JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.RADIO UN TELEVĪZIJAS SAKARU/ELEKTRONIKAS TEHNIĶIS


Kods: 3114 11


Darba saturs:
Radio un televīzijas sakaru/elektronikas tehniķi kopā ar radio un televīzijas sakaru inženieriem vai viņu vadībā apkalpo tehnoloģiskās iekārtas un aparatūru (radio un televīzijas raidītājus, antenu sistēmas, radiorelejaparatūru), kas nodrošina radio un televīzijas programmu pārraidi no radio un TV studijām, kur raidījumi tiek gatavoti, uz katra iedzīvotāja mājokli.

Radio un televīzijas sakaru/elektronikas tehniķi šīs iekārtas uztur tehniskā kārtībā, ar mērinstrumentiem pārbauda to tehniskos parametrus, lai konstatētu novirzes, un vajadzības gadījumā iekārtas remontē. Radio un televīzijas sakaru/elektronikas tehniķi strādā ne tikai ar elektroniskajām ierīcēm (mērinstrumentiem), bet arī ar mehāniskiem instrumentiem, piedaloties antenu metāla konstrukciju montāžas darbos vai uzstādot jaunus raidītājus. Kopā ar citiem speciālistiem viņi saskaņā ar tehniskajiem rasējumiem pa posmiem montē kopā antenu konstrukcijas un velk kabeļus, kas savieno raidītājus un antenu sistēmas.

Vajadzības gadījumā radio un televīzijas sakaru/elektronikas tehniķi kā operatīvie darbinieki aizvieto radio un televīzijas sakaru inženierus, uzraugot radio un televīzijas raidītāju darbu, ieslēdzot un izslēdzot tos saskaņā ar programmu plānu un pēc mērinstrumentiem, vizuāli un pēc skaņas sekojot pārraides kvalitātei.

Radio un televīzijas sakaru/elektronikas tehniķi var strādāt arī neapkalpojamās radio un televīzijas stacijās vai relejstacijās, kuras darbojas automātiskā režīmā. Šādā gadījumā viņu pienākums ir periodiski pārbaudīt iekārtu darbību un uzturēt sakarus ar klientiem, kuru vajadzībām tiek izmantota šī aparatūra. Viņi saskaņo ar klientiem konkrētu darbu izpildes laiku un apjomu, aparatūras bojājumu gadījumos operatīvi informē par tiem galvenās stacijas dežūrdarbiniekus un kopā ar remonta speciālistiem piedalās bojājumu novēršanā.

Reizēm radio un televīzijas sakaru/elektronikas tehniķi veic arī pavisam vienkāršus darbus, piemēram, ar putekļu sūcēju attīra no putekļiem jutīgās raidītāju daļas (ja tas netiek darīts, to darbībā var rasties nopietnas novirzes).


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Radio un televīzijas sakaru/elektronikas tehniķi darbā lieto gan sarežģītu elektronisko aparatūru, piemēram, datortehniku un dažādus mērinstrumentus, gan vienkāršākus instrumentus mehānisko darbu veikšanai, piemēram, elektriskās slīpmašīnas, metāla griešanas instrumentus, lodēšanas aparātus.


Darba apstākļi:
Radio un televīzijas sakaru/elektronikas tehniķi pārsvarā strādā ražošanas telpās, kur ir izvietota aparatūra, vai arī darbnīcu telpās, ja tiek veikti montāžas darbi. Montējot lielāka izmēra konstrukcijas, darbi var noritēt arī ārā. Radio un televīzijas sakaru/elektronikas tehniķi strādā astoņu stundu darba dienu, taču avārijas situāciju gadījumos viņi var tikt izsaukti uz darbu arī ārpus darba laika.


Darba iespējas:
Radio un televīzijas sakaru/elektronikas tehniķi var strādāt dažādos valsts un privātajos sakaru uzņēmumos, radiostacijās un televīzijas kanālos, arī atsevišķās ministrijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā (mācību ilgums 4 gadi) vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (mācību ilgums 2 – 3 gadi) elektronikas, telekomunikāciju vai elektrozinību jomā.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 450 LVL.
Tā atkarīga no uzņēmuma specifikas un radio un televīzijas sakaru/elektronikas tehniķa darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai, ieslēdzot televizoru, esi kādreiz iedomājies, kā šis attēls no TV studijas nonāk tavā mājā? Vai tevi interesē jaunās un modernās tehnoloģijas, kuras ļauj pārraidīt skaņu, informāciju un attēlu simtiem kilometru attālumā? Vai tevi saista digitālās televīzijas ideja? Vai tev patīk pašam savām rokām izgatavot kādus priekšmetus?

Centies jau tagad izprast elektrisko un elektronisko ierīču darbības principus, uzzini vairāk arī par dažādām sakaru ierīcēm! Pamēģini pats saremontēt kādu sadzīves tehnikas priekšmetu! Radio un televīzijas sakaru/elektronikas tehniķa profesijā būtiska ir prasme strādāt ar dažādiem instrumentiem, tāpēc centies izkopt šīs iemaņas!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika, informātika un mājsaimniecība.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

ELEKTRONIKAS TEHNIĶIS

ELEKTRONISKO SAKARU SPECIĀLISTS

ELEKTRONIKAS SPECIĀLISTS

ELEKTRISKO IEKĀRTU SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

radio un televīzijas apraide fizika, matemātika
elektronisko iekārtu darbības principi precīzs un praktisks darbs
elektronisko ierīču konstruēšana darbs komandā
elektronisko iekārtu uzstādīšana, instalācija, ekspluatācija, remonts jaunāko tehnoloģiju attīstība elektronikas, telekomunikāciju nozarē

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums precizitāte kārtīgums
analītiskums zinātkāre apzinīgums
izturība racionalitāte** spēja pielāgoties
neatlaidība kritiskums stabilitāte
sistemātiskums* uzmanība saimnieciskums
disciplinētība piesardzība pacietība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar elektronikas instrumentiem un palīgierīcēm sastrādāties ar cilvēkiem
ātri risināt matemātiskos aprēķinus precīzi veikt uzdoto
apkalpot elektroniskās iekārtas un aparatūru meklēt bojājumus elektroniskās iekārtās un tos novērst
veikt elektronisko iekārtu apkopi lasīt tehniskos rasējumus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv