JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 
Darba meklēšana

 

Kā pamatprasības jebkura darbinieka konkurētspējai var atzīmēt:

Ja izvēloties nākošo profesiju Jūs apzināties, ka šīs jomas specialitātē ir ļoti augsta konkurence, un, jo īpaši jaunam, nepieredzējušam speciālistam, var būt grūtības atrast piemērotu darbu, svarīgi savlaicīgi sākt gatavoties ieiešanai darba tirgū.

Neatkarīgi no izvēlētā profesionālās darbības virziena, Jūs varat paaugstināt savu konkurētspēju ar prasmēm, kas darba tirgū ir vienmēr augsti vērtētas:

  • Izglītības līmenis. Meklējot darbinieku, pie obligātajām darba devēju prasībām visbiežāk tiek minēta augstākā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība. Konkrēta specialitāte var netikt minēta vai nosauktas vairākas iespējamās potenciālā darbinieka profesionālās darbības jomas. Visādā ziņā, - jo augstāka ir darbinieka kvalifikācija un izglītības līmenis, papildus prasmes, jo augstāks ir tā vērtējums.
  • Valodu zināšanas. Jo vairāk svešvalodu Jūs zināsiet, jo labāk tas liecinās gan par Jūsu erudīciju, gan mācību spējām.
  • Datorprasmes. Pat ja Jūsu tiešajos darba uzdevumos nav paredzēts darbs ar datoru, iespējams, var nākties ievadīt datorā kādas atskaites vai sava darba pārskatu. Ar datoru palīdzību tiek veikta praktiski visa darbu dokumentācija, lietišķā sarakste utt. Datorprasmes liecina par Jūsu atbilstību mūsdienu darba pasaules prasībām.
  • Saskarsmes prasmes un spēja strādāt komandā. Ļoti bieži mūsu darba pienākumi ir saistīti ar citu profesionāļu darbu. Prasme sastrādāties, kopīgi vienoties par labāko darba gaitu, būt elastīgam, gatavība uzklausīt un pieņemt citu viedokli, - tās ir prasmes, kurām darba intervijās tiek pievērsta ļoti liela uzmanība no darba devēja puses. Ja Jums liekas, ka šī nav Jūsu spēcīgā puse, atcerieties, ka arī saskarsmes spējas, tāpat kā daudzas citas mūsu īpašības, var attīstīt. Šajā jautājumā var palīdzēt psihologs, saskarsmes vai komunikācijas iemaņu kursi. 
  • Autovadītāja apliecība liecina, ka Jūs esat dinamiska personība, bez tam daudzās darba vietās tā ir viena no prasībām, lai speciālists būtu piemērots sava amata pienākumiem.

Atcerieties, ka jebkura cita veida prasme vai iemaņa kādā brīdī var izrādīties izšķirošā, lai darba devējs no citu kandidātu vidus izvēlētos tieši Jūs. Izkopiet savus talantus, papildiniet zināšanas, attīstiet prasmes! Ja Jūsu izvēlētā profesionālās darbības joma atbilst patiesajām interesēm un vērtībām, Jūs pieredzēsiet, ka gan mācības, gan darbs var būt aizraujošs. Bez tam, darbinieks, kuram darbs sakrīt ar interesēm, vienmēr pozitīvi izcelsies starp tiem, kuriem darbs šķiet kā pienākums. Arī darba meklējumos, cilvēks, kam profesionālā darbība ir viņa aicinājums, būs pārliecinošāks un motivētāks.

Mūsdienu darba tirgū pastāv ļoti augsta konkurence, tāpēc, lai Jūsu darba meklējumi būtu efektīvi, ir labi jāpārdomā darba meklēšanas stratēģija, kā arī tie aspekti, kurus Jūs varat izmantot kā savus pozitīvos resursus, lai darba devējs saprastu, ka tieši Jūs, Jūsu prasmes un spējas ir vispiemērotākās.

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.07.2017

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv