JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SISTĒMANALĪTIĶIS


Kods: 2131 14


Darba saturs:
Sistēmanalītiķis plāno un izstrādā metodes uzņēmumu datorizācijai, zinātniskiem mērķiem vai arī, lai uzlabotu lietošanā esošās datorsistēmas.

Sākot darba uzdevuma izpildi, sistēmanalītiķis pārrunā datu apstrādes problēmas ar vadītājiem vai speciālistiem un izstrādā rīcības plānu. Ja, piemēram, mazumtirdzniecības veikalu tīkls vēlas datorizēt savu krājumu uzskaites sistēmu, sistēmanalītiķis noteiks, kāda informācija ir jāapkopo, kā tā ir jāapstrādā, kāda veida ziņojumi un cik bieži tie ir jāiegūst. Kad mērķi ir skaidri, sistēmanalītiķis aprēķina sistēmas matemātiskos modeļus, nosaka nepieciešamos datus un aprēķina izmaksas.

Kad ir izstrādāts sistēmas uzmetums, sistēmanalītiķis sagatavo shēmas un diagrammas, kurās ietverts vienkāršots sistēmas apraksts, ko var saprast vadītāji un citi lietotāji. Lai palīdzētu uzņēmuma vadībai izlemt, vai piedāvātā sistēma viņiem ir pieņemama, analītiķis izstrādā ieguldīto līdzekļu atmaksāšanās un peļņas analīzi.

Ja šī sistēma tiek akceptēta, tad sistēmanalītiķis izlemj, kāda datora aparatūra un programmnodrošinājums ir nepieciešams sistēmas darbībai. Viņš arī sagatavo instrukcijas programmētāju darbam un strādā kopā ar viņiem, lai sistēmas darbībā novērstu defektus un nepieļautu kļūdas. Sistēmanalītiķis izstrādā arī jebkuras datu apkopošanai un informācijas klasificēšanai nepieciešamās formas.

Tā kā datorsistēmas ir sarežģītas un tās var tikt izmantotas dažādos veidos, sistēmanalītiķi parasti specializējas datorsistēmu uzņēmējdarbības, zinātnisko vai inženierpakalpojumu sfērā. Sistēmanalītiķiem ir jāiegūst zināšanas un pieredze nozarē, kurā viņi izstrādā datorsistēmas.

Daži sistēmanalītiķi uzlabo darbībā esošas datorsistēmas, izstrādājot ērtākas procedūras vai pielāgojot sistēmu, lai tā varētu apstrādāt papildu datu veidus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sistēmanalītiķi darbā lieto datoru un dažāda veida biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, skeneri, printeri.


Darba apstākļi:
Sistēmanalītiķi parasti strādā biroja tipa telpās. Daļu darba viņi veic vieni, tomēr lielos projektos tiek veidotas vairāku speciālistu komandas.Viņi strādā astoņu stundu darba dienu. Tuvojoties projekta nodošanas termiņiem, iespējams, jāstrādā virsstundas vakaros un brīvdienās.


Darba iespējas:
Sistēmanalītiķi var strādāt dažādos privātuzņēmumos, ražošanas uzņēmumos, valsts institūcijās, bankās, apdrošināšanas kompānijās un specializētos datu apstrādes pakalpojumu uzņēmumos. Viņi var strādāt kādai konkrētai organizācijai, kura vēlas instalēt sistēmu, vai arī konsultāciju uzņēmumam, kas izstrādā sistēmas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība datorzinātnēs un/vai informāciju tehnoloģijās. Mācību ilgums ir 3 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
440 līdz 1500 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma, no sistēmanalītiķa darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē informāciju tehnoloģiju iespējas, jaunākie sasniegumi IT jomā? Vai tev patīk strādāt pie datora?

Sistēmanalītiķiem būtiska ir izteikta loģiskā domāšana, labas komunikācijas spējas, viņiem jāmāk uzklausīt daudzu cilvēku idejas un bieži vienlaikus jāveic vairāki uzdevumi. Lai veicinātu iepriekšminētās spējas, piedalies eksakto zinātņu priekšmetu olimpiādēs, dažādos pasākumos, kur nepieciešams pierādīt savas matemātiskās, loģiskās domāšanas prasmes un kontaktēties ar citiem cilvēkiem. Sistēmanalītiķa darbā svarīga ir prasme izskaidrot sarežģītus tehniskus jautājumus lietotājiem saprotamā valodā. Labs treniņš šādu iemaņu veicināšanai ir, gatavojoties kādam pārbaudes darbam mācību iestādē, apgūstamo vielu paskaidrot draugiem. Tādējādi gan labāk apgūsi mācību vielu, gan iemācīsies to paskaidrot citiem saprotamā veidā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā informātika, matemātika, fizika un loģika.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

DATORTEHNIKAS INŽENIERIS

PROGRAMMĒTĀJS

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS PROJEKTU VADĪTĀJS

OPERĀCIJU SISTĒMU INŽENIERIS

DATU BĀZES INŽENIERIS

INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DROŠĪBAS ADMINISTRATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, informātika datortehnikas, datoru sistēmu modernizēšana, uzlabošana
jaunumi datortehnikā, programmēšanas tehnoloģijās datorspēles stratēģiskās domāšanas, uzmanības treniņam
sistēmu arhitektūra un projektēšana programmatūru tehniskā specifikācija
analītisks darbs zinātniskie pētījumi, eksperimenti

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums uzmanība neatlaidība
piesardzība disciplinētība pacietība
komplicētība * sistemātiskums *** pašapziņa
zinātkāre racionalitāte **** neatkarība
kritiskums lietišķums izlēmība
intelektualitāte ** precizitāte savaldība

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem lietot sistēmanalīzes metodiku
konstruktīvi risināt konfliktus izstrādāt projektus
lietot IT terminoloģiju angļu un latviešu valodā strādāt ar izplatītākajām operētājsistēmām
vienkārši un saprotami izskaidrot sarežģītas lietas lielā informācijas daudzumā ātri atrast būtiskāko

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv