JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.



SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS


Kods: 3461 01


Darba saturs:
Sociālais aprūpētājs palīdz cilvēkiem, kuri nespēj paši sevi pilnībā aprūpēt, tikt galā ar ikdienas pienākumiem mājās vai sociālās aprūpes iestādē (piemēram, pansionātā).

Sociālais aprūpētājs sniedz pakalpojumus, piemēram, veciem cilvēkiem, invalīdiem, slimniekiem, bērniem. Viņš var pavadīt klientus pie ārsta, pastaigā, uz dienas aprūpes vietām, palīdzēt viņiem iepirkties. Apmeklējot klientus mājās, sociālais aprūpētājs veic mājas darbus, piemēram, gatavo ēdienu, uzkopj dzīvokli, mazgā veļu. Ja nepieciešams, viņš palīdz klientam nomazgāties, kā arī ģērbties. Sociālais aprūpētājs ir uzmanīgs sarunu partneris klientam, māca viņu rūpēties par sevi, savu apkārtni. Viņš sniedz atbalstu arī ģimenēm, kur aug bērni invalīdi, piemēram, palīdz iekārtot telpas, lai tās būtu ērtas invalīdam, pieskata un aprūpē bērnu vecāku prombūtnes laikā.

Kopā ar klientu sociālais aprūpētājs izvērtē un izlemj, kāda veida palīdzība viņam ir nepieciešama – vai tie ir atseviški pakalpojumi vai ikdienas aprūpe. Sociālais aprūpētājs veido aprūpes grafiku. Viņš novērtē klientu apmierinātību ar sociālās aprūpes pakalpojumiem.

Sociālais aprūpētājs seko klientu veselības stāvoklim un par izmaiņām informē medicīnas darbiniekus. Apmeklējot slimus cilvēkus, viņš rūpējas, lai tiktu ievēroti ārsta norādījumi, piemēram, pārsien brūces, noteiktā laikā dod zāles, palīdz veikt kustību vai elpošanas vingrinājumus, kā arī, ja nepieciešams, sniedz pirmo medicīnisko palīdzību..

Sociālais aprūpētājs strādā sociālā darbinieka pārraudzībā, atskaitās viņam par klientiem sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem, raksta un nodod viņam klientu attīstības ziņojumus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sociālais aprūpētājs darbā lieto mājsaimniecības priekšmetus, sakaru līdzekļus, kā arī biroja tehniku, piemēram, datoru, kopētāju, papīru, rakstāmlietas.


Darba apstākļi:
Sociālais aprūpētājs strādā gan biroja tipa telpās, gan klientu dzīves un uzturēšanās vietās. Sociālajam aprūpētājam jārēķinās ar fizisku slodzi (īpaši kopjot uz gultas gulošus cilvēkus) un emocionālu sasprindzinājumu, jo daļa klientu ir nepacietīgi, ar dzīvi neapmierināti un nomākti cilvēki.


Darba iespējas:
Sociālais aprūpētājs var strādāt labklājības sistēmas sociālajās institūcijās, kas organizē un nodrošina sociālās aprūpes pakalpojumus, piemēram, sociālās palīdzības dienestos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs, piemēram, bērnu namos, patversmēs, pansionātos, sociālās aprūpes centros, rehabilitācijas iestādēs, sabiedriskās organizācijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā aprūpē vai sociālajā darbā. Mācību ilgums – 2 līdz 2,5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
140 līdz 200 LVL.
Atalgojums atkarīgs no aprūpējamo klientu skaita un darba apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu cilvēku uzskati par lielāko vērtību? Vai tu iejaucies, kad kādam nepieciešama palīdzība? Vai tu saglabā pašcieņu, mieru un humora izjūtu tev pašam un citiem smagās situācijās? Vai tu respektē dažādību cilvēkos? Vai esi iejūtīgs un saprotošs arī ar veciem, slimiem, nevarīgiem cilvēkiem? Vai esi iecietīgs, ja kāds tev atkal un atkal atkārto iepriekš stāstīto? Vai tu ar atbildības izjūtu veic tā sauktos vienkāršos ikdienas darbus?

Sociālajam aprūpētājam nepieciešamas labas komunikācijas prasmes, lai saprastos un sadarbotos ar klientiem, piemēram, nomierinātu satrauktus klientus, sniegtu viņiem emocionālu atbalstu, iegūtu viņu uzticību – lai viņi būtu droši par personiskas dabas informācijas konfidencialitāti. Noderēs gan bagātīgs vārdu krājums, kas jāpiemēro klienta sociālajam statusam, gan savaldība un iecietība. Pievērs īpašu uzmanību tam, kā tev izdodas, piemēram, pārliecināt klasesbiedrus, radiniekus pieņemt tavu viedokli, vai – kā tu reaģē, ja tev tas neizdodas, kā tu domstarpību gadījumā veido attiecības tālāk.

Sociālajam aprūpētājam svarīgas ne tikai dažādu darbu iemaņas, bet arī izveicība darbos. Mācies plānot un iespējami racionālāk veikt ikdienas pienākumus.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda un literatūra, mājturība, veselības mācība, ētika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Sociālā palīdzība, psiholoģija


Radniecīgās profesijas:

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

SOCIĀLAIS PEDAGOGS

SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

politikas un valsts sociālekonomiskā stāvokļa ietekme uz cilvēku dzīves kvalitāti dzīves dziļākas jēgas meklējumi šķietami vienkāršās, ikdienišķās norisēs
labdarības, brīvprātīgā darba projekti iespējas palīdzēt cilvēkiem sarežģītās situācijās
sociālās aprūpes pakalpojumu veidi sociālās aprūpes organizācija
praktiskā psiholoģija, saskarsme cilvēku dzīvesstāsti

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums laipnība stabilitāte
līdzjūtība pārliecinātība iecietība
taktiskums enerģiskums vērīgums
sabiedriskums iniciatīva saimnieciskums
izpalīdzīgums apzinīgums spēja pielāgoties
sirsnība neatlaidība draudzīgums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem orientēties sociālās aprūpes pakalpojumu veidos
būt labam klausītājam novērtēt cilvēka pašaprūpes spējas
konstruktīvi risināt konfliktus sniegt pirmo medicīnisko palīdzību
strukturēti paust savu viedokli mutiski un rakstiski rakstīt lietišķus dokumentus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS




Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv