JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.



HOREOGRĀFI UN DEJOTĀJI


Kods: 2454


Darba saturs:
Horeogrāfs sacer deju, savukārt dejotājs to izpilda, radot skatītājā estētisku un arī emocionālu baudījumu.

Horeogrāfs rada dejas vai uzveduma ideju, piemeklē mūziku vai sacer deju jau zināmam skaņdarbam, izdomā kustības un to secību un pieraksta tās pēc kādas no pieņemtajām kustību pieraksta sistēmām. Horeogrāfs dejas radīšanā var sadarboties arī ar dejotājiem, radot deju darba procesā. Reizēm horeogrāfi rada veselus uzvedumus, reizēm tikai to daļas vai atsevišķus elementus lielākos pasākumos (piemēram, teātra izrādēs dejas parasti iestudē horeogrāfs kopā ar kustību konsultantu). Horeogrāfs izmanto gan jau līdz šim radītos dejas kanonus, gan izdomā savus, veidojot oriģinālas kustības vai jaunas līdz šim pazīstamo kustību kombinācijas. Horeogrāfs pārzina dejas attīstību no tās pirmsākumiem, dažādas dejas skolas, arī dejas aktualitātes pasaules teātros un citos kolektīvos. Tāpat horeogrāfs prot piemēroties pārējās radošās komandas darbam; ja viņš piedalās liela uzveduma veidošanā, cenšas paredzēt auditorijas raksturu un reakciju uz viņa radīto deju.

Dejotājs parasti ir horeogrāfa darba izpildītājs – izmantojot savu ķermeni, tā plastiku un kustības, dejotājs pauž skatītājam kādu vēstījumu, ko iecerējis dejas radītājs. Dejotājs var uzstāties gan kolektīvā, gan viens pats vai duetā ar partneri. Dejotājs cenšas realizēt horeogrāfa ieceres, radot estētiski baudāmu priekšnesumu, iedziļinās uz skatuves atveidojamajā tēlā un pārējā uzveduma idejā. Lai dejotāja izpildījums būtu nevainojams, viņi ilgas stundas pavada, strādājot pie katras dejas kustības vai kombinācijas. Ja iestudējums veidots pēc kāda daiļdarba motīviem, dejotāji papildus lasa un analizē šo darbu, lai labāk spētu izjust un atklāt atveidojamo tēlu.

Dejotāji uzstājas gan baletā, kas ir specifisks, stilizēts žanrs, gan modernajā dejā, gan arī dažādos šovos un uzvedumos. Mūsdienās dejotājam, ja viņš sadarbojas ar dažādiem horeogrāfiem un režisoriem, jāpārzina dažādas dejas tehnikas, lai labāk varētu izprast radošās ieceres un savu uzdevumu tajās.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Horeogrāfa darba instruments ir viņa iztēle un spēja strādāt ar dejotāju, savukārt dejotāja darba instruments ir viņa ķermenis. Papildus tiek izmantoti gan tērpi, gan skatuves rekvizīti, gan papīrs un dators domu un ideju uzmetumiem


Darba apstākļi:
Horeogrāfi un dejotāji parasti strādā telpās, izrāžu laikā reizumis arī brīvdabas estrādēs vai deju laukumos. Ja paredzams jauns iestudējums, tad gan horeogrāfi, gan dejotāji strādā ļoti saspringti – treniņu nodarbības parasti notiek pēc iepriekš noteikta grafika, savukārt laika sadalījums radošajam darbam atkarīgs no paša horeogrāfa vai dejotāja. Dejošana prasa lielu garīgo un fizisko spēku atdevi, līdz ar to dejotāja skatuves mūžs parasti nav ilgs – pēc trīsdesmit gadu vecuma dejotāji parasti kļūst par horeogrāfiem, deju pedagogiem un citu radošo profesiju pārstāvjiem.


Darba iespējas:
Horeogrāfi un dejotāji strādā gan pie baleta, operas un teātra izrādēm, gan arī citu kultūras un izklaides pasākumu veidošanā – piemēram, Dziesmu un deju svētkos, skatuves šovos, koncertos un televīzijas raidījumos. Horeogrāfi un dejotāji var strādāt par deju pedagogiem gan moderno, gan tradicionālo deju kolektīvos, piemēram, skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, interešu izglītības centros.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība horeogrāfijā. Mācību ilgums ir 2 - 4 gadi. Uzņemšanas prasības ir ļoti augstas, tāpēc nepieciešama iepriekšējā izglītība, ko var gūt izglītības iestāžu organizētos sagatavošanas kursos reflektantiem. Baletskolā un moderno deju skolās bērnus uzņem no 6-7 gadu vecuma. Taču mācīties par dejotāju var arī vēlāk, it sevišķi, ja mērķis ir apgūt šo profesiju kā papildu darbu.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no tā, cik pieprasīts ir horeogrāfs vai dejotājs, kāda ir pieredze un talants, kā arī no noslodzes izrādēs.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk dejot un izteikt sevi kustībā, un vai tev ir laba fiziskā sagatavotība? Vai tu esi disciplinēts un pacietīgs? Vai labprāt sadarbojies ar citiem cilvēkiem?

Lai kļūtu par profesionālu dejotāju un/vai horeogrāfu, vēlams jau kopš bērnības dejot kādā deju kolektīvā, baleta studijā vai trenēties sporta dejās, kur regulāros treniņos varēsi izkopt gan kustību koordināciju, lokanību, gan arī citas dejotāja darbā būtiskas prasmes.

Ja ir iespējas, piedalies skolas teātra uzvedumos, to iestudēšanā, uzmanību pievēršot kustībai un dejām, kā arī centies apmeklēt baleta izrādes, moderno deju uzvedumus. Lai attīstītu spēju saskatīt kustību kompozīcijas, to izkārtojumu izrādē, pēc izrādes noskatīšanās pamēģini pārdomāt un paanalizēt, kas un kāpēc tev šajos uzvedumos patīk vai nepatīk, kā tu būtu attīstījis kustību vai izrādes gaitu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā sports, mūzika, mākslas vēsture, kultūras vēsture un literatūra.


Interešu joma(s): Māksla un kultūra


Radniecīgās profesijas:

BALETA SOLISTS

BALETA MĀKSLINIEKS

KUSTĪBU REŽISORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

māksla, mūzika, deja aerobikas vai deju nodarbības
dejas paušana ar kustībām priekšnesumu iestudēšana ar dejas elementiem
ķermeņa koordinācijas, kustību, plastikas pilnveidošana šovu, mūziklu, izrāžu, deju grupu priekšnesumi vai to ieraksti
dalība priekšnesumos, šovos, izrādēs kā dejotājam dažādas dejas tehnikas

Man raksturīgas šādas īpašības:

oriģinalitāte neatkarība ambīcijas
emocionalitāte tiešums neatlaidība
radošums izteiksmīgums atvērtība
impulsivitāte spēja pielāgoties iniciatīva
rotaļīgums pacietība izturība
bagāta iztēle sabiedriskums godkāre

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

perfekti pārvaldīt savu ķermeni justies droši un atraisīti publikas priekšā
dejot solo, pārī vai grupā improvizēt
sacerēt deju, veidot tās horeogrāfiju pārvaldīt savas emocijas
konstruktīvi risināt konflikta situācijas sadarboties ar cilvēkiem

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS




Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv