JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SABIEDRĪBAS VESELĪBAS SPECIĀLISTS


Kods: 2225 04


Darba saturs:
Sabiedrības veselības speciālists rūpējas par cilvēku veselību, par to, lai viņi neslimotu un būtu veseli, kā arī apzina faktorus, kas ietekmē cilvēku veselību. Viņš seko līdzi, lai ūdens, ko ikdienā lietojam, būtu veselībai nekaitīgs, pārtika, kuru ēdam, – ne tikai garšīga, bet arī droša un veselīga, informācija, kuru saņemam par veselību, – precīza un ticama. Sabiedrības veselības speciālists rūpējas par to, lai pasargātu cilvēkus no saslimšanas, traumām, priekšlaicīgas nāves, organizējot informatīvus, veselību veicinošus un profilaktiskus pasākumus.

Tā kā veselība ir fiziska, garīga un sociāla labklājība, nevis tikai slimības neesamība, arī sabiedrības veselības speciālista ikdienas darbs var būt ļoti dažāds.

Sabiedrības veselības speciālists, kas specializējies epidemioloģijā, cenšas izprast slimību cēloņus, izplatību, apzināt veselības notikumu (epidēmiju, masveida saslimšanu) lielumus un slimību bīstamību sabiedrībai. Izmantojot dažādus pētījumu veikšanas veidus un metodes, viņš interpretē (skaidro) un apstrādā iegūtos rezultātus. Piemēram, ar epidemioloģisko pētījumu palīdzību sabiedrības veselības speciālists noskaidro, vai smēķēšana izraisa plaušu vēzi, cik lielā mērā tā ietekmē veselību, un, izmantojot dažādas metodes, piemēram, plašsaziņas līdzekļu palīdzību, informē un motivē sabiedrību, lai samazinātu un novērstu šo kaitīgo ieradumu.

Sabiedrības veselības speciālists, kas specializējies matemātiskajā statistikā, savā ikdienas darbā strādā ar speciālām datorprogrammām, kas palīdz aprēķināt un atainot dažādus ar veselību saistītus rādītājus. Ar matemātiskās statistikas palīdzību sabiedrības veselības speciālists ātri un vienkārši var uzzināt, vai pastāv sakarība starp riska faktoru un slimību, piemēram, vai paaugstināta ķermeņa masa ir riska faktors sirds slimībām.

Vides veselības jomā sabiedrības veselības speciālists savā darba ikdienā iepazīstas ar dažādiem faktoriem, kas var atstāt negatīvu iespaidu uz vidi un rezultātā – ietekmēt arī cilvēku veselību. Viņš pēta, piemēram, kas notiek ar cilvēka veselību, ja pilsētas dzeramajā ūdenī nonāk kāda kaitīga viela.

Sabiedrības veselības speciālists savu darbību var padziļināt arī arodmedicīnā, kur darbojoties, viņš noskaidro, kādi faktori ietekmē cilvēka veselību viņa darba vietā. Piemēram, kas notiek ar galdnieku, ja viņš strādājot nelieto aizsargmasku.

Sabiedrības veselības speciālists var strādāt arī kā pārtikas higiēnas speciālists un darboties, lai izpētītu, kā veselību ietekmē dažādu pārtikas preču lietošana uzturā. Šīs jomas profesionālis rūpējas par to, lai cilvēki ēstu sabalansētu un veselīgu pārtiku, kā arī izvērtē, vai veikalā nopērkamie pārtikas produkti ir pietiekami labi un nekaitīgi un vai tos vispār var pārdot, vai tie nav bīstami cilvēku veselībai. Sabiedrības veselības speciālists kontrolē uzņēmumus, kas saistīti ar pārtikas ražošanu un izplatīšanu, piemēro sodus par pārkāpumiem vai nepilnībām, ja tādi ir, un var darboties kā pārtikas inspektors.

Sabiedrības veselības speciālists, kas darbojas veselības veicināšanas jomā, savā ikdienā nodarbojas ar dažādu aktivitāšu organizēšanu, kas saistītas ar veselību un veselības profilakses pasākumiem, Viņš, piemēram, var braukt uz skolām un bērnudārziem un mācīt bērniem rūpēties par zobu veselību. Sabiedrības veselības speciālists arī izstrādā un īsteno dažādas kampaņas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību veselības aizsardzībai (piemēram, lai cilvēki, braucot ar velosipēdu, valkātu ķiveres). Viņš arī veido sadarbību ar ārvalstu kolēģiem un iesaistās starptautisku organizāciju īstenotos projektos. Sabiedrības veselības speciālists, kas strādā kā veselības veicināšanas koordinators, rūpējas par to, lai visas organizētās veselības aktivitātes notiktu pēc plāna, raugās, lai tiktu veikti visi uzdevumi, un novērtēts padarītais.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sabiedrības veselības speciālists savā darbā lieto datoru, kas aprīkots ar dažādām statistikas programmām, dažādu veidu biroja tehniku, rakstāmpiederumus, papīru, kalkulatoru. Atkarībā no nozares specifikas sabiedrības veselības speciālists izmanto arī dažādas mērierīces un pielieto dažādas ķīmiskas vielas. Piemēram, darbojoties vides veselības jomā, viņš izmanto dozimetru, lai izmērītu jonizējošo starojumu un secinātu, kā tas ietekmē veselību.


Darba apstākļi:
Sabiedrības veselības speciālists pamatā strādā biroja tipa telpās, bet savus pienākumus var veikt arī ārpus darba telpām. Piemēram, veicot mērījumus un noskaidrojot peldūdens kvalitāti, sabiedrības veselības speciālista darba vieta būs pludmale, bet, noskaidrojot, vai tiek pārdota kvalitatīva pārtika, speciālists atradīsies lielveikalā. Sabiedrības veselības speciālists strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Sabiedrības veselības speciālists var strādāt ar veselību saistītās valsts un nevalstiskās organizācijās, uzņēmumos un iestādēs.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība sabiedrības veselības jomā. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 800 LVL.
Atalgojums atkarīgs no darbības jomas specifikas un darba pieredzes, kā arī veicamo darbu apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev rūp sava un līdzcilvēku veselība? Vai vēlies uzzināt, kas ir saslimšanu pamatā un kā tās novērst? Vai tev piemīt organizatora spējas? Vai proti pārliecināt citus par sava viedokļa pareizību un argumentēt to?

Sabiedrības veselības speciālista darbā būtiskas ir labas saskarsmes spējas, māka saprasties ar dažādiem cilvēkiem un saprotami izskaidrot viņiem ar veselību saistītus jautājumus. Noderēs arī organizatora prasmes. Piedaloties skolas un ārpusskolas rīkotos sabiedriskos projektos, pamēģini pats iesaistīties pasākuma organizatoriskajos darbos! Varbūt pat vari būt šo pasākumu, diskusiju vakaru vadītājs!
Sabiedrības veselības speciālistam būtiski ir arī mācēt strādāt ar lielu apjomu dažādas informācijas, loģiski spriest un izdarīt secinājumus, kā arī neapjukt sarežģītās situācijās.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā veselības mācība, bioloģija, ķīmija, fizika, psiholoģija, loģika un matemātika.


Interešu joma(s): Veselības aprūpe un rehabilitācija


Radniecīgās profesijas:

UZTURA SPECIĀLISTS

SABIEDRĪBAS VESELĪBAS METODIĶIS

EPIDEMIOLOGS

VALSTS PĀRTIKAS INSPEKTORS

VIDES SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sabiedriskās dzīves norises, jaunākās ziņas fiziski aktīvs, veselīgs dzīvesveids
sporta vai aktīvās atpūtas pasākumi, talkas pārtikas piedevu, E-vielu, koncentrātu ietekme uz veselību
masu mediju, reklāmas ietekme uz cilvēku dzīvesveidu, uzskatiem, ieradumiem organizatora darbs
bioloģija, ķīmija, veselības mācība veselības profilakse

Man raksturīgas šādas īpašības:

pārliecinātība taktiskums neatlaidība
draudzīgums apķērīgums godkāre
labvēlība sapratne mērķtiecība
lietišķums optimisms iniciatīva
augstsirdība uzņēmība radošums
sabiedriskums enerģiskums intuīcija *

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažāda vecuma un sociālā slāņa cilvēkiem brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā
pārliecinoši un loģiski argumentēt savu viedokli aizraut citus ar veselīga dzīvesveida idejām
apzināt dažādu arodslimību riska faktorus organizēt veselības profilakses pasākumus
iepazīstināt cilvēkus ar dažādu kaitīgu ieradumu ietekmi uz viņu veselību sniegt rekomendācijas veselīgu ēdienu gatavošanā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv