JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VALSTS DARBA INSPEKTORS


Kods: 3152 01


Darba saturs:
Valsts/darba inspektors pārbauda strādājošo darba apstākļus, konstatē pārkāpumus darbavietās, kā arī risina visus jautājumus, kas saistīti ar Darba aizsardzības likuma pārkāpumiem.

Valsts/darba inspektora ikdienas darbs ir uzlabot strādājošo darba apstākļus. Piemēram, valsts/darba inspektors saņem sūdzību par to, ka kādā uzņēmumā netiek maksātas darba algas, ir veselībai kaitīgi vai pat bīstami darba apstākļi. Lai izskatītu šādas sūdzības pamatotību, valsts/darba inspektors pārbauda uzņēmuma dokumentus, vai patiešām alga nav samaksāta, pārbauda, kādos apstākļos darbinieki strādā, vai šie darba apstākļi ir kaitīgi vai ne. Ja sūdzība apstiprinās, viņš nosaka pārkāpuma novēršanas termiņu, kā arī izvērtē, vai par pārkāpumu darba devējam izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu. Par darba un darba aizsardzības likumdošanas jautājumiem valsts/darba inspektors pieņem un konsultē Valsts darba inspekcijā gan darba ņēmējus, gan darba devējus, konsultācijas tiek sniegtas arī pa telefonu.

Ikdienas darbā valsts/darba inspektors dodas pārbaudēs arī uz uzņēmumiem, kurus izvēlas pēc noteiktas atlases sistēmas. Piemēram, dodas uz būvobjektiem, lai pārliecinātos, vai darba devējs ir radījis darbiniekiem drošu darba vidi. Viņš skatās, vai celtnieki, strādājot augstumā ir pasargāti, lai nenokristu, vai ir uzstādīti aizsargnožogojumi vai arī ir izsniegtas drošības jostas. Uzņēmumā valsts/darba inspektors pārbauda dokumentus. Piemēram, vai darba devējs, pieņemot darbā darbiniekus, noslēdzis ar tiem darba līgumu, vai tiek uzskaitītas nostrādātās stundas, vai darbiniekiem veikta apmācība darba aizsardzībā.

Ja darbā ar kādu noticis nelaimes gadījums ar smagiem veselības traucējumiem vai pat kāds darbā ir miris, valsts/darba inspektors veic nelaimes gadījuma izmeklēšanu. Lai būtu uzskaitīti visi valstī notikušie nelaimes gadījumi, valsts darba inspektors reģistrē visus darbā notikušo nelaimes gadījuma izmeklēšanas aktus.

Valsts/darba inspektors arī pārbauda tādas iekārtas, kas tiek uzskatītas par bīstamām (piemēram, lifti, autoceltņi), konstatē, vai tās ir atļauts lietot un vai tās vada speciāli mācīti darbinieki.

Valsts/darba inspektors piedalās arī arodslimību (darbā iegūtu slimību) cēloņu izmeklēšanā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Valsts/darba inspektori darbā lieto dažāda veida biroja tehniku, proti, datoru, kopēšanas tehniku, printeri, lai rakstītu administratīvos aktus (piemēram, rīkojumus, atzinumus, lēmumus). Valsts/darba inspektoram, braucot pārbaudīt uzņēmumus, bieži nākas izmantot sabiedrisko transportu vai automašīnu, tāpēc vēlamas autovadītāja tiesības. Reizēm tiek lietoti individuālie aizsardzības līdzekļi, piemēram, aizsargķiveres, apmeklējot būvobjektu vai mežizstrādi.


Darba apstākļi:
Valsts/darba inspektora darba vide atkarīga no vietas, kur tiek veikta pārbaude (gan iekštelpās, gan ārā) Veidojot dokumentāciju, darbs tiek veikts arī biroja tipa telpās. Veicot savus darba pienākumus āra apstākļos, valsts/darba inspektors ir pakļauts laika apstākļiem. Valsts/darba inspektors strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Valsts/darba inspektors strādā tikai Valsts darba inspekcijā. Reģionālo darba inspekciju centri un biroji atrodas lielākajās Latvijas pilsētās. Valsts/darba inspektors ir ierēdnis.


Nepieciešamā izglītība:
Valsts/darba inspektoram nepieciešama augstākā izglītība kādā tehniskā vai juridiskā nozarē. Mācību ilgums ir 3 – 4 gadi. Pēc pieņemšanas darbā Valsts/darba inspektori iziet speciālu mācību kursu Valsts darba inspekcijā.


Iespējamais atalgojums:
180 līdz 360 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk precizitāte, salīdzināšana, neatbilstību meklēšana? Vai tu pats ievēro noteikumus un seko, lai arī citi tos ievērotu?
Vai gribi dot savu artavu drošas darba vides radīšanā, lai cilvēki mazāk slimotu un mazāk gūtu traumas darbā? Vai tev patīk darbs ar cilvēkiem? Vai u spēj saglabāt emocionālu līdzsvaru strīdīgā situācijā?
Lai varētu strādāt par valsts/darba inspektoru, tev vispirms jāiegūst augstākā izglītība kādā tehniskā vai juridiskajā zinātņu nozarē, jābūt motivētam strādāt godīgi un atbildīgi. Vēlama arī darba pieredze.
Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā veselības mācība, ķīmija, latviešu valoda, svešvalodas.


Interešu joma(s): Drošība, glābšana, aizsardzība


Radniecīgās profesijas:

DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

DARBA DROŠĪBAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sabiedrības dzīves aktualitātes, darba drošības problemātika dažādu arodslimību cēloņu apzināšana un novēršana
darbinieku tiesības attiecībās ar darba devējiem ierīču un iekārtu ekspluatācijas noteikumi
apkārtējās vides funkcionalitāte un drošība psiholoģija un veselības mācība
sadarbība ar cilvēkiem precīzs un praktisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

disciplīna patstāvība piesardzība
pacietība neatlaidība izturība
lietišķums stabilitāte rūpīgums
godīgums vērība uzņēmība
precizitāte sistemātiskums * atbildība
apzinīgums kritiskums centība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažādiem cilvēkiem uzlabot strādājošo darba apstākļus
loģiski pamatot savu viedokli veikt darbā notikušu nelaimes gadījumu izmeklēšanu
veikt darba vides risku novērtēšanu patstāvīgi plānot savu darba dienu
precīzi izpildīt pienākumus kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv