JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEŽSAIMNIECĪBAS MAŠĪNU OPERATORS


Kods: 8331 05


Darba saturs:
Mežsaimniecības mašīnu operators vada mežizstrādes mašīnas (piemēram, treilēšanas mašīnas, kokvedējus), ar kurām veic mežizstrādes darbus, piemēram, koku zāģēšanu, atzarošanu, sagarumošanu, cirsmas sakopšanu un koku transportēšanu.
Mežsaimniecības mašīnu operatori strādā mašīnas kabīnē un ar mašīnas vadības pulti vada mašīnas darbu (piemēram, hidraulisko iekrāvēju, kokmateriālu satvērēju), kas izpilda zāģēšanas, atzarošanas, sagarumošanas, pārkraušanas funkcijas.

Ar mežizstrādes daudzoperāciju mašīnām (piemēram, hārvesteru) tiek veikta cirsmas izstrāde tehnoloģiskajā kartē (tas ir dokuments, kas norāda kokus, kurus var izzāģēt), norādīto koku zāģēšana, nogāšana un atzarošana. Mežsaimniecības mašīnu operatori ar treilēšanas mašīnām (piemēram, forvarderu) brauc pa cirsmā iezīmēto vai pa mežizstrādes tehnoloģiskajā kartē norādīto koku treilēšanas (t.i., iekraušanas un izvešanas) ceļu un ar mašīnas kokmateriālu satvērēju iekrauj mašīnā noteikto kokmateriālu sortimentu (piemēram, sīkbaļķus, papīrmalku), izved to no cirsmas un izkrauj pagaidu novietošanas vietās, kur tiem pakaļ var iebraukt kokvedēji. Par izvesto daudzumu operatori pa navigācijas sistēmu vai tālruni nodod informāciju dispečeram, kas plāno laiku, kad kokvedējs ir jānosūta uz cirsmu pakaļ izstrādātajai koksnei.

Mežsaimniecības mašīnu operatori, kas vada kokvedējus ar hidraulisko iekrāvēju, saņem no dispečera informāciju par koksnes iekraušanas un izkraušanas vietu un sortimentu, tad atbilstoši tam brauc uz koksnes pagaidu novietošanas vietu un ar hidraulisko iekrāvēju iekrauj koksni mašīnā, un transportē to, piemēram, uz ostu vai kokapstrādes cehu.
Mežsaimniecības mašīnu operatori veic uzskaiti par izstrādātajiem un transportētajiem kokmateriāliem vai nu mašīnas elektroniskajā uzskaites sistēmā, vai papīra reģistros (t.i., žurnālos, formās).

Mežsaimniecības mašīnu operatori pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas vienmēr veic mašīnu vizuāli tehnisko pārbaudi, lai pārliecinātos, ka mašīnas tehnikā nav iesprūduši, piemēram, zari un mizas. Ja tiek konstatēti defekti, operators ziņo mežsaimniecības mašīnu mehāniķim par konstatētajiem faktiem. Viņš arī piedalās mehāniķa veiktajās plānotajās mašīnu tehniskajās pārbaudēs.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mežsaimniecības mašīnu operators strādā ar mežizstrādes daudzoperāciju mašīnām, tāpat darbā lieto atslēdznieka instrumentus, piemēram, uzgriežņu atslēgas, skrūvgriežus.


Darba apstākļi:
Mežsaimniecības mašīnas operatora darba vieta ir mežizstrādes tehnikas kabīne. Mežsaimniecības mašīnas operators strādā astoņas darba stundas dienā. Mežizstrādes darbi var tikt veikti jebkurā gadalaikā, jebkādos laika apstākļos un diennakts laikā. Darbs var būt organizēts maiņās – tad katra maiņa ilgst astoņas darba stundas. Ja operators mežistrādi veic tālu prom no dzīvesvietas, tiek nodrošināta nakšņošana mežistrādes vietā speciāli aprīkotā pārvietojamajā vagoniņā. Mežsaimniecības mašīnu operators atbilstoši darba drošības prasībām mežistrādes vietā nēsā aizsargķiveri, atstarojošo vesti, cimdus un speciālus apavus.


Darba iespējas:
Mežsaimniecības mašīnu operators var strādāt mežu apsaimniekošanas un mežistrādes uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Mežsaimniecības mašīnu operatoram nepieciešama profesionālā vidējā vai arodizglītība mašīnzinībās. Mācību ilgums ir 3 – 4 gadi. Strādājot ar specifisku vai modernu mežizstrādes tehniku, nepieciešama papildus apmācība šīs tehnikas vadīšanā.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 1000 LVL.
Algas apmērs var būt atkarīgs no mežsaimniecības mašīnas vadības sarežģītības pakāpes, izstrādātās koksnes apjoma un uzņēmuma lieluma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk organizēt savu darbu un laiku? Vai tev ir laba koordinācija un fiziskā sagatavotība?

Mežsaimniecības mašīnu operatoram būtiski mācēt orientēties telpā un laikā un pēc iespējas efektīvi organizēt savu darbu, jo no tā atkarīgs viņa atalgojums. Spēju sevi organizēt vari attīstīt, plānojot savu laiku un izstrādājot dienas režīmu. Koordinācija ir vajadzīga, lai varētu vadīt mežizstrādes iekārtu vadības sviras – to tu vari attīstīt, spēlējot dažādas veiklību un izturību veicinošas sporta spēles, piemēram, galda tenisu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā sports, dabaszinības, matemātika.


Interešu joma(s): Mežsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

LAUKSAIMNIECĪBAS MAŠĪNU OPERATORS

MEHĀNISKĀ TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dabas zinības, fizika hidraulikas un hidrostatikas pamati
mežistrādes tehnoloģija, metodes daudzoperāciju mežsaimniecības mašīnas
mežizstrādes mašīnu uzbūve, ekspluatācija, tehniskā apkalpošana mežsaimniecības kontroles instrumenti un mērinstrumenti, standarti
vienkāršie atslēdznieka darbi mežistrādes darbu veidi

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums patstāvība stabilitāte
materiālisms* sistemātiskums** veiklība
neatlaidība akurātums enerģiskums
rūpība apķērība piesardzība
centība racionalitāte*** izturība
saimnieciskums uzmanīgums izpildīgums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar mežizstrādes tehniku pareizi veidot kokmateriālu krautnes
vadīt mežizstrādes mašīnas orientēties mežizstrādes tehnikas uzbūvē, veikt regulēšanu
lietot pareizus darba paņēmienus, ievērot mežu izstrādes tehnoloģiju uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem, plānot un organizēt darbu
orientēties mežizstrādes cirsmās veikt mežistrādes mašīnu tehnisko apkopi

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv