JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DATORSISTĒMU TEHNIĶIS


Kods: 3114 22


Darba saturs:
Datorsistēmu tehniķis profesionāli un kvalitatīvi apkalpo, remontē un regulē mūsdienu elektronisko aparatūru un dažādas datortehnikas ierīces.

Datorsistēmu tehniķis sniedz datortehnikas lietotājiem konsultācijas darbam ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku (piemēram, skeneriem, kopēšanas iekārtām, printeriem). Viņš ļoti labi pārvalda biroja lietojumprogrammas dokumentus, palīdz sagatavoties prezentācijām un dažādiem semināriem, kur nepieciešama datortehnikas un cita veida palīgierīču (piemēram, projektora) uzstādīšana.

Datorsistēmu tehniķis sagatavo un uztur vienkāršas datubāzes un interneta mājas lapas. Viņš uzstāda un konfigurē (uzstāda parametrus) jaunu datortehniku, kā arī pārbauda diagnosticē (nosaka traucējumus) un modernizē jau esošo datortehniku.

Datorsistēmu tehniķa darba pienākumos dažkārt ietilpst vienkāršu datortīklu un programmatūru pārraudzība, to darbības traucējumu un kļūmju novēršana.

Datorsistēmu tehniķis veic elektroniskās aparatūras un datortehnikas tehnisko apkopi un remontu, garantijas apkopi.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Datorsistēmu tehniķis darbā lieto datoru un konkrētā uzņēmumā lietojamo datorprogrammatūru, biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, skeneri, printeri, kā arī specializētus diagnosticēšanas un remontpiederumus.


Darba apstākļi:
Datorsistēmu tehniķis parasti strādā biroja tipa telpās vai laboratorijā, astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Datorsistēmu tehniķis var strādāt dažādās iestādēs, kur nepieciešams veikt datoru komplektēšanas, apkalpošanas un remontēšanas darbus, kā arī elektronisko iekārtu montāžu. Darbs iespējams dažādos uzņēmumos datortehnikas darbības nodrošināšanai, datorcentros, valsts iestādēs un komercorganizācijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā vai augstākā izglītība datorzinātnēs un/vai informāciju tehnoloģijās. Mācību ilgums 2 – 3 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 750 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no speciālista profesionalitātes, darba pieredzes un uzņēmuma, kurā viņš strādā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē datori, to uzbūve un darbības principi? Vai ar interesi seko jaunumiem un tehnoloģiju attīstībai IT jomā?

Datorsistēmu tehniķa profesijā būtiski spēt sistēmas darbību skatīt kopumā – kā vienotu sistēmu, jo nereti konkrēto tehnikas darbības kļūmi nav iespējams atklāt un novērst uzreiz, bet gan, analizējot citu sistēmas daļu darbību, tā pakāpeniski nonākot līdz patiesajam bojājuma iemeslam. Tāpat katrai problēmsituācijai spēt atrast vairākus risinājumu veidus. Praktiskas iemaņas un pamatzināšanas darbam ar datortehniku var gūt, darbojoties informātikas pulciņā.

Lai veicinātu prāta, domāšanas spēju attīstību var risināt dažādus atjautības uzdevumus, minēt krustvārdu mīklas, piedalīties prāta spēlēs. Arī ķīmijas un matemātikas uzdevumu risināšana attīsta gan loģisko domāšanu, gan māku strādāt ar komplicētu (sarežģītu) informāciju.

Specializētos izdevumos un internetā var atrast daudz lietderīgas informācijas gan par jaunumiem un iespējām informāciju tehnoloģijās, gan gūt ieskatu par šīs profesijas problemātiku un ikdienu.

Datorsistēmu tehniķim ir būtiskas svešvalodu, ieteicams vairāku, zināšanas, jo liels daudzums ar profesiju saistītās literatūras, kā arī internetā atrodamā informācija ir angļu vai krievu valodā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā informātika, matemātika, fizika, loģika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

DATORTEHNIKAS INŽENIERIS

DATORSISTĒMU UN DATORTĪKLU ADMINISTRATORS

ELEKTRONISKO SAKARU SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, informātika datorspēles stratēģiskās domāšanas, precizitātes treniņam
jaunumi datortehnikā, informāciju tehnoloģijas speciālajos izdevumos, tematiskajos forumos darbs ar loģisko domāšanu un praktiskā darba iemaņām
eksperimenti dabaszinātnēs sarežģītu, daudzpakāpju uzdevumu risināšana
jaunāko tehnoloģiju attīstība elektronikas, elektrotehnikas jomās dažādas sarežģītības elektronikas ierīču konstruēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums pacietība centība
piesardzība stabilitāte uzmanība
vērība precizitāte rūpīgums
zinātkāre racionalitāte ** kārtīgums
kritiskums lietišķums pielāgošanās spēja
sistemātiskums * darbīgums izpildīgums

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv