JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ENERĢĒTIĶIS


Kods: 2143 12


Darba saturs:
Enerģētiķis organizē un vada uzņēmuma speciālistu grupu (inženieri, tehnologi, mehāniķi), kas nodrošina raitu un drošu uzņēmuma elektro-, siltum-, ūdensapgādes, ventilācijas un kanalizācijas sistēmu darbību.

Enerģētiķis plāno iekārtu uzturēšanas darbu – norīko speciālistus regulārām to apskatēm un pārbaudēm. Ja konstatēti kādi bojājumi, viņš nosaka vai tie jānovērš nekavējoties, vai arī plāno šo bojājumu novēršanu kādā konkrētā laika posmā. Atbilstoši bojājumu veidam un iekārtas specifikai, enerģētiķis, remontdarbu veikšanai, piesaista atbilstošos speciālistus, piemēram, siltumapgādes iekārtu mehāniķus, elektriķus, ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu apkalpošanas tehniķus.

Enerģētiķis organizē elektrisko un siltumtehnisko mērinstrumentu (piemēram, ūdens un elektrības skaitītāju, ampērmetru, voltmetru, spiediena mērītāju, devēju) iestatīšanu un kalibrēšanu (pārbaudi, vai mērinstruments atbilst tam izvirzītajām prasībām, piemēram, vai mērlentas viens metrs patiesi atbilst 1 m). Viņš dod atbilstošajiem darbiniekiem uzdevumu tās noņemt vai nomontēt, kā arī nogādāt uz metroloģijas laboratoriju vai dienestu salīdzināšanai ar etalonu.

Ja jāuzstāda vai jāremontē kāda iekārta, kas ir tik sarežģīta, ka uzņēmumā strādājošiem speciālistiem nav pietiekamas kvalifikācijas vai darba pieredzes, lai šos darbus veiktu, enerģētiķis rīko konkursu, lai iesaistītu citus uzņēmumus, kas specializējušies vajadzīgo darbu veikšanā. Viņš sagatavo nepieciešamos dokumentus konkursa organizēšanai un piedalās pretendentu atlasē. Ja darbu veikšanai nepieciešama projekta izstrāde, enerģētiķis sadarbojas ar projektēšanas organizācijām - seko līdzi projektēšanas gaitai un nodrošina projektētājus ar visu nepieciešamo informāciju. Ja projekta izstrādei nav vajadzīgas specifiskas zināšanas vai speciāla licence (atļauja), enerģētiķis, sadarbojoties ar citiem uzņēmuma speciālistiem, izstrādā projektu, veic nepieciešamos aprēķinus un sagatavo rasējumus. Viņi arī kontrolē darba uzdevuma izpildes gaitu un tā kvalitāti, pēc darbu pabeigšanas – tos pieņem.

Tā kā šajā jomā notiek ļoti strauja tehnikas un tehnoloģiju attīstība, enarģētiķis pastāvīgi papildina zināšanas specializētos kursos, semināros, kā arī seko jaunumiem presē, televīzijā un specializētajos izdevumos.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Enerģētiķis darbā lieto datoru un dažādu biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, skeneri, printeri, kā arī mērinstrumentus, piemēram, multimetru, lāzertermometru, vibrācijas mērītāju.


Darba apstākļi:
Enerģētiķis pārsvarā strādā biroja tipa telpās, reizumis arī ārā vai ražošanas telpās, astoņu stundu darba dienu. Dažkārt, piemēram, avārijas situācijās, nākas strādāt virsstundas vakaros un brīvdienās.


Darba iespējas:
Enerģētiķis var strādāt dažādos ražošanas uzņēmumos, namu apsaimniekošanas uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība un inženiera kvalifikācija enerģētikā un elektrotehnikā vai siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijās. Mācību ilgums - 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 900 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma, no enerģētiķa darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir interese par lietām, kas saistītas ar elektroenerģiju? Vai tev patīk pašam kaut ko konstruēt un radīt no jauna? Vai esi mēģinājis vai kādam palīdzējis labot dažāda veida elektroierīces, piemēram, saplīsušu gludekli, mikseri, elektrisko zvanu?

Dalība dažādos pulciņos, kas saistīti ar elektroniku un enerģētiku, sniegs labas praktiskās iemaņas un priekšstatu par šīs sfēras specifiku! Ja ir atbilstošas zināšanas, vari mēģināt uzkonstruēt kādu vienkāršu elektrisku vai elektronisku ierīci, piemēram, frekvenču pārveidotāju, signalizāciju, gaismas mūziku. Spēju ilgstoši koncentrēties, būt precīzam sīku darbu veikšanā var, konstruējot, līmējot un izstrādājot lidmašīnu, kuģu un automodeļus, kā arī liekot puzles.

Lai enerģētiķis sekmīgi vadītu darba kolektīvu, viņam ir būtiskas labas komunikācijas spējas. Tās iespējams attīstīt, piemēram, skolā uzņemoties projekta grupas vadību vai organizējot kādu klases atpūtas pasākumu.

Tehniskās dokumentācijas lasīšanai un kontaktiem ar iekārtu ražotājiem svarīgas ir arī labas svešvalodu zināšanas, īpaši tehniskās terminoloģijas jomā. Šīs iemaņas veicinās, piemēram, dažādu ārzemju specializēto žurnālu lasīšana, kā arī TV pārraižu, filmu skatīšanās, radio klausīšanās valodā, kuru vēlies papildināt vai apgūt. Savukārt rasēšana sniegs praktiskās iemaņas tehnisko zīmējumu lasīšanā, kā arī veicinās telpisko uztveri un abstrakto domāšanu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, tehniskā grafika, matemātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

BŪVINŽENIERIS

ELEKTROINŽENIERIS

SILTUMENERĢĒTIKAS INŽENIERIS

SANITĀRTEHNIKAS BŪVINŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

enerģijas ieguves veidi organizatorisks darbs, vadība
matemātika, fizika elektroapgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes, ventilācijas un kanalizācijas sistēmas
zinātniskie darbi, eksperimenti intelektuāls darbs ar praktiskā darba iemaņām
speciālo datorprogrammu izmantošana tehniskajos aprēķinos, rasējumos tehnoloģiju attīstība elektroenerģijas ražošanā

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums racionalitāte ** pašapziņa
zinātkāre kārtīgums enerģiskums
kritiskums neatkarība praktiskums
piesardzība pacietība neatlaidība
precizitāte izlēmība vērība
sistemātiskums * saimnieciskums lietišķums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar dažādiem instrumentiem un palīgierīcēm enerģētikas nozarē sastrādāties ar cilvēkiem un koordinēt darbu
remontēt sadzīves tehniku, vienkāršu elektrotehniku konstruktīvi risināt konfliktus
ātri risināt dažādus matemātiskos aprēķinus ar vai bez tehniskiem palīglīdzekļiem novērtēt elektroapgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes, ventilācijas un kanalizācijas iekārtu darbību
orientēties tehniskā literatūrā izstrādāt un īstenot projektus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv