JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DATUBĀZU INŽENIERIS


Kods: 3121 03


Darba saturs:
Datu bāzu inženieris nodarbojas ar datu bāzu (liela apjoma strukturētas informācijas kopas) izveidi un uzturēšanu.

Datu bāzu inženieris lasa un saprot datu bāzes projektējuma aprakstu - dokumentu, kur tiek, aprakstītas datu bāzes struktūra un funkcijas. Datu bāzu inženieris raksta programmas kodu (izpildāmu programmas soļu secību, kas rakstīta noteiktā programmēšanas valodā, piemēram, SQL) saskaņā ar datu bāzes projektējuma aprakstu un pēc citu IT (informācijas tehnoloģijas) speciālistu pieprasītās informācijas struktūras vai viņu rakstītā programmas koda, kurā datu bāzu inženieris labi orientējas (tāpat kā jebkuras sistēmas izstrādē, arī datu bāzu inženieriem ir jālabo atklātās kļūdas sistēmā, tāpēc, lai spētu atrast problēmas, jāmāk labi lasīt un saprast citu cilvēku rakstītu kodu). Tāpat viņš arī meklē un novērš datu bāzēs un programmu kodā atklātās kļūdas.

Datu bāzu inženieris ir atbildīgs par datu bāzes izveidošanu, uzturēšanu un attīstīšanu. Viņam jāpārzina datu bāzes tehniskās nianses, piemēram, kādā veidā saglabāt fotogrāfijas datu bāzē (jāizdomā vai tās izdalīt atsevišķā tabulā vai tabulā, kurā glabājas kopējie dati, kāda izmēra un kādā formātā tie tiks saglabāti). Viņš sniedz atbalstu pārējiem projekta komandas dalībniekiem jautājumos, kas saistīti ar datu bāzes pareizu uzbūvi un optimālu (vispiemērotāko) izmantošanu. Datu bāzu inženieris ir arī programmētājs, kas programmē datu bāzes procedūras un funkcijas, kuras citi programmētāji izmanto, lai darbotos ar sistēmas datiem.

Datu bāzu inženieris rūpējas par datu bāzu periodisku arhivēšanu (arhivēšanas biežumu nosaka datu bāzes nozīmīgums uzņēmuma vai valsts institūcijas funkciju nodrošināšanā, piemēram, ja tā ir bankas datu bāze, arhivēšana jāveic katras, 5 - 15 minūtes, jo, tā kā bankā tiek strādāts ar ļoti svarīgu informāciju, tās pazaudēšanas gadījumā būtiski to spēt operatīvi un kvalitatīvi atjaunot).

Datu bāzu inženieris nodrošina datu migrāciju no un uz cita tipa datu bāzēm – viņa uzdevums ir nodrošināt šī procesa veiksmīgu norisi.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Datu bāzu inženieris darbā lieto datoru un speciālas datorprogrammas, kā arī biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, skeneri, printeri.


Darba apstākļi:
Datu bāzu inženieris parasti strādā biroja tipa telpās, astoņu stundu darba dienu. Tomēr lielos projektos termiņu ievērošanai var nākties strādāt virsstundas.


Darba iespējas:
Datu bāzu inženieris var strādāt ražošanas uzņēmumos, valsts institūcijās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās un specializētos datu apstrādes pakalpojumu uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība datorzinātnēs un/vai informāciju tehnoloģijās. Mācību ilgums 3 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 1300 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no uzņēmuma un izstrādājamās datu bāzes lieluma un sarežģītības, no datu bāzu inženiera darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk ne tikai spēlēt datorspēles, bet arī interesē, kā darbojas programmatūra? Vai tevi saista viss jaunais IT jomā? Vai tev patīk strādāt pie datora?

Lai kļūtu par datu bāzu inženieri, būtiska ir izteikta interese par datoru programmatūru, to izveidošanu un uzbūvi, praktiskas iemaņas un pamatzināšanas var gūt piedaloties informātikas pulciņā, diskutējot ar draugiem un paziņām, kuriem ir līdzīgas intereses, mēģinot izstrādāt kādu vienkāršu programmatūru.

Datu bāzu inženierim nepieciešamo loģisko un analītisko domāšanu attīstīs matemātikas, ķīmijas, atjautības uzdevumu un krustvārdu mīklu risināšana, stratēģijas spēļu spēlēšana, kā arī aktīva dalība prāta spēļu šovos (arī piedaloties kā skatītājam). Būtiskas ir arī labas komunikācijas prasmes, ko veicina aktīva sabiedriskā un skolas dzīve, piemēram, dalība skolas domē, skolēnu parlamentā vai interešu grupās. Arī centieni izvirzīties dalībai eksakto zinātņu priekšmetu olimpiādēs vai citos pasākumos, kur iespējams parādīt savas matemātiskās, loģiskās domāšanas prasmes un trenēt māku pozitīvi kontaktēties ar cilvēkiem, būs labs ieguldījums ceļā uz šo profesiju. Iemaņas aktīvi rīkoties var trenēt, cenšoties izdomāt vairākus pozitīvus risinājuma veidus, pat visikdienišķākajām problēmām.

Datu bāzu inženierim būtiskas svešvalodu zināšanas, jo lielākā daļa profesionālās un izglītojošās literatūras, kā arī internetā atrodamā informācija ir angļu vai krievu valodā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā informātika, matemātika, fizika, loģika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

DATORTEHNIKAS INŽENIERIS

PROGRAMMĒTĀJS

OPERĀCIJU SISTĒMU INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, informātika datorvides informācijas aizsardzības jautājumi
jaunumi datortehnikā, programmēšanas tehnoloģijās datorspēles stratēģiskās domāšanas, uzmanības treniņam
zināšanu pilnveidošana datorzinātnēs lielo datu bāžu veidošanas un uzturēšanas principi
analītisks darbs programmēšanas valodas

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums uzmanība neatlaidība
piesardzība disciplinētība pacietība
komplicētība * sistemātiskums *** pašapziņa
zinātkāre racionalitāte **** neatkarība
kritiskums lietišķums savaldība
intelektualitāte ** precizitāte centība

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem atrast radošus risinājumus sarežģītā situācijā
skaidri paust savu domu mutiski un rakstveidā lielā informācijas daudzumā ātri atrast būtiskāko
nodrošināt datu migrāciju no un uz dažādām datu bāzēm mobilizēt sevi atbildīgam un augstas precizitātes darbam
veidot, uzturēt un arhivēt datu bāzes izstrādāt programmatūras

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv