JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.AUTOELEKTRIĶIS


Kods: 200. 7241 08


Darba saturs:
Autoelektriķis veic automobiļu elektroierīču, elektrisko vadības sistēmu elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu. Viņš automobiļus aprīko ar papildu elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remontu un tehnoloģiskās prasības. Pēc tam, kad autoelektriķis ir izvēlējies konkrētam gadījumam piemērotāko remonta un apkopes tehnoloģiju, viņš sagatavo savu darba vietu diagnostikas veikšanai. Viņš nepieciešamības gadījumā atslēdz elektriskās strāvas avotu un elektroniskos vadības blokus un izvēlas nepieciešamos kontroles mērinstrumentus, testēšanas stendus, speciālas ierīces, diagnostikas un palīgiekārtas. Veicot automobiļa elektromehānisko un elektronisko vadības sistēmu tehniskā stāvokļa diagnostiku, autoelektriķis, pieslēdzot kontroles mērinstrumentus un diagnostikas aparatūru, veic kontrolmērījumus, testēšanu un diagnostikas procedūras nepieciešamajos sistēmu funkcionēšanas režīmos. Lai vieglāk piekļūtu bojātajiem mezgliem, autoelektriķis, ja tas nepieciešams, uzbrauc automašīnu uz speciālas platformas un paceļ nepieciešamajā augstumā vai demontē detaļas, kas traucē piekļūt bojātajai vietai, piemēram, automobiļa virsbūves un mērinstrumentu paneļus, elektromehānismu, mērpārveidotāju (devēju), izpildierīces, elektronisko vadības bloku un elektroinstalācijas un konstatē, vai ir iespējams tā remonts. Ja gadījumā remonts nav iespējams, viņš bojāto detaļu nomaina ar jaunu detaļu. Pēc tam viņš nolasa defektu (kļūdu) kodus un apstrādā iegūto informāciju. Pamatojoties uz iegūtās informācijas analīzi, autoelektriķis nosaka bojātās elektroiekārtas, elektromezglus, elektronikas vadības sistēmas un to elementus, kuru defektus (kļūdu) kodus izdzēš. Aprīkojot automobili ar papildu sistēmām, viņš uzstāda autosignalizācijas iekārtas un automagnetolas, instalē (ierīko) elektrības vadus un uzstāda skaļruņus. Pēc visu nepieciešamo darbu veikšanas, vai nu tas ir remonts, tehniskā apkope vai jaunas sistēmas uzstādīšana, autoelektriķis atjauno elektronisko vadības sistēmu darbību, nodrošina vadības sistēmas atjaunošanos darba režīmos un veic nepieciešamās sistēmas pārprogrammēšanas operācijas. Pēc tam viņš novērtē vai elektroniskās vadības sistēmas darbība atbilst tehniskajām prasībām, un pārbauda papildu aprīkojuma darbību un tā adaptāciju esošajās sistēmās. Darba dienas beigās viņš noformē darba uzdevumu, kurā norāda katram automobilim atsevišķi darba operācijām patērēto laiku, uzskaita papildus uzstādītos, nomainītos un remontētos blokus un mezglus un izlietoto materiālu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Autoelektriķis bojājumu diagnosticēšanai izmanto datortehniku, automobiļu ekspluatācijas un tehnisko dokumentāciju, kontroles mērinstrumentus, testēšanas stendus, speciālas ierīces, diagnostikas un palīgiekārtas; remontdarbu veikšanai lieto instrumentus, piemēram, uzgriežņu atslēgas, skrūvgriežus; remontdarbu uzskaitei lieto atbilstošu dokumentāciju un datoru.


Darba apstākļi:
Autoelektriķis pārsvarā strādā iekštelpās, bet, piemēram, ja ir izbraukums pie klienta, pastāv no konkrētās situācijas atkarīgi strādāšanas apstākļi. Autoelektriķa darba vidi var ietekmēt tādi fiziskie faktori kā elektromagnētiskā lauka ietekme, caurvējš, temperatūras svārstības, tempersintētisko materiālu slīpēšanas putekļi. Nereti darbs ir saistīts ar kancerogēnām un toksiskām vielām, iespējama saskarsme ar akumulatora elektrolītu. Autoelektriķis strādā astoņu stundu darba dienu. Dažkārt nepieciešams strādāt virsstundas.


Darba iespējas:
Autoelektriķis strādā automobiļu tirdzniecības, tehniskās apkopes uzņēmumos un remontdarbnīcās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība autotransportā. Mācību ilgums - 3 gadi.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 400 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma, no autoelektriķa darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē elektrotehnika, īpaši saistībā ar automašīnām? Vai centies noskaidrot, kāpēc pārstāj darboties kāda elektrotehniska ierīce? Vai tev ir pacietība iedziļināties elektrotehnisku shēmu uzbūvē? Autoelektriķim nepieciešamo precizitāti un pacietību iespējams attīstīt, nodarbojoties, piemēram, ar elektroniski vadāmu auto un lidmodeļu konstruēšanu un izstrādi, kā arī liekot pužļus, tehniskos un elektriskos konstruktorus. Tā var veicināt arī autoelektriķim būtisko neatlaidību un radošumu problēmu risināšanā, kas svarīga, lai viņš spētu pārbaudīt vairākus risinājuma variantus, ja bojājuma iemeslu neizdodas atrast un novērst uzreiz. Tā kā darbs ir nereti jāveic komandā un bieži nākas saskarties ar dažāda rakstura cilvēkiem, tad svarīgi ir mācēt kontaktēties un sastrādāties ar cilvēkiem. To var attīstīt, piedaloties dažādos pulciņos un kopīgi organizējot, piemēram, skolas un ārpusklases pasākumus. Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, ķīmija, tehniskā grafika, matemātika, datortehnika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

BŪVELEKTRIĶIS

ELEKTRIĶIS

ELEKTROATSLĒDZNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

elektroiekārtu uzbūves principi darbs ar tehniku
praktisks un precīzs darbs dažādas sarežģītības elektroierīču konstruēšana
matemātika, fizika automašīnu remonts
automašīnu elektronika, elektroinstalācijas jaunāko tehnoloģiju attīstība elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikāciju nozarē

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums neatlaidība racionalitāte**
piesardzība zinātkāre apķērība
pacietība analītiskums uzņēmība
rūpība sistemātiskums * atbildība
izturība kārtīgums izpalīdzība
pastāvība precizitāte draudzīgums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar elektrotehnikas instrumentiem un ierīcēm mērīt un analizēt elektriskos parametrus: spriegumu, strāvu, pretestību
saprasties ar cilvēkiem precīzi izpildīt uzdoto
ātri risināt galvā matemātiskos aprēķinus uzstādīt automašīnu signalizācijas
remontēt elektrotehniku sastādīt elektromontāžas shēmas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv