JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ELEKTRONIKAS MEHĀNIĶIS


Kods: 7242 01


Darba saturs:
Elektronikas mehāniķi montē, regulē un remontē datorus, kopēšanas iekārtas, skaitļošanas sistēmas, telekompāniju elektroniskās sistēmas, kā arī video un audio aparatūru, elektroniskos mūzikas instrumentus, elektronisko medicīnas aparatūru un citas elektroniskās iekārtas.

Elektronikas mehāniķi strādā speciālās darbnīcās un arī dodas izsaukumos pie klientiem uz dažādu organizāciju vai firmu telpām, lai veiktu elektronisko ierīču apkalpi vai remontu. Elektroniskā aparatūra darbojas ar sarežģītu miniatūru mikroshēmu palīdzību. Elektronikas mehāniķi pārzina tās darbības un uzbūves principus, uzstāda jaunas elektroniskās ierīces, pārbauda un regulē tās. Viņi uzstāda un sagatavo darbam, piemēram, datorus, pieslēdzot aparatūru elektriskajam tīklam, savstarpēji saslēdzot aparatūras centrālās un perifērās sistēmas blokus. Kad uzstādīšanas darbi pabeigti, elektronikas mehāniķi ar īpašu datorprogrammu pārbauda, vai sistēma darbojas bez aizķeršanās un nekļūdīgi.

Elektronikas mehāniķi uzklausa elektroniskās aparatūras un iekārtu lietotāju sūdzības par aparatūras darbību. Ja elektroniskā aparatūra vai sistēma ir bojāta, elektronikas mehāniķi izmanto speciālas bojājumu diagnostikas (noteikšanas) programmas un atrod bojājuma cēloni. Tad viņi nomaina bojāto aparatūras detaļu pret veselu vai veic nepieciešamos remontdarbus. Pēc remonta pabeigšanas elektronikas mehāniķi pārliecinās, vai aparatūra darbojas kvalitatīvi. Kad bojājumi novērsti, viņi atzīmē bojāto mezglu un remontam izmantoto detaļu vērtību un sastāda darba izmaksu tāmi, lai klientam piestādītu rēķinu par padarīto.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Lai remontētu elektroniskās aparatūras mehāniskās daļas, elektronikas mehāniķi lieto dažādus rokas instrumentus, piemēram, knaibles un lodāmurus. Viņi izmanto arī speciālus mērinstrumentus (piemēram, ampērmetru, voltmetru, oscilogrāfu, impulsu mērīšanas ierīces), lai pārbaudītu katru iekārtas bloku mikroshēmu. Elektronikas mehāniķi izmanto arī speciālās shēmas, kur grafiski attēlots elementu izvietojums, savienojumi.


Darba apstākļi:
Elektronikas mehāniķi strādā darbnīcu telpās vai klientu uzņēmumu telpās, kurās atrodas apkalpojamā aparatūra. Parasti elektronikas mehāniķi strādā astoņu stundu darba dienu, bet var būt situācijas, kad darbs jāpadara ātrāk un tāpēc jāstrādā virsstundas.


Darba iespējas:
Elektronikas mehāniķi var strādāt elektronikas aparatūras remontdarbnīcās, testēšanas laboratorijās, elektronikas nozares uzņēmumos, TV un radio centros.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība elektronikas specialitātē. Mācību ilgums 4 gadi. Parasti elektronikas mehāniķi specializējas kādā šaurākā apakšnozarē.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 400 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma, no elektronikas mehāniķa darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē dažādu elektronisko ierīču uzbūve, darbība? Vai tev patīk veikt sīkus, piņķerīgus darbus, kas prasa pacietību, precizitāti? Vai tev patīk izpētīt elektronisko ierīču tehniskās instrukcijas, shēmas?

Elektronikas mehāniķa profesijā būtiska ir spēja strādāt precīzi un saglabāt spēju koncentrēties arī saspringtās situācijās – izkop šīs iemaņas, pamēģinot, piemēram, salabot vai uzkonstruēt vienkāršas elektroniskas ierīces! Būtiska ir arī tehniskā un analītiskā domāšana, tāpēc jau tagad centies to attīstīt, iesaistoties interešu izglītības pulciņos, kas saistās ar tehnikas apgūšanu!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika, informātika un tehniskā grafika.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

ELEKTRONIKAS MONTĒTĀJS

KOPĒŠANAS TEHNIKAS MEHĀNIĶIS

SIGNĀLIEKĀRTU MONTĒTĀJS

DATORTEHNIKAS MEHĀNIĶIS

ELEKTRONIKAS REGULĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

elektrotehnikas, elektronisko iekārtu uzbūves principi elektronikas nozares specializētā literatūra, elektronisko iekārtu specifikācija
analītisks un praktisks darbs precīzs darbs ar sīkām detaļām
dažādas sarežģītības tehnisko ierīču konstruēšana, kur izmantota elektronika erudīcijas uzdevumi, krustvārdu mīklas, prāta spēles atjautības, uzmanības treniņam
elektronisko iekārtu uzstādīšana, instalācija, apkope, remonta darbi jaunāko tehnoloģiju attīstība elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikāciju nozarē

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums precizitāte uzmanība
analītiskums zinātkāre kritiskums
izturība patstāvība racionalitāte***
neatlaidība pacietība apzinīgums
sistemātiskums* materiālisms** centība
disciplinētība kārtīgums piesardzība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izmantot elektroniskās mēriekārtas un instrumentus meklēt bojājumus elektroniskās iekārtās un tos novērst
saprasties ar cilvēkiem plānot darbus un noteikt prioritātes
ātri risināt matemātiskos aprēķinus strādāt ar speciālām datorprogrammām
uzstādīt un montēt elektronisko aparatūru orientēties tehniskā literatūrā, elektroniskajās shēmās

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv