JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VALSTS ROBEŽSARDZES INSPEKTORS


Kods: 3453 02


Darba saturs:
Valsts robežsardzes inspektors apsargā valsts robežu, robežzīmes un robežbūves un novērš mēģinājumus nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu, nepieļauj tās šķērsošanu neatļautās vietās, kā arī atklāj un aiztur valsts robežas pārkāpējus. Viņš uzrauga un kontrolē robežu un tās šķērsotājus un sagatavo attiecīgos dokumentus.

Veicot robežkontroli, valsts robežsardzes inspektors uzrauga personu robežas šķērsošanas kārtību: pārbauda personu identitāti un viņu ceļošanas dokumentus (pases, ceļojuma mērķi apliecinošus dokumentus, uzturēšanās atļaujas, vīzas) un to derīgumu, kā arī robežas šķērsotāju bagāžu, lai noteiktu, vai konkrētā persona tiesīga šķērsot valsts robežu.

Valsts robežsardzes inspektors arī intervē personas, lai pārbaudītu viņu minēto valsts robežas šķērsošanas mērķi un iegūtu nepieciešamo informāciju medicīniski sanitāro pasākumu veikšanai, ja gadījumā izplatās bīstamas infekcijas slimības. Ja rodas aizdomas, ka persona pāri robežai vēlas pārvest neatļautas vielas, piemēram, narkotikas, valsts robežsardzes inspektors rūpīgāk pārbauda šī cilvēka identitāti, aiztur viņu likumā noteiktajā kārtībā, kā arī sazinās ar policiju. Narkotiku meklēšanā tiek iesaistīti arī dienesta suņi, ar kuriem strādā speciāli apmācīti valsts robežsardzes inspektori – kinologi.

Valsts robežsardzes inspektors kontrolē arī transportlīdzekļu kravas. Viņš pārbauda transportlīdzekļa dokumentus un tā reģistrācijas un identifikācijas numurus, kā arī kravas dokumentus.

Veicot robežuzraudzību, valsts robežsardzes inspektors organizē un vada norīkojumu uzdevumu izpildi noteiktā valsts robežsardzes iecirknī, kuru ļoti labi pārzina. Viņš pastāvīgi uztur sakarus ar RSN (robežsardzes nodaļas) dežurantu. Šajā iecirknī viņš veic arī transporta līdzekļu dokumentu pārbaudi, meklējamo personu un transportlīdzekļu meklēšanu un aizturēšanu, ieroču un sprāgstvielu, indīgo, narkotisko un radioaktīvo vielu meklēšanu un aizturēšanu, kā arī pierobežas un pierobežas joslas režīma pārkāpēju aizturēšanu.

Valsts robežsardzes inspektors veic imigrācijas kontroli: kontrolē, vai tiek ievēroti ārzemnieku uzturēšanās nosacījumi imigrācijas pārraudzības teritorijā, aiztur šo nosacījumu pārkāpējus, intervē viņus un vajadzības gadījumā apsargā, konvojē un izraida nelegālos imigrantus no valsts.

Valsts robežsardzes inspektors, vadoties pēc dienesta normatīvo aktu prasībām, sagatavo nepieciešamo dokumentāciju. Viņš reģistrē saņemto operatīvo informāciju un sagatavo ziņojumus par ārkārtas situācijām uz robežas.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Valsts robežsardzes inspektors darbā lieto datoru un citu biroja tehniku (skeneri, faksa aparātu), tālruni, kā arī dienesta suņus, automašīnas un speciāli aprīkotus mikroautobusus.


Darba apstākļi:
Valsts robežsardzes inspektors strādā gan iekštelpās, gan brīvā dabā (robežkontroles punktos un robežpārejas punktos) jebkuros laika apstākļos. Valsts robežsardzes inspektors strādā individuāli un/vai darba grupas sastāvā. Viņš strādā maiņās pēc iepriekš sastādīta darba grafika. Valsts robežsardzes inspektora darbs saistīts ar ķīmisku un fizikāli bīstamu vielu ietekmi, izplūdes gāzēm, radioaktivitāti, ieročiem un sprāgstvielām, kā arī stresa situācijām un saskarsmi ar dažādiem, arī krimināli bīstamiem cilvēkiem.


Darba iespējas:
Valsts robežsardzes inspektors var strādāt Valsts robežsardzē.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama izglītība robežapsardzē (mācību ilgums – 1015 stundas), ko var sākt apgūt, ja ir atestāts par vidējo izglītību.


Iespējamais atalgojums:
160 līdz 240 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no ieņemamā amata, no darba stāža un dienesta pakāpes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi savas valsts patriots, vai tev rūp tava un valsts drošība? Vai proti glabāt sev uzticēto informāciju?

Valsts robežsardzes inspektora profesijā svarīgs ir vērīgums, labas komunikācijas iemaņas, būtiski arī, lai tev piemistu spēja saprasties ar cilvēkiem neatkarīgi no viņa uzskatiem, pārliecības un sabiedriskā stāvokļa, kā arī spēja ātri pieņemt lēmumus un reaģēt negaidītās situācijās. Nozīmīga ir prasme koncentrēties un savaldīgi rīkoties arī bīstamās situācijās, kā arī māka analizēt dažādu informāciju un izdarīt secinājumus.

Priekšstatu par robežsarga darba specifiku var gūt iesaistoties, piemēram, jaunsargu vai skautu organizācijās.

Šajā profesijā būtisko fizisko izturību veicinās sporta nodarbības un aktīvs dzīvesveids.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā politika un tiesības, latviešu valoda, svešvalodas, psiholoģija un sports.


Interešu joma(s): Drošība, glābšana, aizsardzība


Radniecīgās profesijas:

POLICISTS

MUITAS UZRAUGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

politiskās, sociālās, ekonomiskās norises valstī fiziski aktīvs, sportisks dzīvesveids
grāmatas un kinofilmas ar kriminālu sižetu, trilleri, detektīvi kriminoloģija, noziedzības psiholoģiskie aspekti
darbs valsts drošības vai militārajās struktūrās robežkontroles nodrošināšana
psiholoģija, cilvēku ķermeņa valoda kinoloģija

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība precizitāte pašapziņa
pacietība disciplinētība materiālisms*
godīgums stabilitāte sabiedriskums
izturība kārtīgums apzinība
piesardzīgums drosme savaldība
pielāgošanās spēja patstāvība racionalitāte**

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem veikt robežu šķērsojošo personu identitātes pārbaudi
atbildīgi un precīzi veikt savus darba pienākumus dresēt suņus militārā un drošības dienesta vajadzībām
pārbaudīt transportlīdzekļu dokumentus un kravas brīvi pārvaldīt angļu, krievu valodu
kārtot lietišķo dokumentāciju vadīt automašīnu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv