JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SILTUMTĪKLU OPERATORS


Kods: 8162 08


Darba saturs:
Siltumtīklu operators termoelektrostacijā, siltumcentrālē vai katlu mājā piedalās siltuma ražošanas procesā. Viņš uzrauga siltumtehniskās iekārtas, piemēram, dažādus sūkņus - tīkla ūdens sūkni, deaeratoru, tīklūdens uzsildītāju; ieregulē nepieciešamos iekārtu parametrus (raksturīgos lielumus), lai nodrošinātu nepieciešamo siltumtīkla ūdens temperatūru un spiedienu. Siltumtīklu operators maiņā sadarbojas ar radniecīgu siltumtehnisko profesiju pārstāvjiem, piemēram, katlu mašīnistiem, turbīnu iekārtu operatoriem - katrs speciālists atbild par viņam uzticēto iekārtu. Siltumtīkla operators arī izpilda maiņas vecākā jeb dispečera norādījumus.

Siltumtīklu operators no siltumtehnisko iekārtu vadības pults pēc datorsistēmas un mēraparātu rādījumiem seko iekārtas darbam. Konstatējot neatbilstību uzdotajiem parametriem, siltumtīklu operators tos koriģē (labo), piemēram, izmaina spiedienu. Viņš to veic ar datora palīdzību vai arī iet uz ražošanas telpām un pagriež ar roku kādu konkrētu aizbīdni.

Ar iekārtu ekspluatācijas instrukcijās noteiktu regularitāti un laika intervālu siltumtīklu operators veic apgaitu, kuras laikā apskata iekārtas un novērtē to tehnisko stāvokli. Ja konstatē kādu bojājumu, piemēram, sūkņa blīvslēgs vairs nav necaurlaidīgs, mēģina sūci novērst, pievelkot ar uzgriežņa atslēgu skrūves. Ja defektu paša spēkiem novērst nav iespējams, viņš par to ziņo dispečeram, kas pieņem lēmumu par bojātās iekārtas apturēšanu un citas iekārtas ieslēgšanu. Atbilstoši iekārtu pārbaužu grafikiem siltumtīklu operators pārbauda gatavību darbam tām iekārtām, kas atrodas rezervē, piemēram, ieslēdz un pārbauda sūkni.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Siltumtīklu operators darbā lieto biroja tehniku, piemēram, datoru, kopēšanas iekārtu, skeneri, kā arī lieto dažādus instrumentus, piemēram, uzgriežņu atslēgas, plakanknaibles.


Darba apstākļi:
Siltumtīkla operators strādā iekštelpās, bet avāriju novēršanas gadījumos – arī ārpus telpām. Siltumtīkla operators strādā maiņās, atkarībā no uzņēmumā pieņemtās kārtības – astoņas vai divpadsmit stundas.


Darba iespējas:
Siltumtīkla operators var strādāt siltuma ražošanas struktūrās - termoelektrostacijās, siltumcentrālēs, katlu mājās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama arodizglītība siltumtehnikā. Mācību ilgums - 3 gadi.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 400 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma, siltumtīkla operatora darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir interese par tehniku? Vai tev ir interesanti paša spēkiem atrisināt tehniskas dabas problēmas?

Siltumtīkla operatoram nepieciešama tehniskā domāšana. To iespējams trenēt praktiskā darbībā, piemēram, cenšoties salabot dārza laistāmo iekārtu, kā arī risinot loģikas uzdevumus.

Siltumtīkla operatoram svarīga precizitāte, vērīgums, piesardzīgums - kā jau darbā ar tehniku. Šīs īpašības var attīstīt, pievēršot tām uzmanību arī, veicot visikdienišķākos pienākumus.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, tehniskā grafika un matemātika.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

TVAIKA MAŠĪNAS OPERATORS

RŪPNĪCAS /KATLU KURINĀTĀJS

KATLU MAŠĪNISTS

TURBĪNAS IEKĀRTU OPERATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

siltumtehnika, siltuma ražošana darbs ar instrumentiem, ierīcēm un iekārtām
matemātika, fizika darbs komandā
praktisks darbs prāta spēles, krustvārdu mīklas, datorspēles uzmanības, reakcijas, loģiskās domāšanas treniņam
mehānismu, tehnisku iekārtu darbības principi jaunākās tehnoloģijas siltumenerģijas ražošanā

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums neatlaidība saimnieciskums
piesardzīgums sistemātiskums * stabilitāte
pacietība kārtīgums rūpība
vērība precizitāte sabiedriskums
izturība racionalitāte** izpalīdzība
pastāvība apķērība atbildība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar tehniskajiem instrumentiem ievērot iekšējās kārtības noteikumus, drošības tehniku
sastrādāties ar komandas biedriem precīzi izpildīt uzdoto
ātri risināt matemātiskos aprēķinus ar vai bez tehniskiem palīglīdzekļiem montēt un apkalpot siltumtehnikas iekārtas
veikt sadzīves tehnikas remontdarbus novērtēt siltumtehnikas iekārtu darbību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv