JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ELEKTROINŽENIERIS


Kods: 2143 01


Darba saturs:
Elektroinženieris nodrošina uzņēmuma drošu elektroiekārtu darbību. Viņš atbild par to, lai uzņēmuma teritorijā netiktu pārtraukta elektroenerģijas piegāde, lai uzņēmumā uzstādītās elektroiekārtas un darbagaldi vienmēr būtu darba kārtībā, kā arī, lai telpas un teritorija tiktu pietiekami apgaismota. Elektroinženieris organizē savā pakļautībā esošo elektromontieru darbu.

Mazā uzņēmumā šo pienākumu izpildi var uzņemties viens elektroinženieris, lielākā uzņēmumā liela darbu apjoma dēļ parasti notiek pienākumu sadale starp vairākiem elektroinženieriem. Viens speciālists veic, piemēram, sarežģītu automātikas un elektronikas iekārtu apkalpošanu un remontu, cits speciālists apkalpo un remontē, piemēram, transformatorus, elektrodzinējus, kabeļus, apgaismojuma iekārtas.

Darbos, kuri nav paveicami pašu spēkiem, piemēram, jaunu elektroiekārtu uzstādīšana vai sarežģītu elektroiekārtu remontēšana, konkursa kārtībā tiek iesaistītas firmas, kurām ir pieredze šo darbu veikšanai. Elektroinženieris sagatavo nepieciešamos dokumentus konkursa organizēšanai un piedalās pretendentu atlasē. Ja darbu veikšanai nepieciešama projekta izstrāde, elektroinženieris sadarbojas ar projektēšanas organizācijām, sekojot līdzi projektēšanas gaitai un nodrošinot projektētājus ar visu nepieciešamo informāciju. Ja projekta izstrāde ir paveicama pašu spēkiem un neprasa specifiskas zināšanas vai licenci (atļauju), elektroinženieris pats izstrādā projektu, veic nepieciešamos aprēķinus un sagatavo rasējumus. Elektroinženieris kontrolē darbu izpildes gaitu, kvalitāti un pēc darbu pabeigšanas tos pieņem.

Tā kā šajā jomā notiek ļoti strauja tehnikas un tehnoloģiju attīstība, elektroinženieris pastāvīgi papildina zināšanas specializētos kursos, semināros, kā arī seko jaunumiem presē, televīzijā un specializētajos izdevumos.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Elektroinženieris darbā lieto dažādus mērinstrumentus, piemēram, multimetru, ampērmetru, voltmetru, kā arī datoru un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, skeneri, printeri.


Darba apstākļi:
Elektroinženieris pārsvarā strādā biroja tipa telpās, reizumis arī ārā un ražošanas cehos. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu. Dažkārt ir nepieciešams strādāt virsstundas, piemēram, avārijas situācijās.


Darba iespējas:
Elektroinženieris var strādāt uzņēmumos, kuru darbība ir saistīta ar elektroenerģijas ražošanu (elektrostacijas), elektroenerģijas piegādi (elektroenerģijas pārvades un sadales uzņēmumi) vai elektroenerģijas patērēšanu (rūpnīcas, dažādas ražotnes, transporta uzņēmumi, ēkas).


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība un inženiera kvalifikācija enerģētikā un elektrotehnikā. Mācību ilgums – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 600 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma, no elektroinženiera darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir interese par lietām, kas saistītas ar elektrību? Vai tev patīk pašam kaut ko konstruēt un radīt no jauna? Vai tu spēj ilgstoši koncentrēties smalku, sīku darbu veikšanai? Vai esi mēģinājis vai kādam palīdzējis labot dažāda veida elektroierīces, piemēram, saplīsušu gludekli, mikseri, elektrisko zvanu?

Dalība dažādos pulciņos, kas saistīti ar elektroniku un enerģētiku, sniegs labas praktiskās iemaņas un priekšstatu par šīs sfēras specifiku! Ja ir atbilstošas zināšanas, vari mēģināt uzkonstruēt kādu vienkāršu elektrisku vai elektronisku ierīci, piemēram, frekvenču pārveidotāju, signalizāciju, gaismas mūziku. Spēju ilgstoši koncentrēties, būt precīzam sīku darbu veikšanā var, konstruējot, līmējot un izstrādājot lidmašīnu, kuģu un automodeļus, kā arī liekot puzles.

Lai elektroinženieris sekmīgi vadītu darba kolektīvu, viņam ir būtiskas labas komunikācijas spējas. Tās iespējams attīstīt, piemēram, interesējoties par saskarsmes psiholoģiju un gūtās zināšanas pārbaudot praksē, teiksim, skolā uzņemoties projekta grupas vadību. Tehniskās dokumentācijas lasīšanai un kontaktiem ar iekārtu ražotājiem svarīgas ir arī labas svešvalodu zināšanas, īpaši tehniskās terminoloģijas jomā. Šīs iemaņas labi trenēs dažādu ārzemju specializēto žurnālu lasīšana. Savukārt rasēšana sniegs praktiskās iemaņas tehnisko zīmējumu lasīšanā, kā arī veicinās telpisko uztveri un abstrakto domāšanu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, tehniskā grafika, matemātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĢĒTIKAS INŽENIERIS

ENERĢĒTIĶIS

ELEKTROAPGAISMES INŽENIERIS

ELEKTRISKO SISTĒMU INŽENIERIS

ELEKTROENERĢIJAS SADALES ELEKTROINŽENIERIS

ĢENERATORU ELEKTROINŽENIERIS

ELEKTROENERĢIJAS PĀRVADES ELEKTROINŽENIERIS

ELEKTROVILKMES ELEKTROINŽENIERIS

ELEKTROMEHĀNISKO IEKĀRTU ELEKTROINŽENIERIS

AUGSTSPRIEGUMA ELEKTROINŽENIERIS

RELEJU AIZSARDZĪBAS UN AUTOMĀTIKAS INŽENIERIS

ELEKTROTEHNISKO IEKĀRTU ELEKTROINŽENIERIS

ENERĢĒTIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika eksperimenti dabaszinātnēs
analītisks darbs praktisks un precīzs darbs
elektrisko iekārtu specifikācija, tehniskie apraksti dažādas sarežģītības elektroierīču, mehānismu konstruēšana
elektroiekārtu uzbūves principi jaunāko tehnoloģiju attīstība elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikāciju nozarē

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums precizitāte racionalitāte**
analītiskums zinātkāre stabilitāte
izturība patstāvība neatkarība
neatlaidība pacietība enerģiskums
sistemātiskums* kārtīgums uzņēmība
disciplinētība vērība sabiedriskums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar dažādiem instrumentiem un palīgierīcēm elektrotehnikas nozarē koordinēt cilvēku darbu
rasēt konstruktīvi risināt konfliktus
ātri risināt dažādus matemātiskos aprēķinus ar vai bez tehniskiem palīglīdzekļiem veikt elektroiekārtu apkalpošanu un remontu
remontēt sadzīves tehniku, vienkāršu elektrotehniku orientēties sarežģītā tehniskā literatūrā, elektroiekārtu specifikācijā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv