JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MILITĀRĀS PROFESIJAS NACIONĀLAJOS BRUŅOTAJOS SPĒKOS

Darba saturs:
Nacionālie Bruņotie spēki (NBS) ir militāro formējumu kopums, kuru veido organizēti, apmācīti un apbruņoti militāro profesiju pārstāvji (karavīri) un kura mērķis ir aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

NBS sastāv no Sauszemes spēkiem, Jūras spēkiem, Gaisa spēkiem, Zemessardzes, Nodrošinājuma pavēlniecības, Mācību vadības pavēlniecības, Sakaru un informācijas sistēmas, Militārās policijas, Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta un vienībām, kuras izveidotas ar aizsardzības ministra pavēli īpašu uzdevumu veikšanai.

Atkarībā no spēka vienības, kurā karavīri dien, viņi veic dažādus uzdevumus un pilda dažādus amata pienākumus. Viņi pilda karavīra zvērestu, izpilda komandieru (priekšnieku) pavēles un rīkojumus, stingri ievēro militārās cieņas, goda un pieklājības noteikumus.

Pamatojoties uz dienestā pavadīto laiku, izglītību un sasniegumiem, karavīriem piešķir dienesta pakāpes.
Kareivji (kareivji, matroži, dižkareivji, dižmatroži) atbild par savu amata pienākumu un doto uzdevumu (piemēram, patrulēšana, izlūkošanu, novērošana, militāro maketu gatavošana, dalība ugunsdzēšanas darbos) precīzu un laicīgu izpildi, uztur kārtībā uzticēto apbruņojumu un aprīkojumu.

Instruktori (kaprāļi, seržanti, virsseržanti, bocmaņi) apmāca un audzina savā pakļautībā esošos kareivjus un atkarībā no pakāpes un amata izpilda atbildīgākus uzdevumus nekā kareivji (piemēram, plāno savā pakļautībā esošās vienības darba sadalījumu, motivē un uztur darba un cīņas sparu).

Virsnieki (jaunākie virsnieki (leitnanti, kapteiņi), vecākie virsnieki (majori, pulkveži), augstākie virsnieki (ģenerālmajori, viceadmirāļi)) atkarībā no pakāpes un amata plāno, kontrolē un vada uzdevumu izpildi un atbild par padotajiem, sākot no apakšvienībām līdz Bruņotajiem spēkiem kopumā. Piemēram, jaunākais virsnieks var vadīt sakaru, snaiperu, eskadriļas nodaļas centra darbu, veikt inženiertehniskos darbus, vecākie virsnieki var būt militārie padomnieki, augstākais komandieris var būt militārais pārstāvis NATO un pārstāvēt valsts intereses militārajā sfērā.

Karavīri Nacionālajos Bruņotajos spēkos dien dažādās specialitātēs atkarībā no dienesta pakāpes. Kareivji, piemēram, var dienēt kā atmīnētāji, šoferi, mehāniķi, pavāri, radisti, sanitāri, snaiperi. Instruktori var dienēt kā sapieri-spridzinātāji, kuģa radisti, drošības inspektori, ieroču meistari, vada apgādes speciālisti, lidaparātu tehniķi, kuģa bocmaņi, radiocentra datoru speciālisti, lietveži, štāba revidenti-grāmatveži, kartogrāfijas speciālisti. Virsnieki var dienēt kā kuģa stūrmaņi, lidotāji, štāba orķestra diriģenti, galvenie ārsti, kapelāni, dažādu NBS struktūrvienību (sagādes, sporta, izglītības, plānošanas) priekšnieki un spēka vienību (Sauszemes, Gaisa un Jūras spēku) pavēlniecību komandieri.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Karavīri darbā izmanto dažādu militāro aprīkojumu – šaujamieročus, bruņutehniku, artilērijas ieročus, helikopterus, patruļkuģus, mīnu tralerus, sauszemes transportu, komunikācijas ierīces (rācijas), navigācijas ierīces (kompasu, GPS – globālo pozicionēšanas sistēmu), radarus. Dienesta pienākumus veicot biroja tipa telpās, viņi lieto biroja tehniku – datoru, printeri, kopēšanas iekārtu. Dienot konkrētās specialitātēs, viņi lieto specializētus instrumentus, aprīkojumu un apģērbu.


Darba apstākļi:
Karavīri strādā gan štābos, mācību poligonos, šautuvēs, uz lauka, uz ūdens (uz patruļkuģiem, mīnu traleriem), gaisā (helikopteros), gan biroja tipa telpās, darbnīcās, medpunktos. Karavīra dienests saistās ar pienākumu veikšanu jebkuros laika apstākļos, dažreiz trokšņainā vidē, dzīvībai bīstamos un fiziski nogurdinošos apstākļos, bieži vien ilgstoši atrodoties prom no mājām.


Darba iespējas:
Karavīri dien Nacionālo Bruņoto spēku struktūrās dažādās specialitātēs atkarībā no dienesta pakāpes.


Nepieciešamā izglītība:
Kareivjiem nepieciešama vismaz pamatizglītība (ar nosacījumu, ka sešu gadu laikā jāiegūst vidējā izglītība) un jāiziet kareivja pamatapmācības kurss (11 nedēļas). Instruktoram nepieciešama vidējā vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un jāiziet kareivja pamatapmācības kurss. Virsniekam nepieciešama vidējā vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, pēc kuras seko virsnieka kandidāta kurss (vecumā līdz 27 gadiem) un studijas Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā (5 gadi) vai ārvalstīs. Par virsnieku var kļūt arī tad, ja iegūta augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds civilajā augstskolā), iziets virsnieka kandidāta kurss (6 mēneši) un virsnieka pamatkurss (1 gads). Lai veidotu virsnieka-speciālista karjeru, nepieciešama izglītība attiecīgajā nozarē, piemēram, jurista, ārsta, teologa vai diriģenta izglītība, kā arī jāiziet virsnieka kandidāta kursi (6 mēneši) un virsnieka speciālista pamatkurss (2,5 mēneši).


Iespējamais atalgojums:
120 līdz 530 LVL.
Kareivju alga ir 120 – 170 latu, instruktoru – 145 – 300 latu, virsnieku – 240 – 530 latu. Atalgojums atkarīgs no dienesta pakāpes, ieņemamā amata un izdienas ilguma. Karavīri visās dienesta pakāpēs saņem arī uzturnaudas un īres kompensācijas piemaksu, kā arī piemaksu par dienesta specifiku.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista armija un militārā karjera? Vai esi disciplinēts, ar stingru raksturu? Vai tevi interesē profesija, kas vairāk ir dzīvesveids nekā tikai darbs?

Ja gribi savu nākotni saistīt ar militāro dienestu, vislabāk tam sagatavoties var, darbojoties Jaunsardzē.
Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, tehniskā grafika, sports, ģeogrāfija, informātika, psiholoģija un svešvalodas.


Interešu joma(s): Drošība, glābšana, aizsardzība


Radniecīgās profesijas:

POLICIJAS INSPEKTORS

POLICISTS

VALSTS ROBEŽSARDZES INSPEKTORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

jaunākās ziņas pasaulē un valstī drošības jautājumos darbs valsts drošības vai militārajās struktūrās
asa sižeta filmas, seriāli vai grāmatas par karu, trilleri, detektīvi sporta pasākumi, sacensības
fiziskās formas saglabāšana datorspēles, kas trenē reakciju, vērīgumu
rīcības veidi kritiskās situācijās cīņu sporta veidi, pašaizsardzības paņēmieni

Man raksturīgas šādas īpašības:

sabiedriskums piesardzīgums enerģiskums
draudzīgums mērķtiecība uzstājība
atbildība vērīgums valdonība
apķērība izturība pašapziņa
izpalīdzība lietišķums neatlaidība
pielāgošanās spēja praktiskums drosme

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sadarboties komandā saglabāt mieru stresa situācijās
mobilizēt sevi augstas atbildības darbam ierobežotā laikā veikt sadzīves tehnikas, vienkāršu mehānismu remontus, tehnisko apkopi
precīzi izpildīt uzdoto lietot šaujamieročus
pārvaldīt svešvalodas vadīt automašīnu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv