JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU MEHĀNIĶIS


Kods: 7233 28


Darba saturs:
Kokapstrādes iekārtu mehāniķis atbild par kokapstrādes iekārtu (piemēram, frēzmašīnu, slīpmašīnu, urbšanas mašīnu, ripzāģmašīnu) uzturēšanu kārtībā. Viņš arī rūpējas, lai iekārtas darbotos nepārtraukti (nebūtu dīkstāves) un laikus tiktu noteikti un novērsti iespējamie iekārtu bojājumi.

Kokapstrādes iekārtu mehāniķis iepazīstas ar iekārtu tehniskajām pasēm (dokumentiem, kuros noteikti iekārtu parametri, piemēram, apkopju veikšanas intervāli, iekārtas sastāvdaļas), iekārtu uzbūvi un darbību. Viņš novērtē iekārtu darbību noteiktā laika periodā tukšgaitā un pie slodzēm, salīdzina šos rādītājus ar iekārtas tehniskajiem parametriem un sagatavo par to slēdzienu. Kokapstrādes iekārtu mehāniķis vizuāli novērtē iekārtu stāvokli, veic to tehniskās apskates un konstatē, vai nav notikušas kādas izmaiņas, kā arī prognozē avārijas situācijas. Ja iekārtai bojājumu vai izmaiņu parametros nav, viņš apkopju grafikā dokumentē, ka iekārta ir darba gatavībā, bet, ja iekārtai drīzumā būs nepieciešama detaļu nomaiņa, kokapstrādes iekārtu mehāniķis iepērk nepieciešamās detaļas (iepriekš to saskaņojot ar ražošanas vadītāju) un nomaina tās. Ja iekārtai atklāti bojājumi, viņš sastāda defekta aktu, kurā dokumentē novirzes no parametriem, un ziņo ražošanas vadītājam par iekārtas darba apturēšanu un nepieciešamajiem remontdarbiem. Saskaņojot ar ražošanas vadītāju, viņš novērš bojājumus vai arī sazinās ar uzņēmumu, kas var šos remontdarbus veikt. Pēc remonta viņš sagatavo un iesniedz ražošanas vadītājam ziņojumu par iekārtas tehnisko stāvokli.

Kokapstrādes iekārtu mehāniķis katru gadu sagatavo un ar ražošanas vadītāju saskaņo iekārtu tehnisko apkopju grafiku (uzņēmumā esošo iekārtu uzskaitījumu ar norādītiem datumiem, kad katrai iekārtai jāveic tehniskā apskate vai remonts) un pēc tehniskās apkopes vai remonta grafikā veic atzīmes par rezultātiem.

Kokapstrādes iekārtu mehāniķis sagatavo vajadzīgo materiālu (urbju, lentu, blīvju, zāģu) un remontinstrumentu (spiediena mērītāju, sprieguma mērītāju, atslēgu) sarakstu, pasūta tos un iesniedz šo iepirkumu pavaddokumentus grāmatvedībā. Viņš arī veido remontam izmantojamo rezerves detaļu uzkrājumus, apkopo informāciju par tiem un veiktajiem iepirkumiem, kā arī sagatavo atskaites ražošanas vadītājam un grāmatvedībai.

Kokapstrādes iekārtu mehāniķis katru gadu sagatavo mērinstrumentu (elektrisko mērīšanas līdzekļu, vibrācijas mērīšanas līdzekļu) sarakstu un nosaka to pārbaužu periodiskumu, nogādā mērinstrumentus uz metroloģiskajām pārbaudēm, kā arī, ja mērinstrumenti atzīti par bojātiem, nomaina tos.

Kokapstrādes iekārtu mehāniķis lasa iekārtu rasējumus un tehniskos dokumentus (arī svešvalodās), bet, ja iekārtām tādu nav, izstrādā tos pats.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kokapstrādes iekārtu mehāniķis darbā lieto rokas instrumentus (piemēram, uzgriežņu atslēgas, skrūvgriežus), remonta tehniku (elektrotehniku, hidrauliku) un mērinstrumentus (piemēram, elektriskos un vibrācijas mērīšanas līdzekļus). Veicot iekārtu darbības pārbaudes, tehniskās apkopes un remontdarbus, viņš izmanto darba drošības aprīkojumu (speciālo apģērbu, trokšņa slāpētājus ausīm, aizsargbrilles, cimdus).


Darba apstākļi:
Kokapstrādes iekārtu mehāniķis strādā kokapstrādes cehos un angāros, kur izvietotas iekārtas. Kokapstrādes iekārtu mehāniķis strādā astoņu stundu darba dienu, bet avārijas situācijās – nenormētu darba laiku. Darbs norit telpās, kur ir paaugstināts trokšņa līmenis, kas var iespaidot dzirdi, daudz putekļu un skaidu, kas var izraisīt astmatisku vai alerģisku reakciju. Veicot iekārtu darbības pārbaudes un remontu, jāstrādā vibrācijas apstākļos un ir iespējama saskare ar ķīmiskām vielām (minerāleļļām, smērvielām, šķīdinātājiem).


Darba iespējas:
Kokapstrādes iekārtu mehāniķis var strādāt kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos, galdniecības uzņēmumos, zāģētavās


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama arodizglītība (mācību ilgums 1 – 3 gadi) vai profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums 4 gadi) kokapstrādes specialitātē.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 400 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma, darbinieka kvalifikācijas un pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev liekas saistoša tehnika, mehāniskas iekārtas un to darbības principi? Vai tu spēj būt vērīgs un precīzs?

Kokapstrādes iekārtu mehāniķa darbā svarīga ir tehniskā domāšana un precizitāte, ko vari attīstīt, iesaistoties dažādos interešu izglītības pulciņos (piemēram, tehniskajā modelēšanā, elektronikā, metālapstrādē). Liela daļa tehniskās literatūras ir svešvalodās, tāpēc noderēs zināšanas angļu un krievu valodā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, svešvalodas, tehniskā grafika un mājsaimniecība.


Interešu joma(s): Kokapstrāde


Radniecīgās profesijas:

KOKAPSTRĀDES DARBGALDU IESTATĪTĀJS

LAUKSAIMNIECĪBAS MAŠĪNU OPERATORS

MEŽSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS MEHĀNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kokapstrādes mašīnas, instrumenti un tehnoloģijas metālapstrāde, atslēdznieka darbi
fizika, matemātika, tehniskā grafika mehānika
kvalitātes pārbaude un kontrole klimata uzturēšanas iekārtas
detaļu un iekārtu remonts metroloģija

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums darbīgums neatlaidība
materiālisms* apķērība disciplinētība
vērīgums izlēmība analītiskums
pastāvība apdomība sistemātiskums**
saimnieciskums apzinīgums racionalitāte***
precizitāte rūpīgums kritiskums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lasīt rasējumus, shēmas, tehniskos dokumentus izvēlēties apkopei un remontam piemērotus instrumentus un materiālus
pārbaudīt iekārtas komplektācijas atbilstību tehniskajām prasībām ievērot darba drošības noteikumus, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus
veikt iekārtu apkopi, tehniskā stāvokļa novērtēšanu orientēties mašīnu un instrumentu uzbūvē un darbībā
noformēt dokumentāciju, aktus, sarakstus precīzi un kārtīgi pildīt uzdevumu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv