JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DROŠĪBAS SPECIĀLISTS


Kods: 3451


Darba saturs:
Drošības speciālists rūpējas par to, lai personas, uzņēmums vai iestāde būtu pasargāta no fiziska, materiāla vai morāla kaitējuma. Visdaudzveidīgākās darba iespējas ir drošības speciālistiem, kas atbild par konkrēta drošības darba veikšanu (rūpējas par noteikta objekta vai personas drošību). Drošības speciālists var veikt apsardzes darbinieka pienākumus: sekot līdzi kādas iestādes apmeklētājiem, iejaukties konfliktsituācijās, ja tādas radušās, novērst dažādus apdraudējumus (piemēram, zādzības vai uzņēmuma/iestādes materiālo vērtību bojāšanu). Ir drošības speciālisti, kas seko līdzi drošībai dažādos pasākumos, notikumos un svarīgu personu apsargāšanai. Viņi plāno drošības pasākumus valstiski nozīmīgu pasākumu un amatpersonu un privātpersonu pārvietošanās laikā. Viņi izstrādā drošākos personu pārvietošanās maršrutus, apsardzes darbinieku izvietojumu, rīcības plānu apdraudējuma gadījumā. Arī miesassargi pieder pie drošības speciālistiem. Ir drošības speciālisti, kas strādā pie videonovērošanas iekārtām – vēro videoattēlos redzamo situāciju un nepieciešamības gadījumā pieņem lēmumus par citu atbildīgo speciālistu iesaistīšanu, ja pamanīts kāds pārkāpums. Strādājot drošības dienestu vadībā uzņēmumos un iestādēs, drošības speciālists vada un koordinē struktūrvienību (nodaļu, departamentu) darbu, kas atbild par drošību. Viņš izstrādā stratēģijas (rīcības plānus) un vadlīnijas, pēc kurām tiks īstenota uzņēmuma vai iestādes drošība. Drošības speciālists nosaka sev padoto darbinieku veicamos pienākumus un atbildību, apmāca viņus, kontrolē paveiktā darba kvalitāti. Viņš sadarbojas ar citām institūcijām drošības jautājumos, kā arī atbild augstākajai vadībai par savas struktūrvienības darbu. Drošības speciālisti, kas uzņēmumā vai iestādē piedalās personāla atlasē, vērtē darba pretendentus pēc kritērijiem, kas garantē uzņēmuma vai iestādes drošību. Līdzīgi strādā drošības speciālisti bankās, kas izvērtē potenciālos kredīta ņēmējus un bankas sadarbības partnerus, nosakot, vai kredīta izsniegšana vai sadarbība bankai nenestu zaudējumus (piemēram, vai klients neizrādās krāpnieks). Daudzos uzņēmumos drošības speciālisti strādā informācijas tehnoloģiju jomā, un šādā gadījumā viņu pienākumi daļēji pārklājas ar sistēmas administratora vai sistēmas analītiķa pienākumiem. Šie drošības speciālisti kontrolē uzņēmuma iekšējā tīklā ienākošo un izejošo datu plūsmu, projektē un ievieš sistēmas iekšējā tīkla aizsardzībai, kontrolē, vai darbinieki nepārkāpj datu lietošanas un izplatīšanas noteikumus. Drošības speciālisti arī plāno un veic fizisko personu novērošanu un noklausīšanos.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Fiziskās drošības speciālisti darbā lieto dažādu veidu ieročus, rācijas. Drošības speciālisti, kuru darbs saistīts ar informācijas ieguvi un apstrādi, lieto datoru un internetu, arī citu aparatūru datu iegūšanai, piemēram, noklausīšanās un novērošanas iekārtas. Ir drošības speciālisti, kuri pārzina un darbā izmanto dažādu drošības aprīkojumu, piemēram, kodu atslēgas, identifikācijas kartes, metāla detektorus.


Darba apstākļi:
Drošības speciālista darbs var noritēt gan telpās (piemēram, strādājot ar informāciju pie datora), gan ārā (piemēram, piedaloties dažādu personu vai pasākumu drošības garantēšanā). Darbs var būt noteiktās stundās (astoņas vai divpadsmit darba stundas) vai pēc iepriekš sastādīta maiņu grafika, arī atsevišķu pasākumu norises laikā, taču drošības speciālistam nereti jābūt gatavam veikt darba pienākumus arī brīvdienās, svētku dienās, kā arī jebkurā diennakts laikā. Drošības speciālista darbs var būt saistīts ar neparastām, arī bīstamām situācijām, kā arī potenciāli bīstamām personām.


Darba iespējas:
Drošības speciālists var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs un privātuzņēmumos, kā arī speciālos uzņēmumos, kas piedāvā drošības pakalpojumus (piemēram, apsardzes firmās).


Nepieciešamā izglītība:
Drošības speciālistam nepieciešamā izglītība atkarīga no konkrētā darba profila un darba specifikas. Strādājot apsardzē, nepieciešams speciāls apsardzes sertifikāts, kas iegūstams īpašos kursos. Drošības speciālistam, kas strādā ar informācijas tehnoloģijām, jābūt ar datortehnoloģijām saistītai izglītībai vai prasmēm. Mācību ilgums, lai iegūtu augstāko izglītību šajā jomā, ir 4 gadi. Strādājot uzņēmuma vai iestādes drošības dienesta vadībā, nepieciešama augstākā izglītība vadības zinībās. Mācību ilgums 4 gadi. Pēc potenciālo darbinieku atlases uz drošības speciālista amatu uzņēmums parasti organizē nepieciešamo papildu apmācību.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 1000 LVL.
Drošības speciālista atalgojums atkarīgs no veicamajiem pienākumiem un atbildības pakāpes, kā arī darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev rūp tava un līdzcilvēku drošība? Vai tev ir priekšstats, kādā veidā tiek garantēta drošība lielos uzņēmumos un iestādēs? Drošības speciālista profesijā ļoti būtiska ir laba fiziskā sagatavotība, tāpēc, lai to panāktu, regulāri sporto, iesaisties jauniešu militārajās organizācijās, piemēram, jaunsargos. Noderēs arī kāda cīņas mākslas veida pārvaldīšana. Drošības speciālistam svarīgs ir vērīgums, labas komunikācijas iemaņas, kā arī prasme koncentrēties un savaldīgi rīkoties arī bīstamās situācijās. Svarīga ir arī prasme analizēt dažādu informāciju un izdarīt secinājumus. Vēro cilvēkus, mācies atpazīt potenciāli agresīvas personas! Rūpīgi novērojumi un to analīze būs pamats lēmumu pieņemšanai arī tavā turpmākajā darbā. Iemācies glabāt sev uzticēto informāciju! Izvairies no kompromitējošām situācijām, šaubīgām kompānijām un nodarbēm – pretendentus uz drošības speciālista amatu nereti atlasa pēc ļoti stingriem kritērijiem, arī attiecībā uz personīgo dzīvi. Apmeklējot dažādas iestādes, centies ievērot, kā tajās tiek garantēta drošība. Vai vari ieraudzīt, kur ir novietotas videokameras un kurš no cilvēku pulka ir civilā ģērbies apsardzes darbinieks? Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā psiholoģija, sports, informātika, svešvalodas un loģika.


Interešu joma(s): Drošība, glābšana, aizsardzība


Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

drošības nodrošināšanas veidi un sistēmas problēmsituāciju risināšana un bīstamu situāciju novēršana
jaunākās tehnoloģijas drošības sistēmu ieviešanā grāmatas, kinofilmas ar kriminālu sižetu, trilleri, detektīvi
datu drošība elektroniskajā vidē fiziskas aktivitātes, sporta nodarbības
psiholoģija, cilvēku ķermeņa valoda precīzs un praktisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība uzņēmība savaldība
izturība pašapziņa lietišķums
pacietība stabilitāte vērība
pielāgošanās spēja kārtība apzinīgums
precizitāte drosme analītiskums
disciplinētība patstāvība sistemātiskums *

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

organizēt noteiktu objektu drošības pasākumus mobilizēt sevi augstas atbildības darbam ierobežotā laikā
konstruktīvi risināt konfliktus apsargāt svarīgas personas
saglabāt mieru stresa situācijās lietot šaujamieroci
kontrolēt savas emocijas vadīt automašīnu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv