JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ELEKTRONISKO SAKARU SPECIĀLISTS


Kods: 3114 20


Darba saturs:
Elektronisko sakaru speciālists veic tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar telekomunikācijām – piemēram, tālruņiem, mobilajiem tālruņiem, datoru tīkliem, tālruņu centrālēm, platjoslas optisko šķiedru sakaru kabeļiem. Ikdienā nodrošina telekomunikāciju apmierinošu darbību, sniedzot tehnisko palīdzību telekomunikāciju sistēmu lietošanā, uzraudzībā un remontā. Speciālisti ar lielāku pieredzi vada citus darbiniekus, piemēram, tehniķu, mehāniķu darbu.

Elektronisko sakaru speciālists plāno elektronisko sakaru tīklu attīstību, piemēram, izvērtējot mobilo tālruņu bāzu staciju noslodzes un mērot sakaru signālu intensitāti, plāno un iesaka jaunu bāzes staciju veiksmīgākās izvietošanas koordinātes, lai uzlabotu mobilo sakaru pakalpojumu kvalitāti.

Elektronisko sakaru speciālists aprēķina materiālu un darba patēriņu telekomunikāciju iekārtu ieviešanai, izvēlas iekārtas, ņemot vērā cenas un iekārtas iespējas. Novērtē materiālu un darba izdevumus, kas saistīti ar iekārtas ieviešanu darbībā un izmantošanā. Elektronisko sakaru speciālists iekārtu montē saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, nodrošina tās darbības uzsākšanu. Apgūst iekārtas darbināšanas tehnisko dokumentāciju, izskaidro iekārtas darbības principus lietotājiem.

Elektronisko sakaru speciālists arī veic iekārtas periodisko tehnisko apkalpošanu - sakaru iekārtu testus, to attālināto diagnostiku (piemēram, testus veic caur tīklu), kontrolē kļūdu reģistrus, ja nepieciešams, nosaka iekārtas bojājumu cēloņus un novērš tos.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Elektronisko sakaru speciālists tehniskā darba veikšanai līdzās tādiem instrumentiem kā skrūvgrieži, urbjmašīna, knaibles, lieto speciālas ierīces sakaru tīklu ievilkšanai un pārbaudei, piemēram, specializētas vadu pārrāvumu noteikšanas mērierīces. Uzstādot iekārtas, dažkārt izmanto datoru, lai šīs iekārtas noregulētu.


Darba apstākļi:
Elektronisko sakaru speciālists strādā gan biroja tipa telpās, gan, apkalpojot lielus telekomunikāciju tīklus, apseko iekārtas, kas izvietotas ārā, dažkārt visai neērtas piekļuves vietās (piemēram, meža, lauka vidū). Viņš strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Elektronisko sakaru speciālists var strādāt ar telekomunikācijām saistītos uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība. Mācību ilgums 2,5 - 3,5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
450 līdz 900 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no viņa profesionalitātes, darba pieredzes un konkrētā uzņēmuma, kurā elektronisko sakaru speciālists strādā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista intelektuāls un praktisks darbs vienlaikus? Vai pats lieto dažādus saziņas līdzekļus – interneta saziņas programmas, mobilo tālruni? Vai tev ir radies jautājums, kā šie sakari tiek nodrošināti?

Lai veicinātu šajā profesijā būtiskās tehniskās un loģiskās domāšanas spējas, var risināt dažādus atjautības uzdevumus, minēt krustvārdu mīklas, piedalīties prāta spēlēs (arī kā skatītājam). Arī ķīmijas un matemātikas uzdevumu risināšana attīsta gan loģisko domāšanu, gan māku strādāt ar komplicētu (sarežģītu) informāciju.

Specializētos izdevumos un internetā var atrast daudz lietderīgas informācijas gan par jaunumiem un iespējām informāciju tehnoloģijās un elektronikā, gan gūt ieskatu par šīs profesijas problemātiku un ikdienu.

Elektronisko sakaru speciālistam jādarbojas ar sīkām detaļām, tāpēc elektronikas inženiera profesijā būtiska ir vērīgums, kā arī pacietība, precizitāte un neatlaidība. Šīs īpašības un iemaņas var pilnveidot, piemēram, zīmējot, rasējot dažādus priekšmetus, veicot nelielus sadzīves tehnikas remontdarbus, darbojoties ar elektroniskajiem konstruktoriem. Praktiskas iemaņas sniegs arī dalība dažādos tehnikas un elektronikas pulciņos un interešu grupās.

Būtiskas ir svešvalodu, ieteicams vairāku, zināšanas, jo liels daudzums ar profesiju saistītās literatūras, kā arī internetā atrodamā informācija ir angļu vai krievu valodā. Šīs zināšanas var pilnveidot, skatoties ārzemju TV pārraides un filmas, lasot literatūru un presi valodā, kuru vēlies apgūt.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

ELEKTRONIKAS INŽENIERIS

DATORTEHNIKAS INŽENIERIS

DATORSISTĒMU TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

elektronisko iekārtu uzbūves principi precīzs un praktisks darbs
analītisks darbs ar praktiskā darba iemaņām dažādas sarežģītības elektronikas ierīču konstruēšana
prāta spēles, erudīcijas uzdevumi eksperimenti dabas zinātnēs
dažāda mēroga un sarežģītības pakāpes elektronisko iekārtu uzstādīšana, instalācija, apkope, remonta darbi jaunāko tehnoloģiju attīstība elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikāciju nozarē

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums precizitāte vērība
analītiskums zinātkāre pacietība
izturība patstāvība kritiskums
neatlaidība lietišķums spēja pielāgoties
sistemātiskums* saimnieciskums savaldība
disciplinētība kārtīgums racionalitāte**

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar dažādiem cilvēkiem precīzi veikt uzdotos darbus
ātri veikt matemātiskos aprēķinus ar vai bez tehniskiem palīglīdzekļiem kārtot lietišķo dokumentāciju
remontēt sadzīves tehniku, vienkāršas elektronikas ierīces strādāt ar dažādiem instrumentiem un ierīcēm, ko pielieto elektronikas nozarē
izmantot elektroniskās mēriekārtas un parametru pārbaudes metodes ātri orientēties sarežģītā tehniskā literatūrā, elektronisko līdzekļu aprakstos

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv