1.4. Mana profesionālā pieredze

Darba meklēšanas laikā, kā arī jau esot darba attiecībās, vadītāji mēdz uzdod jautājumus par Jūsu stiprajām un vājajām pusēm, aicinot pašiem sevi novērtēt. Sākotnēji tas var šķist dīvaini, taču tam ir pamats. Tas ir saistīts ar spējām izprast reālo situāciju.

Izvērtēšanai var izmantot SVID analīzi:

S   stiprās puses, kurās norāda prasmes un pozitīvās īpašības;
V   vājās puses, kurās norāda trūkumus;
I   iespējas, kā vājās puses var padarīt par stiprajām;
D   draudi, kuri neatkarīgi no Jums varētu traucēt veikt pienākumus.

SVID analīze uzrāda tās jomas, kuras vajag pilnveidot. To varam panākt, papildus mācoties vai apgūstot kādu jaunu praksi, arodu.

Vai sevis izvērtēšana Jums rada grūtības? Tagad ir īstā reize, kad tas jāpaveic patiesi un pēc iespējas pilnīgāk. Tas palīdzēs Jums saprast, kādas profesionālās prasmes vajadzētu uzlabot, kuras jūsu stiprās puses Jums palīdzēs sasniegt mērķi. Jūs skaidrāk saskatīsiet tos draudus, kas Jums varētu traucēt.

Piemērs: Vilhelms Briežkalns (48) visu darba mūžu strādājis dažādās rūpnīcās kā virpu un frēžu mehāniķis, bet tagad rūpnīca slēgta. Pēc 1,5 gadiem, kas pavadīti bez darba, viņš piesakās vakancei nelielā autodarbnīcā.

Vilhelma Briežkalna pašizvērtējums (SVID analīze)