JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEDICĪNAS MĀSA


Kods: 3231 15


Darba saturs:
Medicīnas māsas aprūpē pacientus un veic profilakses darbu saskaņā ar ārsta norādījumiem vai noteiktajiem medicīniskās aprūpes standartiem (pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, uzņēmumos).

Strādājot ar pacientiem, medicīnas māsas rūpējas par gan par viņu fizisko, gan emocionālo stāvokli. Medicīnas māsas uzrauga pacientu veselības stāvokli, novēro un atzīmē simptomus, reakcijas, slimības gaitu un sasniegtos uzlabojumus. Medicīnas māsas izsniedz pacientiem ārsta nozīmētos medikamentus, palīdz atveseļošanās procesā un rehabilitācijas periodā, sniedz norādījumus pacientiem un viņu ģimenes locekļiem par nepieciešamo aprūpi, kā arī palīdz cilvēkiem veikt veselības uzlabošanai un saglabāšanai nepieciešamos pasākumus. Medicīnas māsas var sniegt padomus par pareizu uzturu, organizēt un īstenot veselības profilaktiskos pasākumus (piemēram, potes).

Medicīnas māsas slimnīcās nodrošina pacientiem kvalificētu aprūpi un īsteno medicīnisko režīmu, ko pacientiem noteicis ārsts. Medicīnas māsas vada un pārrauga medicīnas māsu palīgu, asistentu un sanitāru darbu. Parasti slimnīcās darbs tiek organizēts tā, lai medicīnas māsas specializētos noteiktā medicīnas nozarē, noteiktā slimību virzienā un līdz ar to rūpētos par pacientu grupu ar līdzīgu slimības gaitu un simptomiem, līdzīgām kopšanas prasībām. Piemēram, ir medicīnas māsas, kas kopj pacientus pēcoperāciju periodā (reanimācijā), citas aprūpē pacientus ilgākā laika posmā slimnīcas nodaļās, citas, ķirurģijas māsas, rūpējas par pacientiem operāciju zālēs, asistējot ķirurgiem operācijās. Medicīnas māsas aprūpē arī hroniski slimus un nedziedināmus pacientus.

Ir medicīnas māsas, kuras sniedz individuālu medicīnisku aprūpi pacienta dzīvesvietā. Šo darbu medicīnas māsas var veikt pacienta mājās, aprūpes vai rehabilitācijas centros. Pieaugot sabiedrības labklājības līmenim, arvien vairāk medicīnas māsu darbs tiek pieprasīts tieši pacienta aprūpei mājās.

Medicīnas māsas, kas strādā poliklīnikās, ārstu privātpraksēs, organizē lielāko daļu darba savam ārstam, ar kuru kopā strādā, palīdz kārtot dokumentāciju, kontrolē pacientu vizīšu (apmeklējumu) plānu, palīdz ārstam pacientu pieņemšanas laikā.

Medicīnas māsas ar noteiktu specializāciju (endokrinoloģijā, stomatoloģijā, ķirurģijā un citās medicīnas nozarēs) organizē darba apstākļus pirms izmeklējumiem un nelielām operācijām, ko var veikt dienas stacionāros (slimnīcās, poliklīnikās), kā arī piedalās pašās manipulācijās kā asistenti, palīgi.

Dažādu nozaru uzņēmumi un organizācijas pieņem darbā medicīnas māsas, kuras rūpējas par darbinieku primāro veselības stāvokli, sniedz pirmo palīdzību darba traumu un pēkšņu, akūtu saslimšanu gadījumos. Ja nepieciešams, viņas organizē tālāku medicīnisko aprūpi, nosūtot darbiniekus pie speciālistiem vai izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību. Šīs medicīnas māsas piedalās uzņēmuma darbinieku regulārās veselības pārbaudēs, veic plānveida un neplānotas vakcinācijas. Strādājot skolās un citās mācību iestādēs, medicīnas māsas sadarbojas ar skolotājiem, vecākiem un bērnu ārstiem – pediatriem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Medicīnas māsas darbā lieto ļoti daudz un dažādus medicīnas instrumentus, tehniskās iekārtas, mehānismus. Šis aprīkojums ir atkarīgs no konkrētās medicīnas māsas darba specifikas, piemēram, medicīnas māsa, kas strādā pie ģimenes ārsta, pārsvarā strādā ar biroja tehniku un pacientu medicīniskajiem dokumentiem. Mājas vizītēs viņa var asistēt ārstam, piemēram, strādājot ar asinsspiediena mērīšanas aparātu, termometru. Savukārt, piemēram, medicīnas māsas, kuras strādā ķirurģijā, operāciju zālēs izmanto ļoti plašu medicīnas instrumentu klāstu – sākot ar skalpeļiem un šļircēm un beidzot ar ļoti specifiskām medicīnas iekārtām.


Darba apstākļi:
Medicīnas māsas strādā telpās, nepieciešamības gadījumā dodoties mājas vizītēs, uz dažādām izsaukumu vietām, uzņēmumiem un organizācijām neatkarīgi no laika apstākļiem un gadalaika. Viņas strādā astoņu stundu darba dienu. Medicīnas māsas stacionāros un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā strādā pēc iepriekš noteikta grafika, plānojot darbu arī naktīs, brīvdienās un nedēļas nogalēs. Nereti medicīnas māsām ilgs laiks jāpavada, stāvot kājās. Darbs var būt saistīts ar pacientiem, kas slimo ar dažādām infekcijas slimībām, ar pacientiem pēcoperāciju periodos, tāpēc ļoti svarīgi šajā darbā ievērot personīgo higiēnu, tīrību un īpašos gadījumos – arī sterilitāti. Nepieciešama arī emocionāla noturība, jo darbā jāsastopas ar cilvēku ciešanām un kritiskām situācijām.


Darba iespējas:
Medicīnas māsas var strādāt diennakts stacionāros (veselības aprūpes iestādēs, kur pacients uzturas tikai dienu), valsts vai privātās klīnikās, poliklīnikās, plaša profila slimnīcās, ārstu privātpraksēs, rehabilitācijas centros, sociālās aprūpes centros, vakcinācijas kabinetos, skolās un uzņēmumos, kur iekārtoti speciāli medicīniskie kabineti.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā. Mācību ilgums 3 gadi. Ja medicīnas māsa vēlas strādāt par veselības iestādes vai nodaļas vecāko māsu, nepieciešama augstākā medicīniskā izglītība. Mācību ilgums 4 gadi. Medicīnas māsas ar praksi, nokārtojot speciālu eksāmenu, iegūst sertifikātu savā profesijā, kurš ļauj veiksmīgāk konkurēt darba tirgū un nodrošina lielāku darba algu. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem, un tas regulāri jāatjauno, nokārtojot resertifikācijas eksāmenu. Šo piecu gadu laikā medicīnas māsām nemitīgi jāpaaugstina sava kvalifikācija, apmeklējot seminārus, kursus, lekcijas, medicīnas māsu biedrības sēdes.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 1000 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no medicīnas māsas izglītības, ieņemamā amata, medicīnas nozares, kādā viņa darbojas, uzņēmuma lieluma un statusa (valsts, pašvaldības vai privātais).


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē medicīna? Vai vēlies strādāt ar cilvēkiem, palīdzēt viņiem sāpēs un ciešanās gan fiziski, gan psiholoģiski?

Medicīnas māsas profesija prasa lielu vērību pret cilvēkiem. Šajā profesijā būtiskas īpašības ir atsaucība, līdzjūtība un vēlme palīdzēt cilvēkiem, precizitāte darbu izpildē, spēja uzņemties atbildību, izrādīt iniciatīvu un neapjukt ārkārtas situācijās. Mēģini jau tagad sevī izkopt šīs īpašības, piemēram, uzņemoties rūpes par saslimušiem radiniekiem vai draugiem!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, ķīmija, fizika, veselības mācība, ētika un psiholoģija.


Interešu joma(s): Veselības aprūpe un rehabilitācija


Radniecīgās profesijas:

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

bioloģija, ķīmija ārstu izrakstīto medicīnas preparātu apraksti
sabalansēts uzturs, diētas seriāli, filmas par ārstu dzīvi
cilvēka fizioloģiskie procesi ģimenes locekļu pašsajūta, slimību un izveseļošanās iemesli
saistība starp cilvēka emocionālo stāvokli un fizisko pašsajūtu darbs, kur atvieglo cilvēku ciešanas

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums laipnība rūpīgums
līdzjūtība pārliecinātība pacietība
sirsnība neatlaidība stabilitāte
sabiedriskums precizitāte praktiskums
izpalīdzīgums sistemātiskums * izturība
taktiskums ziņkārība pielāgošanās spēja

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažāda vecuma un sociālā slāņa cilvēkiem pastāvīgi saglabāt darbavietu kārtīgu un tīru
iedrošināt un uzmundrināt cilvēkus atveseļošanās procesā veikt dažādas medicīniskas manipulācijas
izturēt emocionālo stresu, saskaroties ar cilvēku ciešanām precīzi izpildīt uzdotos darbus
sniegt pirmo medicīnisko palīdzību* pārzināt dažādu medicīnisko preparātu iedarbību

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv