JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.RADIO UN TELEVĪZIJAS SAKARU INŽENIERIS


Kods: 2144 09


Darba saturs:
Radio un televīzijas sakaru inženieri kopā ar radio un televīzijas sakaru/elektronikas tehniķiem apkalpo tehnoloģiskās iekārtas un aparatūru (radio un televīzijas raidītājus, antenu sistēmas, radiorelejaparatūru), kas nodrošina radio un televīzijas programmu pārraidi no radio un televīzijas studijām, kur raidījumi tiek gatavoti, uz katra iedzīvotāja mājokli. Vajadzības gadījumā radio un televīzijas sakaru inženieri nodrošina programmu pārraides no dažādām pasākumu norises vietām, piemēram, brīvdabas estrādēm, stadioniem, teātriem un koncertzālēm. Atkarībā no uzdevumiem, kas jāveic ražošanas struktūrvienībai, kurā strādā radio un televīzijas sakaru inženieri, atšķiras viņu darba pienākumi. Tehnoloģisko iekārtu un aparatūras ekspluatācijā (izmantošanā) nodarbinātie radio un televīzijas sakaru inženieri atbild par to, lai bez pārtraukumiem darbotos viņu pārziņā nodotā aparatūra. Saskaņā ar radio un TV kanālu raidījumu sarakstu viņi sagatavo darbam un ieslēdz radio un televīzijas raidītājus, iepriekš pārbaudot šo raidītāju, to elektrobarošanas avotu un darbības rezerves sistēmu stāvokli. Viņi seko raidītāju darba režīma un jaudas atbilstībai tehniskajiem parametriem, pēc dzirdes, vizuāli un ar mērierīču palīdzību kontrolē attēla un skaņas kvalitāti. Parādoties tehniskiem defektiem pārraides kvalitātē, radio un televīzijas sakaru inženieri cenšas tos novērst, vajadzības gadījumā piesaistot citus speciālistus. Gadījumos, ja raidītājiem pēkšņi tiek pārtraukta elektroenerģijas padeve, radio un televīzijas sakaru inženieri meklē pārtraukuma iemeslus un vajadzības gadījumā pārslēdz aparatūru darbam autonomā elektroenerģijas padeves režīmā (ar dīzeļģeneratoru palīdzību). Radio un televīzijas sakaru inženieri aizpilda darbam nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, uzskaitot tehniskās problēmas un veiktos darbus. Tā kā viņu pārziņā ir augsta sprieguma aparatūra, viņi instruē (informē un apmāca) aparatūras apkalpes darbos iesaistītos speciālistus darba drošības noteikumos un kontrolē, lai raidītāju telpās neuzturētos nepiederošas personas. Aparatūras remonta un profilakses struktūrvienībās, kā arī ražošanas plānošanas, projektēšanas un attīstības struktūrvienībās strādājošie radio un televīzijas sakaru inženieri nodarbojas arī ar aparatūras profilakses pasākumiem un jaunu tehnoloģisko iekārtu ieviešanu. Viņi savlaicīgi novērš jebkuru aparatūras bojājumu, lai netiktu traucēta programmu pārraide, kā arī seko jaunākajiem tehniskajiem sasniegumiem radio un TV apraides aparatūras jomā visā pasaulē. Viņi nomaina veco aparatūru ar jaunu un progresīvāku, paši izstrādā tehniskus risinājumus, kas ļauj panākt drošāku, visaptverošāku un kvalitatīvāku skaņas un attēla pārraidi iedzīvotājiem. Lai spētu veikt šādus uzdevumus, viņi regulāri papildina zināšanas kursos, brauc pieredzes apmaiņas braucienos uz citiem šāda veida uzņēmumiem, apmeklē jaunāko tehnisko sasniegumu izstādes Latvijā un ārzemēs.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Radio un televīzijas sakaru inženieri darbā lieto datoru, ar kura palīdzību no attāluma kontrolē aparatūras darbību objektos, kur nestrādā personāls. Viņi darbā izmanto dažādus mērinstrumentus, piemēram, spektra analizatorus, oscilogrāfus, testerus, kā arī dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, skeneri, printeri, faksa aparātu.


Darba apstākļi:
Radio un televīzijas sakaru inženieri pārsvarā strādā ražošanas telpās, kur izvietota aparatūra. Ja viņi ir nodarbināti projektēšanas darbos, tad darbs norit biroja tipa telpās. Tie, kuru pārziņā ir antenu torņu un sistēmu apkope, daļu darba laika pavada ārā, ar speciālas iekārtas palīdzību paceļoties šajos torņos dažādā augstumā. Radio un televīzijas sakaru inženiera darba laiks atkarīgs no viņa darbavietas: tā var būt gan astoņu stundu darba diena, gan dežūras 12 un vairāk stundu garumā saskaņā ar iepriekš izveidotu grafiku.


Darba iespējas:
Radio un televīzijas sakaru inženieri var strādāt dažādos valsts un privātajos sakaru uzņēmumos, radio stacijās un TV kanālos, atsevišķās ministrijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība elektronikā, telekomunikācijās vai elektrozinātnē. Mācību ilgums 3 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 700 LVL.
Tā atkarīga no uzņēmuma specifikas un radio un televīzijas sakaru inženiera darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista tas, kā TV attēls vai radio signāls nonāk līdz iedzīvotāju televizoram vai radioaparātam? Vai tevi interesē jaunas un modernas tehnoloģijas, kuras ļauj pārraidīt skaņu, informāciju un attēlu simtiem kilometru attālumā? Centies jau tagad izprast elektrisko un elektronisko ierīču darbības principus, uzzini vairāk arī par dažādām sakaru ierīcēm un jaunākajām tehnoloģijām šajā jomā! Daudz interesanta par jaunākajiem atklājumiem tu vari uzzināt no literatūras svešvalodās, tāpēc labas šo valodu zināšanas tev palīdzēs apgūt šo profesiju. Radio un televīzijas sakaru/elektronikas tehniķa profesijā būtiska ir prasme strādāt ar dažādiem instrumentiem, tāpēc centies izkopt šīs iemaņas, piemēram, pamēģinot saremontēt kādu sadzīves tehnikas priekšmetu! Noderēs arī labas saskarsmes prasmes un māka organizēt gan savu, gan citu cilvēku darbu. Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika, informātika, mājsaimniecība un svešvalodas.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

ELEKTRONIKAS INŽENIERIS

TELESAKARU INŽENIERIS

ELEKTROINŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

radio un televīzijas apraide fizika, matemātika
elektronisko iekārtu darbības principi analītisks un praktisks darbs
elektronisko ierīču konstruēšana zinātniski pētnieciskais darbs, eksperimenti
elektronisko iekārtu uzstādīšana, instalācija, ekspluatācija jaunāko tehnoloģiju attīstība elektronikas, telekomunikāciju nozarē

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums precizitāte kārtīgums
analītiskums zinātkāre apzinīgums
izturība racionalitāte** spēja pielāgoties
neatlaidība kritiskums stabilitāte
sistemātiskums* uzmanība neatkarība
disciplinētība piesardzība enerģiskums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar elektronikas instrumentiem un palīgierīcēm koordinēt cilvēku darbu
ātri risināt matemātiskos aprēķinus konstruktīvi risināt konfliktus
apkalpot elektroniskās iekārtas un aparatūru nodrošināt drošības tehnikas ievērošanu komandā
novērtēt raidītāju darba režīmu un jaudas, novērst problēmas to darbībā kārtot tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv