JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.IZMEKLĒTĀJS

Darba saturs:
Izmeklētājs saņem un izskata ziņas par noziegumiem (noziedzīgiem nodarījumiem), ierosina kriminālprocesu, izmeklē noziedzīgus nodarījumus, piedalās izmeklēšanas grupu darbā. Ja pastāv reāla iespēja, ka noticis noziegums, izmeklētājs uzsāk kriminālprocesu. Piemēram, izmeklētājs saņem iesniegumu par dzīvokļa zādzību, aizbrauc uz dzīvokli un apskata to. Ja izmeklētājs pārliecinās, ka notikusi zādzība no dzīvokļa, viņš uzraksta lēmumu par kriminālprocesa uzsākšanu. Tad izmeklētājs sāk nozieguma izmeklēšanu – noskaidro, kas ir noticis un kas to izdarījis. Viņš cenšas noskaidrot personu (noziedznieku) un meklē pierādījumus, kas varētu būt par pamatu personas (noziedznieka) apsūdzībai. Dzīvokļa zādzības gadījumā izmeklētājs meklē ielaušanās pēdas - pirkstu nospiedumus, ar suņu palīdzību - smaržu pēdas, kā arī lieciniekus, kas redzējuši zagli. Lai atrastu pierādījumus, izmeklētājs apskata nozieguma vietu (piemēram, zādzības vietu, slepkavības vietu, tā var būt arī līķa apskate), pieaicina speciālistus, piemēram, kriminālistu, ārstu, grāmatvedi (ekonomisko noziegumu gadījumā), būvuzņēmēju, kā arī jebkuras citas jomas speciālistu, kuri, pateicoties savai profesionālajai pieredzei un zināšanām, var norādīt uz specifiskām niansēm, kurām cilvēks bez zināšanām, piemēram, būvniecības specifikā, nepievērstu uzmanību; tāpat pēdu meklēšanai var pieaicināt arī kinologu (kopā ar policijas suni). Izmeklētājs nopratina cietušo (noskaidro kad, kā un kas ir noticis), aptaujā lieciniekus, kas var kaut ko zināt par noziegumu, norīko ekspertīzes, lai veiktu izpēti, pārbauda liecības. Ja nepieciešams, tiek veikti izmeklēšanas eksperimenti – piemēram, ja ir aizdomas, ka noziedznieks varētu būt iekļuvis mājā pa vēdlodziņu, tad, mērot un izmēģinot, pārbauda, vai tas vispār fiziski ir bijis iespējams. Ja liecinieks apgalvo, ka no pagalma stūra redzējis 6. stāvā pie loga stāvošu sievieti, tad pārliecinās, vai no šī pagalma stūra tas patiešām ir iespējams. Izmeklētājs veic kratīšanu, lai atrastu nozieguma rīkus, kas, iespējams, tiek slēpti, pieprasa informāciju no dažādām iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta, dažādiem Informācijas centriem, tālruņu operatoriem, bankām, piemēram, lai pārliecinātos par kontu stāvokli un lietošanas biežumu. Pēc visu pierādījumu iegūšanas apsūdzības celšanai izmeklētājs lietu nosūta prokuroram. Arī pēc lietas nodošanas viņš turpina būt atbildīgs par izmeklēšanas procesu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Izmeklētāji darbā lieto rakstāmpiederumus, datoru, fotoaparātu, printeri, skeneri, kopēšanas iekārtas, arī magnetofonus, dažādus dokumentus, saziņas līdzekļus, piemēram, tālruni, faksa aparātu un automašīnu. Izmeklēšanas darbībās var būt vajadzīgs diktofons, mikrofons vai video aparatūra, vai speciāls aprīkojums. Drošības nolūkā izmeklētājs lieto cimdus (piemēram, gumijas cimdus līķa apskates laikā) un speciālu apģērbu (piemēram, apskatot ugunsgrēka vietu, valkā gumijas zābakus un ķiveri).


Darba apstākļi:
Izmeklētājs savu darbu veic darba kabinetā vai izmeklēšanas objektos – gan iekštelpās, gan brīvā dabā jebkuros laika apstākļos. Izmeklētāji strādā astoņu stundu darba dienu, bet dežūru laikā strādā visu diennakti, ja nepieciešams, arī brīvdienās.


Darba iespējas:
Izmeklētājs var strādāt valsts iestādēs: Valsts policijā, Valsts Robežsardzē, Ieslodzījumu vietu pārvaldē, Finanšu policijā.


Nepieciešamā izglītība:
Izmeklētājam nepieciešama augstākā izglītība tieslietās. Mācību ilgums ir 3 – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
180 līdz 260 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no iestādes, kurā izmeklētājs strādā, no ieņemamā amata, no darba stāža un dienesta pakāpes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu labprāt palīdzi cilvēkiem? Vai tu esi vērīgs pret detaļām? Vai tu spēj būt aukstasinīgs, vari saglabāt objektivitāti, taisnīgumu? Centies attīstīt izmeklētājam svarīgāko māku loģiski domāt. Pārbaudi, vai tev piemīt spēja saprasties ar cilvēkiem neatkarīgi no viņa uzskatiem, pārliecības un sabiedriskā stāvokļa. Kādā mērā tev piemīt tādas īpašības kā pacietība, izturība un noteiktība? Izmeklētājam būtiska ir spēja iedziļināties izmeklējamā lietā, pacietība, meklējot pierādījumus un nopratinot cilvēkus, kā arī prasme izprast neikdienišķas situācijas un cilvēku reakciju – bailes, satraukumu, faktu slēpšanu. Svarīgas ir arī labas komunikācijas iemaņas un spēja loģiski argumentēt, tāpēc iesaisties sabiedriskos pasākumos, grupu diskusijās, kurās izkopsi runas spējas. Izmeklētājam svarīga arī prasme labi rakstīt – šo iemaņu vislabāk attīstīsi, rakstot domrakstus un esejas. Ja vēlies būt izmeklētājs, īpašu uzmanību pievērs politikai un tiesībām, latviešu valodai un literatūrai un svešvalodām, loģikai, psiholoģijai, matemātikai un sportam.


Interešu joma(s): Drošība, glābšana, aizsardzība


Radniecīgās profesijas:

POLICISTS

JURISTS

ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

grāmatas, kinofilmas ar kriminālu sižetu, trilleri, detektīvi krustvārdu mīklas, prāta spēles, kas attīsta loģisko domāšanu, vērīgumu, erudīciju
noziedzības problemātika sabiedrībā analītisks, intuitīvs darbs
cīņu sporta veidi, pašaizsardzības paņēmieni cīņa ar noziedzību
rīcības veidi kritiskās situācijās kriminoloģija, noziedzības psiholoģiskie aspekti

Man raksturīgas šādas īpašības:

drosme analītiskums disciplinētība
neatlaidība kritiskums lietišķums
pašapziņa ziņkārība apzinīgums
enerģiskums sistemātiskums * piesardzība
sabiedriskums racionalitāte ** apķērība
patstāvība stabilitāte izpalīdzība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažāda vecuma un sociālo grupu cilvēkiem lielā informācijas apjomā ātri atrast būtiskāko
konstruktīvi risināt konfliktus ierosināt kriminālprocesu, izmeklēt noziegumus
saglabāt mieru stresa situācijās lietot šaujamieročus
pazīt melus cilvēka ķermeņa valodā - žestos, mīmikā, pozā vadīt automašīnu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv