiksiet.

Jūs esat izvērtējis savu darba pieredzi, apkopojis informāciju par savu izglītību un nolēmis, ka varētu vēl papildināt savas zināšanas un prasmes.

NVA ir labs sabiedrotais šajā ceļā. NVA mājas lapā var izlasīt 500 profesiju aprakstus, uzzināt par interesējošās profesijas darba apstākļiem, izaugsmes izredzēm, nepieciešamo izglītību un tās ieguves iespējām.

- Ja esat sapratis, ka darba atrašanai nepieciešams uzlabot savas profesionālās spējas, izmantojiet daudzveidīgo apmācību piedāvājumu, ko valsts Jums nodrošina.

NVA piedāvātie Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) ir vērsti uz bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū. KPP ietver individuālas konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas) darba meklēšanas metožu un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei. Iespējams, Jums noderēs individuālās konsultācijas, ko sniegs psihologs, jurists, sociālais darbinieks, biznesa plāna konsultants vai citi speciālisti.3

Bezdarba riskam pakļautās personas uz individuālajām konsultācijām un grupu nodarbībām var pieteikties, reģistrējoties izvēlētajā NVA filiālē.

- Ja esat bezdarbnieks vai darba meklētājs un, lai iegūtu darbu, nepieciešams uzlabot darba tirgū pieprasītas iemaņas, nodarbinātības aģents Jums piedāvās neformālās izglītības programmas.

Neformālajās apmācībās Jūs varat iegūt vai uzlabot zināšanas valsts valodā, svešvalodās, datorzinībās, apgūt transportlīdzekļu vadīšanas prasmes.

- Ja esat bezdarbnieks un, lai iekārtotos darbā, Jums ir svarīgi iegūt jaunu profesiju vai paaugstināt kvalifikāciju, varat pieteikties kādai no profesionālās tālākizglītības vai pilnveides programmām.

Profesionālās tālākizglītības programmas domātas tiem bezdarbniekiem, kuriem nav iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas vai tā ir novecojusi un netiek pieprasīta darba tirgū. Saņemot kuponu NVA filiālē Jūsu izvēlētās programmas apguvei, varēsiet doties uz to izglītības iestādi, kura programmu piedāvā, un pēc mācībām un nokārtotiem eksāmeniem iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Jauniešiem bezdarbniekiem vecumā līdz 24 gadiem, kuriem nav profesionālās izglītības vai darba pieredzes, ir pieejami īpaši pasākumi un programmas: www.nva.gov.lv -> Klientiem -> Jauniešiem.

Jāņem vērā, ka, pirms iesaistīt Jūs kādā nodarbinātības pasākumā, NVA darbinieks izvērtēs, kas pašlaik tieši Jums būtu visatbilstošākais, lai ātrāk iekļautos darba tirgū.

Nu ir laiks izvērtēt savu personību un apkopot ziņas savam dzīvesstāstam. Atcerieties, ka dzīves pieredzei, cilvēka rakstura īpašībām, prasmēm sadarboties ar kolēģiem ir liela nozīme darba tirgū.

Jūsu dzīves pieredzi raksturo:

  1. Jūsu personība un attieksme pret apkārt notiekošo un darbu;
  2. viss, kas ar Jums ir noticis – pasākumi, projekti, radoši problēmu risinājumi, atrisināti konflikti un panāktas vienošanās, izgatavotas lietas, izgudrojumi, uzrakstītas grāmatas un daudz kas cits, t.sk. iepriekšējās darbavietās paveiktais;
  3. zināšanas, kuras esat apguvis;
  4. Jūsu prasmes un iemaņas.
3 Ar nodarbību plānu varat iepazīties NVA filiālē vai Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv, labajā pusē izvēloties filiāli un sadaļu– “Apmācības”.