Ievads

Rokasgrāmata ir veidota, lai palīdzētu Jums iepazīt sevi un būt veiksmīgam darba meklējumos. Tā aicina Jūs mācīties no pieredzes, mainīties un atklāt jaunas iespējas vēlamās darba vietas iegūšanā.

Darba meklēšanas gaitā rodas dažādi jautājumi:

  • Ko es gribu darīt? Varbūt mainīt nodarbošanos?
  • Kā labāk meklēt darbu?
  • Kā uzrakstīt savu CV?
  • Ko es zinu par darba devēju un darba vietu?
  • Vai man ir atbilstoša izglītība, darba pieredze?
  • Vai darba devēju apmierinās mana kvalifikācija?
  • Kā ģērbties, dodoties uz pārrunām ar darba devēju?
  • Vai varēšu pārvarēt satraukumu intervijas laikā?

Rokasgrāmata sniegs nepieciešamās atbildes gan uz šiem, gan citiem darba meklēšanā būtiskiem jautājumiem.
Rokasgrāmatas padomi un uzdevumi ir veidoti tā, lai lasītājam, iepazīstoties ar informāciju un aizpildot darba lapas, būtu iespēja veidot sarunu ar sevi. Jūs varēsiet iepazīt savas iespējas, izveidot savu pilnveidošanās programmu un sagatavoties dažādiem pārbaudījumiem darba meklēšanas laikā.

Rokasgrāmatā aplūkotās tēmas ir aprakstītas kā četri soļi:

1bilde.png

Rokasgrāmatas sadaļas ir savstarpēji saistītas. Lai izpildītu kādu no uzdevumiem, ir jāizpilda iepriekšējie rokasgrāmatas norādījumi − piemēram, aizpildot darba lapas, veidojas atbildes uz jautājumiem darba intervijas laikā.

Nodaļas ir izvietotas secībā, kādā parasti notiek darba meklēšana: sevis izzināšana, darba meklēšanas procesa izpratne un darba attiecību izveidošana. Iespējams, rokasgrāmatā iekļautās tēmas radīs vēlmi meklēt papildu atbildes, apmeklējot karjeras konsultantu, iesaistoties apmācību programmās vai ielūkojoties interneta piedāvātajā informācijā.